GenBronnen

digitalisering

maas

Aldenhoven (D) huwelijks dispensaties / ehe dispense


Huwelijks dispensatie aanvragen, correspondentie e.d.


Aldenhoven (D) / Beek - 21 augustus, 22 oktober en 10 december 1793 - samenvatting van pastoor V: J: Hommelscheim uit in Aldenhoven (D) en

pastoor J: Kerckhoffs uit Beeck, over voorgenomen huwelijk tussen:

Andreas Mulders en Gertrudis Frings,

waarbij de moeder van Gertrudis wonende in Dusseldorf (D) tegen het huwelijk is en Gertrudis dreigt dan heidens [= protestants] te zullen trouwen in zuid-Limburg.

Andreas Mulders is van een goede familie uit Sittard, maar is vandaar vertrokken na bezwaren.

Gertrudis Frings is van parochie Aldenhoven (D).

De verloofden hebben door de problemen/bezwaren zich gewend tot de pastoor van Beek (lb), die te kennen geeft de verloofden wel te zullen trouwen omdat

ze anders heidens gaan trouwen. Hun trouw datum is 10 december 1793 wat in adventstijd valt en vandaar verzoekt de pastoor om ontheffing.

RHCL Maastricht (31-1793-16 - foto 3830a t/m d+TV)