GenBronnen

digitalisering

maas

Aken (D) huwelijks dispensaties / ehe dispense


Huwelijks dispensatie aanvragen, correspondentie e.d.

 

Voerendaal - 24 januari 1678 - brief van Lamb: de Visch pastoor in "Vourendael" [= Voerendaal] als aanvraag voor dispensatie vanwege 2e graad

aanverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Guielmo Heuts ex Voerendaal en

Apollonia Franssen uit Aken (D).

RHCL Maastricht (3-1698-10 - foto 5716a+b)

 

Aken (D) - 3 oktober 1689 - brief van Nicolaus Feibus aarts-priester "Aquisgranus" [= Aken D] aan bisdom Roermond, uit handelingen bisschop van

Roermond blijkt dat zij op verzoek van pastoor Deles in Elmpt op 5 okt. 1689 dispensatie hebben gegeven voor de 3 afkondigingen, in verband met

voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Fredericus de Obsinnich bruidegom Rohe parochiaan van Aken (D) en

Anna Maria de Holtrop weduwe de Keverbergh parochiane van Elmpt (D).

Ze trouwen later dat jaar in Elmpt (D).

RHCL Maastricht (2-1689-35 - foto 4560a/b)

 

Arenbergh (D) / Roermond - 25 augustus en 19 september 1742 - brieven van L.M. Krischer pastoor van Arenberg (D) en van Jacobus Rutijens vice-

pastoor van Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Jacobus Strang blijkbaar van Aken (D) en

Maria Cornelia Colmondt parochiane van Roermond.

RHCL Maastricht (16-1742-40 - foto 2855a+b+c)

 

Aken / Erkelens (D) - 1 en 9 augustus 1744 - brieven van S. I. Hennen priester van st. Foillanus in Aken en van F: W: Moers pastoor van Erkelens

 als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Fredericus Reul j.u.l. parochiaan st. foillanus burger van Aken (D) en

Maria Sibilla Gerckraedt parochiane van Erkelens (D).

RHCL Maastricht (17-1744-14 - foto 3662a+b+c)


Roermond - 7 oktober 1747 - briefje van P.A. Mullers vice-pastoor in Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Henricus Gerners onderdaan van Aken (D) en

Cornelia Everts parochiane van Roermond.

Erbij verklaring van 5 september 1747 uit Aken van baron Wilhelmus A. de Bierens.

RHCL Maastricht (19-1747-33 - foto 2886a+b)

 

Heerlen - 24 september 1764 - brief en schema van Arn. Morees pastoor in "Herle" [= Heerlen] als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e/4e graad

bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Franciscus Gabriel Cornelius de Collenbach van parochie st. Foilanus in Aken (D) bisdom Luik, zoon van Franciscus Rudolpus de Collenbach,

                                        Franciscus Rudolphus zoon van Ferdinandus de Collenbach, Ferdinandus zoon van Maria de Clotz; en

- Maria Agnes Theresia Francisca de Clotz van parochie Heerlen, dochter van Bartholdus de Clotz, Bartholdus zoon van Mathias de Clotz.

Mathias de Clotz en Maria de Clotz zijn broer en zus.

RHCL Maastricht (23-1764-21 - foto 5432a+b)


Helden - 19 februari 1801 en 31 augustus 1801- brieven van M.L. Homoet pastoor in Helden aan bisschop van Roermond aangaande:

Joannes Lambertus Koch uit Aken ongeveer 26 jaar en

Anna Maria Schutzenhelt uit Roermond ongeveer 30 jaar

aantal jaren parochianen van Helden, die wat ik denk op te maken, waren getrouwd in 1796 of 1797 (Roermond?) maar dat huwelijk was ongeldig.

De pastoor schrijft dat Koch een slechte naam had in Roermond, een vilder en een arme jager.

RHCL Maastricht (32-1796-93 en 32-1801-18 - foto 583a+b+c+d+e)

 

Hieronder brieven e.d. die geen betrekking hebben op aanvragen voor dispensaties, maar wel waren

gevonden tussen die aanvragen, gaat meestal over kerk-zaken en/of over bepaalde personen:

 

Aken (D) - 21 september 1701 - brief incl. schema van Fredericus Gerardus de Golstein en L. van Schmitberg als verklaring over afstamming van:

Josephus Ludovicus Bertramus von Schellardt,

zijn vader Johan Arnold graaf von Schellard zu Gurtzenich, zoon van Adam Wilhelm graaf von Schellard zu Gurzenich en Elisabeth von Frens zu Schlenderhan 

zijn moeder Maria Sophia von Aversperg, dochter van Wolff Sigmund von Aversberg en Barbara Ambsboter von Zwerbach und Grabergg.

RHCL Maastricht (3-1701-2 - foto 4562a+b) 

 

Aken (D) - 16 januari 1812 - brief van Fonck vicarius generaal aan een onbekende pastoor over theologische overwegingen bij een afroeping dispensatie.

RHCL Maastricht (32-1812-1 - foto 4671a/d+TV)