GenBronnen

maas

Wanroij (nb) huwelijks dispensaties


Huwelijks dispensatie aanvragen, correspondentie e.d.


Wanroij (nb) - januari 1678 - brief en schema van Joannes van Schuijl pastoor van Wanroij als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e graad bloedver-

wantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Joannes Ottonis geboren in Wanroij, zoon van Otto Rudolphi, Rudolph zoon van Berthen Otten, Berthen dochter van Maria Reijnen; en

- Gertrudis Bernardi geboren in st. Anthonis, dochter van Aldegonda Hermens, Aldegonda dochter van Aldegonda Peters, Aldegonda dochter van

                                                     Petrus Reijnen.

Maria Reijnen en Petrus Reijnen zijn zus en broer.

RHCL Maastricht (1-1678-14 - foto 3116a+b)

 

Wanroij (nb) - 27 oktober 1682 - brief van Gerardus Verheijen pastoor van Wanroij als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e graad bloedverwant-

schap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Petrus Arnoldi en Maria Jordani.

RHCL Maastricht (1-1682-11 - foto 3346)

 

Wanroij (nb) - 3 mei 1689 - brief en schema van Gerardus Verheijen pastoor van Wanroij als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e graad bloedver-

wantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Petrus Petri zoon van Alegunda Petri, Alegunda dochter van Martina Peters, Martina dochter van Petrus Jordani, Petrus zoon van Jordanus N.; en

- Wilhelmina Joannis dochter van Johannes Joannis, Johannes zoon van Johanna Gerardi, Johanna dochter van Gerardus Jordani, Gerardus zoon

                                             van Jordanus N.

Petrus Jordani en Gerardus Jordani zijn broers.

RHCL Maastricht (2-1689-33 - foto 3347a+b+TV)

 

Wanroij (nb) - 14 maart 1690 - brief en schema van Gerardus Verheijen pastoor van Wanroij als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e/4e graad

bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Henricus Peters zoon van Lamberta Hermans, Lamberta dochter van Elisabetha Reiners, Elisabetha dochter van Hermannus Reiners; en

- Petronella Reiners dochter van Reinerus Mathias, Reinerus zoon van Mathias Reiners.

Hermannus Reiners en Mathias Reiners zijn broers.

RHCL Maastricht (1-1678-4b en 3-1690-52 - foto 820a+b)

 

Wanroij (nb) - 8 maart 1706 - brief van Anselmus Verburght pastoor van Wanroij als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e graad bloedverwantschap

in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Petrus Martens en Maria Jansen.

RHCL Maastricht (5-1706-37 - foto 3348a+b+c)

 

Wanroij (nb) - 22 april 1715 - brief en schema van A. Verburght pastoor van Wanroij als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e/4e graad bloedver-

wantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Henricus Peters zoon van Petrus Aerdts, Petrus zoon van Margareta Nelissen; en

- Catharina Jansen dochter van Agnetis, Agnes dochter van Petronella, Petronella dochter van Henricus Nelissen.

Margareta Nelissen en Henricus Nelissen zijn zus en broer.

RHCL Maastricht (7-1715-77 - foto 3349a+b+c)

 

Wanroij (nb) - 4 februari 1716 - brief en schema's van A. Verburght pastoor van Wanroij als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e/4e graad bloedver-

wantschap en 3e graad aanverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

1e schema bloedverwantschap:

- Arnoldus Reijnen zoon van Joanna Jansen, Joanna dochter van Andreas Jansen, Andreas zoon van Joannes Gerits; en

- Agnes Hendricks dochter van Henricus Ebben, Henricus zoon van Egbertus Gerits.

Joannes Gerits en Egbertus Gerits zijn broers.

2e schema aanverwantschap:

- Arnoldus Reijnen zoon van Henricus Ebben, Henricus zoon van Enneken Ebben; en

- Agnes Hendricks weduwe van Joannes Jordens, Joannes zoon van Jordanus Jansen, Jordanus zoon van Joannes Meujen.

Enneken Ebben en Joannes Meujen zijn zus en broer.

RHCL Maastricht (8-1716-4 - foto 3350a+b+c)

 

Wanroij (nb) - 29 december 1727 - schema van Henricus Mosters pastoor van Wanroij als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e graad bloedverwant-

schap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Petrus Hendrixs zoon van Joanna Hendrixs, Joanna dochter van Agnes Tijssen, Agnes dochter van Meghtildis Spaniaers; en

- Meghtildis Artz dochter van Elijsabetha Egberti Spaniaers, Elisabeth dochter van Egbertus Spaniaers, Egbertus zoon van Andreas Spaniaers.

Meghtildis Spaniaers en Andreas Spaniaers zijn zus en broer.

RHCL Maastricht (10-1727-10 - foto 3352)

 

Cuijck - 2 december 1729 - brief van Petrus Hermanni pastoor van Cuijck als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Petrus Hendrickx geboren in Wanroij en

Elisabeth Derickx parochiane van Cuijck.

RHCL Maastricht (11-1729-131 - foto 3299a+b+c)

 

Wanroij (nb) - 10 april 1730 - brief en 2 schema's van Henricus Mosters pastoor van Wanroij als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e graad bloedver-

wantschap in verband met voorgenomen huwelijken van 2 aanstaande echtparen:

- Joannes Reijne zoon van Reijnerus Tijssen, Reijnerus zoon van Petronella Jans, Petronella dochter van Joannes Reijne; en

- Petronella Wolters dochter van Wolterus Wolters, Wolterus zoon van Catharina Woltersz, Catharina dochter van Wolterus Reijne.

Joannes Reijne en Wolterus Reijne zijn broers.

- Egbertus Artz zoon van Elijsabetha Spaniaers, Elisabeth dochter van Egbertus Spaniaers, Egbertus zoon van Andreas Spaniaers; en

- Maria Hendrixs dochter van Joanna Egbersz, Joanna dochter van Agnes Tijssen, Agnes dochter van Meghtildis Spaniaers.

Andreas Spaniaers en Meghtildis Spaniaers zijn broer en zus.

RHCL Maastricht (12-1730-15 - foto 3353a+b+c+d+e)

 

Wanroij (nb) - 16 januari 1735 - brief en schema van Henricus Mosters pastoor van Wanroij als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e/4e graad aanver-

wantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Arnoldus Reijne zoon van Reijnerus Jordens, Reijnerus zoon van Jordanus Ebbe; en

- Gertrudis Martens weduwe van Egbertus Ians, Egbertus zoon van Joannes Egbers, Joannes zoon van Egbertus Jans, Egbertus zoon van Joannes Ebbe.

Jordanus Ebbe en Joannes Ebbe zijn broers.

RHCL Maastricht (13-1735-88 - foto 3355a+b+c)

 

Wanroij (nb) - 11 april 1735 - brief van H. Mosters pastoor in Wanroij als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e graad bloedverwantschap in verband

met voorgenomen huwelijk tussen:

Cornelius Tunnisse en Gertrudis Peeters.

Er was een schema geleverd, blijkbaar niet bewaard gebleven of nog niet gevonden.

RHCL Maastricht (13-1735-95 - foto 3356a+b)

 

Wanroij (nb) - 27 december 1735 - brief van H. Mosters pastoor in Wanroij als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e graad bloedverwantschap en

3e graad aanverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Petrus Jans weduwnaar en Agnes Peeters.

Er waren aparte schema's geleverd, blijkbaar niet bewaard gebleven of nog niet gevonden.

RHCL Maastricht (13-1735-49 - foto 3354a+b)

 

Wanroij (nb) - 19 april 1740 - brief en schema van G. Liefkens pastoor van Wanroij als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e graad bloedverwant-

schap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Cornelius Jans parochiaan van Wanroij, zoon van Joannes Jans en Maria, Joannes zoon van Joannes Peeters en Jenneke Jans, Jenneke dochter

                                         van Jan Hermens en Tunniske Hermens, Tunniske dochter van Hermen Peeters en Joanna; en

- Maria Peeters parochiane van Oploo, dochter van Peeter Arts en Maria, Peeter zoon van Art Jans en Jenneke Peeters, Jenneke dochter van Peeter

                                         Hermens en Catrina, Peeter zoon van Hermen Peeters en Joanna.

RHCL Maastricht (14-1740-97 - foto 3133a+b)

 

Wanroij (nb) - 24 december 1741 - brief en schema van G. Liefkens pastoor van Wanroij als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e graad aanverwant-

schap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Cornelius Reijne parochiaan van Wanroij, weduwnaar van Joanna Reijne, Joanna dochter van Maria Ebben, Maria dochter van Elisabetha Jordens,

                                          Elisabetha dochter van Jordanus; en

- Margareta Jans ex Beugen, dochter van Joannes Lammers, Joannes zoon van Margareta Jordens, Margareta dochter van Jordanus.

RHCL Maastricht (15-1741-101 - foto 472a+b)

 

Wanroij (nb) - 7 mei 1743 - brief en schema van G. Liefkens pastoor van Wanroij als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e graad bloedverwantschap

in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Wilhelmus Hendrix zoon van Hendrick Jans, Hendrick zoon van Peerke Cremers; en

- Theodora Jans dochter van Aldegonda Reijnders, Aldegonda dochter van Jenneke Reijne.

RHCL Maastricht (17-1743-12 - foto 3357a+b)

 

Wanroij (nb) - 28 april 1746 - brief en schema van G. Liefkens pastoor van Wanroij als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e graad bloedverwantschap

in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Wilhelmus Tunnissen zoon van Tunnis Claessen, Tunnis zoon van Peerken Tijsse; en

- Gertrudis Martens dochter van Marten Hendrix, Marten zoon van Hendrick Tijsse.

RHCL Maastricht (18-1746-157 - foto 3358a+b)

 

st. Anthonis (nb) - 27 juni 1746 - brief van C. Molmans pastoor van st. Anthonis als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e graad aanverwantschap in

verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Wilhelmus Arnoldus van Mil van st. Anthonis en

Joanna Jans parochiane van Wanroij.

RHCL Maastricht (18-1746-66 - foto 3140a+b+c)

 

Mill (nb) - 21 september 1746 - brief van J: W: Boonaerts pastoor van Mill als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e graad bloedverwantschap in

verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Hermannus Jacobs ex Wanroij en

Sijbilla Geurts parochiane van Mill.

RHCL Maastricht (18-1746-12 - foto 3229a+b)

 

Wanroij (nb) - 23 april 1753 - brief/schema's van G. Liefkens pastoor van Wanroij als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e graad bloedverwantschap

 in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

1e schema:

- Gerardus Jans zoon van Peerken Roelofs, Peerken dochter van Willemke Jordens, Willemke dochter van Jorden Meujen; en

- Anna Egberts dochter van Egbert Jans, Egbert zoon van Jan Egberts, Jan zoon van Egbert Meujen.

2e schema:

- Gerardus Jans zoon van Peerken Roelofs, Peerken dochter van Roelof Jans, Roelof zoon van Jan Roelofs; en

- Anna Egberts dochter van Gertruij Martens, Gertruij dochter van Jenneke Peeters, Jenneke dochter van Peeter Roelofs.

RHCL Maastricht (20-1753-101 - foto 3359a+b)

 

Mill (nb) - 7 mei 1764 - brief en schema van Gerardus Vos pastoor van Mill als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e graad bloedverwantschap in

verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Joannes van den Heuvel parochiaan van Wanroij, zoon van Petrus, Petrus zoon van Joannes, Joannes zoon van Beel; en

- Maria Arnoldusse van de Voort parochiane van Mill, dochter van Arnoldus, Arnoldus zoon van Thomas, Thomas zoon van Maria.

Beel en Maria zijn zusters.

RHCL Maastricht (23-1764-1 - foto 3244a+b+TV)

 

Wanroij (nb) - 30 maart 1767 - brief/schema van G. Liefkens pastoor van Wanroij als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e graad bloedverwantschap

in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Wilhelmus Cornelissen zoon van Gertruij Jans, Gertruij dochter van Anna Willems, Anna dochter van Willem Jans; en

- Elisabeth Ebben dochter van Mari Hendrix, Mari dochter van Joanna de Hoogh, Joanna dochter van Jan de Hoogh.

RHCL Maastricht (24-1767-11 - foto 3360a+b)

 

Wanroij (nb) - 2 januari 1772 - brief/schema van G. Liefkens pastoor van Wanroij als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e graad aanverwantschap in

verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Marcellus Marcelissen weduwnaar van Anna Jans, Anna dochter van Joannes Hendrix, Joannes zoon van Jenneke Laemers; en

- Maria Cornelissen dochter van NN [gedeelte weggescheurd], kind van NN [gedeelte weggescheurd] Laemers.

Jenneke Laemers en NN Laemers zijn zusters.

RHCL Maastricht (26-1772-44 - foto 3361)

 

Rijkevoort (nb) - 17 april 1772 - brief en schema van P. Cremers pastoor in Rijckenvoort als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e graad aanverwant-

schap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Arnoldus Reijne weduwnaar parochiaan van Wanroij, zoon van Reijn Hermens, Reijn zoon van Jenneke Huijbers, Jenneke dochter van Huijbert Hermens; en

- Willemina Jans parochiane van Rijckenvoort, weduwe van Jan Nillese, Jan zoon van Aldegondis Jans, Aldegondis dochter van Jan Meuwse, Jan zoon

                                           van Meuws Hermens.

Huijbert Hermens en Meuws Hermens zijn broers.

RHCL Maastricht (26-1772-138 - foto 3343a+b+c)

 

Wanroij (nb) - 29 januari 1773 - brief/schema van W: G: Liefkens pastoor van Wanroij als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e graad aanverwant-

schap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Petrus Lamers parochiaan van Mill, zoon van Hendrina Jans, Hendrina dochter van Jan Jordens, Jan zoon van Jorden Meujen; en

- Maria Albers weduwe van Cornelius Jans parochiane van Wanroij, dochter van Jan Arts, Jan zoon van Art Jans, Art zoon van ... [hier schrijft de

                                        pastoor of deze van de zijde van de vader dan wel van de moeder van Arnoldus Jans, heeft hij niet kunnen uitvinden].

RHCL Maastricht (27-1773-67 - foto 3259)

 

Wanroij (nb) - 31 maart 1779 - brief/schema van W.G. Liefkens pastoor van Wanroij als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e graad bloedverwant-

schap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Hermanus Martens zoon van Joanna Hermens, Joanna zoon van Aldegondis Zegers, Aldegondis dochter van Drieske Jans; en

- Joanna Wilbers dochter van Reinera Jans, Reinera dochter van Joanna Jans, Joanna dochter van Rentje Jans.

RHCL Maastricht (28-1779-1 - foto 3362)

 

Wanroij (nb) - 8 april 1783 - brief/schema van A.J. Boeracker pastoor van Wanroij als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e graad bloedverwantschap

in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Joannes Aben zoon van Anna Jans, Anna dochter van Joannes Arts, Joannes zoon van Aart Jans; en

- Wilhelmina Gerits dochter van Gerardus Jans, Gerardus zoon van Joannes Arts, Joannes zoon van Gerardus Jans.

RHCL Maastricht (29-1783-154 - foto 3363)

 

Wanroij (nb) - 13 februari 1792 - brief van Caspar Barth. Melchior pastoor in Wanroij als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e graad bloedverwant-

schap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Arnoldus Peters en Joanna Maria Jans.

Er was een schema geleverd, blijkbaar niet bewaard gebleven of nog niet gevonden.

RHCL Maastricht (31-1792-6 - foto 3364)

 

Wanroij (nb) - 26 maart 1793 - schema van Caspar Barth. Melchior pastoor in Wanroij als aanvraag voor dispensatie vanwege bloedverwantschap in

verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Andreas van Tienen zoon van Petrus van Tienen, Petrus zoon van Maria Peters, Maria dochter van Maria Segers, Maria dochter van Segerus van

                                        Wanroij en Bertha Jans; en

- Matthia Hofmans dochter van Adrianus Hofmans, Adrianus zoon van Paulina Segers, Paulina dochter van Segerus van Wanroij en Bertha Jans.

RHCL Maastricht (31-1793-46 - foto 3365)

 

Wanroij (nb) - 9 april 1797 - brief en schema van Caspar Barth. Melchior pastoor in Wanroij als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e graad bloed-

verwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Thomas Jans zoon van Joannes Wijnen, Joannes zoon van Wijnandus Jans, Wijnandus zoon van Joannes Egberts, Joannes zoon van Egbertus Jans; en

- Aldegondis Toonen dochter van Antonius Gerrits, Antonius zoon van Magdalena Tunnissen, Magdalena dochter van Joanna Egberts, Joanna dochter

                                            van Egbertus Jans.

RHCL Maastricht (32-1797-20 - foto 3366a+b)

 

Wanroij (nb) - 9 april 1797 - brief en schema van Caspar Barth. Melchior pastoor in Wanroij als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e graad aanver-

wantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Cuijpers weduwnaar en Gertrudis Verhoeven.

Er was een schema geleverd, blijkbaar niet bewaard gebleven of nog niet gevonden.

RHCL Maastricht (32-1797-22 - foto 3367)

 

Cuijck - 5 september 1801 - brief van J. Kerstjens pastoor van Cuijck als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Hermannus Martens ex Rijkevoort en

Anna Maria van Duuren ex Wanroij.

RHCL Maastricht (32-1801-17 - foto 3310a+b+c)

 

Wanroij (nb) - 9 januari 1803 - brief en schema van Caspar Barth. Melchior pastoor in Wanroij als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e graad

bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Joannes Cornelissen zoon van Maria Peters, Maria dochter van Maria Roelofs, Maria dochter van Wilhelma Jordens, Wilhelma dochter van Jordanus Meuijen; en

- Joanna Rijnen dochter van Petrus Rijnen, Petrus zoon van Maria Derks, Maria dochter van Joanna Jordens, Joanna dochter van Jordanus Meuijen.

RHCL Maastricht (32-1803-1 - foto 3368a+b)

 

Wanroij (nb) - 12 april 1803 - brief van Caspar Barth. Melchior pastoor in Wanroij als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e graad bloedverwantschap

in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Wijnandus Jans en Cornelia Hofmans.

Er was een schema geleverd, blijkbaar niet bewaard gebleven of nog niet gevonden.

RHCL Maastricht (32-1803-17 - foto 3370)

 

Wanroij (nb) - 13 april 1803 - brief en schema van Caspar Barth. Melchior pastoor in Wanroij als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e graad bloed-

verwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Joannes Hendriks zoon van Henricus Egberts, Henricus zoon van Egbertus Arts, Egbertus zoon van Arnoldus Tunnissen; en

- Petronilla Arts dochter van Arnoldus Peters, Arnoldus zoon van Mechtildis Arts, Mechtildis dochter van Arnoldus Tunnissen.

RHCL Maastricht (32-1803-9 - foto 3369a+b)

 

Wanroij (nb) - 13 april 1803 - brief en schema van Caspar Barth. Melchior pastoor in Wanroij als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e graad bloed-

verwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Rijnerus Jans zoon van Maria Kempen, Maria dochter van Catharina Francen, Catharina dochter van Sijbilla Arts, Sijbilla dochter van Arnoldus Jans; en

- Catharina Jans dochter van Joanna Wijnen, Joanna dochter van Margarita Thomassen, Margarita dochter van Joanna Arts, Joanna dochter van Arnoldus Jans.

RHCL Maastricht (32-1803-18 - foto 3371a+b)

 

Ledeacker (nb) - 26 augustus 1803 - brief en 2 schema's van Petrus van den Heuvel pastoor in Ledeakker als aanvraag voor dispensatie vanwege

4e graad bloedverwantschap en 4e graad aanverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

1e schema bloed-verwantschap:

- Henricus Jordens weduwnaar en parochiane van Wanroij, zoon van Joanna Peters, Joanna dochter van Peter Arts, Peter zoon van Maria Reijne; en

- Christina Derks parochiane van Ledeakker, dochter van Alegondis van de Weij, Alegondis dochter van Bertje Thijssen, Bertje dochter van Reijntje Arts.

2e schema aanverwantschap:

- Henricus Jordens parochiane van Wanroij, weduwnaar van Gertrudis Franssen, Gertrudis dochter van Joanna Peters, Joanna dochter van Peter Arts,

                                                            Peter zoon van Maria Reijne; en

- Christina Derks parochiane van Ledeakker, dochter van Alegondis van de Weij, Alegondis dochter van Bertje Thijssen, Bertje dochter van Beeltje Arts.

RHCL Maastricht (32-1803-19 - foto 3372a+b+c+d)

 

Wanroij (nb) - 27 maart 1804 - brief en schema van Caspar Barth. Melchior pastoor in Wanroij als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e graad bloed-

verwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Paulus Willems zoon van Joanna van de Wijer, Joanna dochter van Maria Peters, Maria dochter van Petrus Arts; en

- Maria Thijssen dochter van Aldegondis Toonen, Aldegondis dochter van Agnes Peters, Agnes dochter van Petrus Arts.

RHCL Maastricht (32-1804-13 - foto 3374a+b+c)

 

Wanroij (nb) - 22 april 1804 - brief en schema van Caspar Barth. Melchior pastoor in Wanroij als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e/4e graad

bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Wilhelmus Hofmans zoon van Nicolaus Hofmans, Nicolaus zoon van Paulina Jans, Paulina dochter van Joannes Zeegers; en

- Petronella Arts dochter van Arnoldus Peters, Arnoldus zoon van Petronilla Peters, Petronilla dochter van Maria Jans, Maria dochter van Joannes Zeegers.

RHCL Maastricht (32-1804-8 - foto 3373a+b+c)

 

Hieronder degene uit supplement boek:

 

Wanroij (nb) - 12 april periode 1682-1690 - brief en schema van Gerardus Verheijen pastoor in Wanroij als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e/4e

graad bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Petrus Egberti zoon van Egbertus Henrici, Egbertus zoon van Henricus Henrici, Henricus zoon van Henricus N; en

- Arnolda Henrici dochter van Henricus Arnoldi, Henricus zoon van Arnoldus op de Weem, Arnoldus zoon van NN, NN zoon van Henricus N.

Henricus Henrici en NN zijn broers.

RHCL Maastricht (S-?-20 - foto 3375a+b+c+TV)

 

Wanroij (nb) - periode 1682-1690 - brief en schema van Gerardus Verheijen pastoor in Wanroij als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e graad

bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Teunis Ermits zoon van Gert Ermits, Gert zoon van Hendrick Bus; en

- Weijndel Claessen dochter van Peterken Claessen, Peterken dochter van Meth N.

Hendrick Bus en Meth N. zijn neef en nicht.

RHCL Maastricht (S-?-92 - foto 3376a+b)

 

Hieronder brieven e.d. die geen betrekking hebben op aanvragen voor dispensaties, maar wel waren

gevonden tussen die aanvragen, gaat meestal over kerk-zaken en/of over bepaalde personen:

 

Wanroij - 18 oktober 1678 - brief van Joannes van Schuijl officieel van bisdom Roermond, aan de bisschop van Roermond [als waarschijnlijke

interne notitie] over dispensatie aangelegenheden in land van Cuijck voor een parochiaan van Beugen, waarvoor een dispensatie was afgegeven

door een priester van Beugen. De pastoor van Beers heeft Roermondse officiaal nog mondelijk uitgelegd, vervolgens heeft de Roermondse

officiaal ook een Gelre officiaal om onderzoek gevraagd. Ook werd genoemd de koster van [Vierlings]Beek. Blijkbaar wilt de officiaal de parochiaan

naar Roermond sturen zodat de bisschop zelf een beslissing kan maken.

RHCL Maastricht  (1-1678-53 - foto 456a+b+TV)

 

Grave - 10 maart 1716 - brief van f. Anselmus pastoor van Grave over de problemen rondom de voorgenomen huwelijk van:

Hubertus Peters en Petronella Jans.

Bij de voorbereidingen kwam ene Martina uit Wanroij naar voren, die verbod plaatste op het voorgenomen huwelijk. Blijkbaar was hij met haar al ge-

trouwd in Nijmegen door een protestantse dominee en dus onwettig in ogen van de katholieken, ze hadden ook een kind. Martina wilt dan ook dat

nieuwe huwelijk van Hubertus verbieden zolang hij geen vergoeding betaalt en zij 3 jaar geleden Hubertus heeft aangewezen als vader van het kind.

Er wordt bepaald dat Hubertus absoluut genoegdoening moet geven aan Martina, en dat het nieuwe stel gescheiden leven tot het huwelijk.

Ze zijn uiteindelijk getrouwd te Overloon 24 oktober 1717.

RHCL Maastricht (8-1716-126 - foto 3291a/e+TV)

 

Wanroij (nb) - 2 april 1723 - brief van A. Verburght pastoor in Wanroij als administratieve handeling waarmee een betaling van 6 imperialen in het

vooruitzicht wordt gesteld als betaling voor een dispensatie.

RHCL Maastricht (10-1723-17 - foto 3351+TV)