GenBronnen

maas

Oeffelt (nb) huwelijks dispensaties


Huwelijks dispensatie aanvragen, correspondentie e.d.


Beugen (nb) - 30 oktober 1787 - brief van Michiel Jansen scheepen en "casteleijn in de Swaan" te Beugen aan bisdom Roermond met verzoek om

dispensatie zodat hij kan trouwen. Schrijft dat hij 5 maanden bezig is, kosten nog moeite gespaard, om dispensatie te krijgen. Heeft zelfs met de hoog

moogende in Den Haag gesproken, alsmede monsieur in Keulen, zelfs bij de bisschop geweest op Eltenburg. En een expresse naar Rome gestuurd.

Hopende op goede antwoord en zal alles in dank voldoen. Daarbij wilt hij de bisschop geld d.i. "pistool" schenken voor gedane moeite.

Schrijft als ps dat hij zal bijsluiten brief van pastoor van "Uffelt" [= Oeffelt] en verzoekt dan de ontheffing te zenden aan zijn pastoor.

RHCL Maastricht (30-1784-22 - foto 547a+b+c)