GenBronnen

maas

Cuijck (nb) huwelijks dispensaties


Huwelijks dispensatie aanvragen, correspondentie e.d.


Cuijck - 26 januari 1678 - brief van Erbertus Erberti pastoor van Cuijck als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Abel Stephani en Elisabet Gerardi.

RHCL Maastricht (1-1678-47 - foto 3285)

 

Cuijck - 16 november 1718 - brief van Joannes van Schuijl van Cuijck aan bisdom Roermond, die namens Joannes Keuken dispensatie aanvraagt

voor ontheffing van de afroepingen en gesloten tijd. Hij is sinds 7 maanden weduwnaar en wilt trouwen met Joanna Wilbers, beiden zijn van de pa-

rochie kerk van Cuijk.

RHCL Maastricht (8-1718-26 - foto 3293a/b+TV)

 

Cuijck - 2 december 1729 - brief van Petrus Hermanni pastoor van Cuijck als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Petrus Hendrickx geboren in Wanroij en

Elisabeth Derickx parochiane van Cuijck.

RHCL Maastricht (11-1729-131 - foto 3299a+b+c)

 

Haps - 19 februari 1730 - brief van pastoor F.C. Capiet aan bisdom Roermond als aanvraag voor dispensatie om zonder afroepingen te mogen

trouwen en in de vaste tijd voor:

Philip baron d'Ameraga weduwnaar van vrouwe Anna Maria Ripperbant woonachtig te Haps en

freule Maria Johanna Josepha Theresia de la Faille woonachtig te Antwerpen.

Ze zijn ondertrouwd te Haps op 22 april 1730 en getrouwd [nh] te Cuijck op 21 mei 1730 als:

RHCL Maastricht (S-1730-78+83 - foto 311a/d)

 

Cuijck - 29 oktober 1735 - brief van P. Hermanni pastoor van Cuijck als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e graad bloedverwantschap in verband

met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes van den Hueij en Joanna Cuijpers.

Er was een aparte schema geleverd, blijkbaar niet bewaard gebleven of nog niet gevonden.

RHCL Maastricht (13-1735-176 - foto 3300)

 

Cuijck - 8 juni 1741 - brief van P. Hermanni pastoor van Cuijck als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e graad aanverwantschap in verband met

voorgenomen huwelijk tussen:

Petrus Lovendael en Sijbilla Huijberts.

Er was een aparte schema geleverd, blijkbaar niet bewaard gebleven of nog niet gevonden.

RHCL Maastricht (15-1741-61 - foto 3301)

 

Mill (nb) - 27 oktober 1746 - brief van J: W: Boonaerts pastoor van Mill als aanvraag voor dispensatie  vanwege 4e graad bloed- en aanverwantschap

in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

1e schema bloed-verwantschap:

- Jan/Joannes Wilberts zoon van Wilbert, Wilbert zoon van Wendel, Wendel dochter van Grietie; en

- Maria Jans dochter van Neeske, Neeske dochter van Berber, Berber dochter van Neeske.

Grietie en Neeske zijn zusters.

2e schema aanverwantschap:

- Jan/Joannes Wilberts zoon van Wilbert, Wilbert zoon van Wendel, Wendel dochter van Kersten; en

- Maria Jans weduwe van Joannes van Sambeeck, Joannes zoon van Marie, Marie dochter van Marie,

                     Marie dochter van Petronilla.

Petronilla en Kersten zijn zus en broer.

Ondertrouwd te Mill op 29 oktober 1746 en getrouwd te Cuijck op 13 november 1746.

RHCL Maastricht (18-1746-138 - foto 3231a+b+c)

 

Cuijck - 23 november 1783 - brief van J. Kerstjens pastoor van Cuijck als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Thijssen en Henrica Geurts.

RHCL Maastricht (29-1783-73 - foto 3306)

 

Cuijck / Blerick / Weert / Roermond - uitgebreide correspondentie periode 13 augustus / 25 oktober 1785 tussen pastoor J. Kerstjens pastoor van Cuijck,

 pastoor J. de Hu van Blerick, A.J. Costerius van Weert en van L. Theunissen secretaris namens de bisschop van bisdom Roermond in verband met voor-

genomen huwelijk tussen:

Henricus van den Broeck parochiaan van Blerick en

Petronella Keurusten parochiane van Cuijck.

Henricus had beloften gedaan aan Petronella, maar werd na onderzoek van medicijn meesters Leurs en Timmermans van Roermond, onbekwaam verklaard.

RHCL Maastricht (30-1785-2 - foto 3307a/w)

 

Cuijck - 3 maart 1786 - brief van J. Kerstjens pastoor van Cuijck als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Toonen soldaat en Aldegonda Visschers.

Zij trouwen rk in Cuijck op 12 maart als Jan Thoonen jm van Escharen soldaat in 2e bataillon van generaal Envie en Hillegonda Visschers jd geboortig

van Maastricht wonende te Cuijk.

RHCL Maastricht (30-1786-22 - foto 3308a/b)

 

Horst / Lottum - 6 mei 1792 - brief van P. Haegens pastoor van Horst [aan pastoor T. van Aerd van Lottum] over Joanna Janssen die in zijn parochie

met Arnoldus Janssen wilt trouwen, maar volgens een brief die hij had gekregen, zou Joanna al heimelijk met iemand anders uit Cuijck zijn verloofd.

Die op grond daarvan een verbod wilt opleggen dat zij trouwt. De pastoor van Horst zou met de afkondigingen door willen gaan omdat hij geen ver-

bod vanuit bisdom Roermond had vernomen. Hij legt de zaak in handen van de pastoor van Lottum die hem schrijft op 6 mei [post ging vrij snel in

die dagen!] dat er inderdaad een geheime verloving was en iets over geld. Kanonieks was er niets op tegen. Zij vragen bisdom Roermond om ont-

heffing voor Joanna aangaande haar eerdere verloving. Blijkens bericht van 12 mei van bisdom Roermond is dat ingestemd en kan Joanna met

Arnoldus Janssen trouwen.

RHCL Maastricht (31-1792-26 - foto 659a+b+c+d+TV)

 

Cuijck - 20 februari 1803 - brief van J. Kerstjens pastoor van Cuijck als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Hermanus Derkx en Petronella Joachims.

RHCL Maastricht (32-1803-15 - foto 3311)

 

Cuijck - 24 april 1805 - brief/schema van J. Kerstjens pastoor van Cuijck als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e/4e graad bloedverwantschap in

verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Gerardus Mulders zoon van Joannes, Joannes zoon van Helena, Helena dochter van Joannes; en

- Helena Albers dochter van Albertus, Albertus zoon van Helena, Helena dochter van Elisabeth, Elisabeth dochter van Joannes.

RHCL Maastricht (32-1805-5 - foto 3313)


Hieronder degene uit supplement boek:


Cuijck – na 20-2-1717 - brief van Anselmus Verburght deken van Cuijck aan Dispa bisschop van Roermond met erbij "12 solidos" als betaling voor

dispensatie van 3 personen uit parochie Boxmeer inzake eten van vlees. Schrijft ook dat pastoor van Mill een tijdje geleden dispensatie aanvraag

had gevraagd voor Lambertus Peters en Catharina Jansen vanwege huwelijksbeletselen via pater Columbanus missionaris in Grave, maar dat zij tot

dusverre geen antwoord hebben ontvangen van de bisschop.

Lambertus Peters en Catharina Jansen trouwen rk in Mill en st. Hubert op 18 april 1717.

RHCL Maastricht (S-1717-26 - foto 3316a/c+TV)


Hieronder brieven e.d. die geen betrekking hebben op aanvragen voor dispensaties, maar wel waren

gevonden tussen die aanvragen, gaat meestal over kerk-zaken en/of over bepaalde personen:


Wanroij - 18 oktober 1678 - brief van Joannes van Schuijl officieel van bisdom Roermond, aan de bisschop van Roermond [als waarschijnlijke

interne notitie] over dispensatie aangelegenheden in land van Cuijck voor een parochiaan van Beugen, waarvoor een dispensatie was afgegeven

door een priester van Beugen. De pastoor van Beers heeft Roermondse officiaal nog mondelijk uitgelegd, vervolgens heeft de Roermondse

officiaal ook een Gelre officiaal om onderzoek gevraagd. Ook werd genoemd de koster van [Vierlings]Beek. Blijkbaar wilt de officiaal de parochiaan

naar Roermond sturen zodat de bisschop zelf een beslissing kan maken.

RHCL Maastricht  (1-1678-53 - foto 456a+b+TV)

 

Vierlingsbeek (nb) - 15 november 1741 - brief van Math. van den Broeck deken district Cuijk en pastoor in Vierlingsbeek, waaruit blijkt dat H. Arts pastoor

van Overloon er verdacht van wordt het te doen met zijn huishoudster Anna Vlockhoven. Die pastoor weigert mee te werken aan een onderzoek door ken-

nelijk de huishoudster binnen te houden. Als maatregel belooft hij nooit meer te praten met Anna en verder staat nog een aanbeveling van dhr. Torsingh

eerder raadsman om een nieuwe pastoor te benoemen. Later blijkt deze zaak veel erger want een weduwe heeft dhr. Arts/Aerts ervan beschuldigd het ook

met haar te hebben gedaan, waaruit een kind waarin ze tijdens de pijn van de bevalling heeft volgehouden dat Arts [Aerts] de vader was. Dhr. Aerts was

weggezet als pastoor uit Overloon, en geplaatst bij de prior van st. Agatha (Cuijk). De nieuwe pastoor van Overloon S. Versleijen verklaart op 28 april

 1743 aan J. F. Dispa kanunnik vicaris generaal van bisdom Roermond, dat hij als simpel priester niet bevoegd is absolutie te verlenen aan Aerts vanwege

de zware misdaad,  en dat eigenlijk alleen de hogere priesters kan doen op deze aarde zoals de bisschop.

RHCL Maastricht (15-1741-106 en 17-1743-103 - foto 6291a/d+TV en 6349a/d+TV)


klooster st. Agatha [= bij Cuijck] - 17 augustus 1783 - brief van broeder Stephanus Schuler van de orde van het heilig kruis aan bisdom Roermond

over een jongeman die dienst deed in Cuijk maar er vandoor ging met een getrouwde vrouw, die al verlaten was door haar man. Ze kregen een kind

onechtelijk, hij heeft boete gedaan [waarom ook zij niet?] maar blijft openbaar overspelig.

Jongeman heeft kind aanvaard om op te voeden en zich tot de broeder gewend. 

De broeder na advies te hebben ingewonnen van pater Anselmus van Grave vraagt om gratie van bisdom Roermond om deze lotswisselingen om

deze jongeman te begeleiden in een opgebouwd en Christelijk leven. Antwoord aan de klooster met bijschrijving in Afferden.

RHCL Maastricht (7-1713-23 - foto 1641a/c+TV)

 

st. Anthonis (nb) - 10 januari 1786 - brief van C. Molmans deken over meerdere zaken 1) over een huwelijk in Cuijk wat lijkt te zijn afgehandeld, 2) over

een soldaat dia via de pastoor in Beers wilt trouwen maar er lijken wat problemen mee te zijn en 3) om op enkele zondagen missen te besteden in ge-

dachtenis aan Karl Friederich van Hohenzollern Sigmaringen heer van o.m. Boxmeer die was overleden op 20 december 1785.

RHCL Maastricht (30-1786-2 - foto 3158a/b+TV) 

 

Cuijck - 6 juli 1796 - brief van J. Kerstjens pastoor van Cuijck als verzoek aan de heer Strick 2e missionaris in Cuijk om zo snel mogelijk zich voor te

bereiden om naar Roermond te gaan vanwege zwaarwegende redenen voortvloeiende uit de huidige omstandigheden [ws. Franse bezetting].

RHCL Maastricht (32-1796-89 - foto 3309+TV)