GenBronnen

maas

Beers (nb) huwelijks dispensaties


Huwelijks dispensatie aanvragen, correspondentie e.d.


Beers - 6 mei 1704 - brief van Gualterus de Valckenaer pastoor van Beers als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e/4e graad bloedverwantschap

in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Ant(h)onius Reneri ook Reijnen en Adriana Gerardi ook Gerits.

RHCL Maastricht (4-1704-90 - foto 3324a+b+c)

 

Beers - 3 november 1716 - brief/schema van Gualterus de Valckenaer pastoor van Beers als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e graad bloedver-

wantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Antonius Reijnen parochiaan van Beers, zoon van Reijn Bungelaers, Reijn zoon van Hendrick Bungelaers, Hendrick zoon van N. Segers; en

- Maria Siberts parochiane van Eescharen, dochter van Sibert Jans, Sibert zoon van Jan Segers, Jan zoon van N. Segers.

RHCL Maastricht (8-1716-62 - foto 3185a+b)

 

Hieronder brieven e.d. die geen betrekking hebben op aanvragen voor dispensaties, maar wel waren

gevonden tussen die aanvragen, gaat meestal over kerk-zaken en/of over bepaalde personen:

 

Wanroij - 18 oktober 1678 - brief van Joannes van Schuijl officieel van bisdom Roermond, aan de bisschop van Roermond [als waarschijnlijke

interne notitie] over dispensatie aangelegenheden in land van Cuijck voor een parochiaan van Beugen, waarvoor een dispensatie was afgegeven

door een priester van Beugen. De pastoor van Beers heeft Roermondse officiaal nog mondelijk uitgelegd, vervolgens heeft de Roermondse

officiaal ook een Gelre officiaal om onderzoek gevraagd. Ook werd genoemd de koster van [Vierlings]Beek. Blijkbaar wilt de officiaal de parochiaan

naar Roermond sturen zodat de bisschop zelf een beslissing kan maken.

RHCL Maastricht  (1-1678-53 - foto 456a+b+TV)

 

Boxmeer - 9 sept. 1745 - briefje waar H. Hubers pastoor van Beers toestemming krijgt van de aanwezigen om naar de jaarlijkse raad vergadering te gaan.

RHCL Maastricht (7-1715-2 - foto 3325b+TV)

 

st. Anthonis (nb) - 10 januari 1786 - brief van C. Molmans deken over meerdere zaken 1) over een huwelijk in Cuijk wat lijkt te zijn afgehandeld, 2) over

een soldaat dia via de pastoor in Beers wilt trouwen maar er lijken wat problemen mee te zijn en 3) om op enkele zondagen missen te besteden in ge-

dachtenis aan Karl Friederich van Hohenzollern Sigmaringen heer van o.m. Boxmeer die was overleden op 20 december 1785.

RHCL Maastricht (30-1786-2 - foto 3158a/b+TV)