GenBronnen

maas

Waarbeke (B) huwelijks dispensaties


Huwelijks dispensatie aanvragen, correspondentie e.d.


Sevelen (D) - 4 september 1714 - brief van Ludovicus van Breugel pastoor in Zevelen als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen

huwelijk tussen:

Gaspar Lippens "dioecesis Gandauensis ex parochia de Wabeck" en

Aldegonda Philippina van Breugel parochiane van Zevelen.

RHCL Maastricht (7-1714-22 - foto 1344a+b+c)