GenBronnen

digitalisering

maas

Tienen (B) huwelijks dispensaties


Huwelijks dispensatie aanvragen, correspondentie e.d.


Nederweert - 20 januari 1746 - brief van Joannes Vullers vice pastoor uit Nederweert aan bisdom Roermond als aanvraag voor ontheffing van de afkon-

digingen in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Gabriel Leemans uit Tienen (B) en katholiek die 11 jaar dienst heeft gedaan in het Franse leger maar is gevlucht naar Holland en

Gertrudis Engels uit Jülich [Gulick D].

Er zijn verschillende problemen omdat haar doop en handelingsvrijheid uit Jülich moest komen en bij hem dat hij een verklaring kreeg van een niet

katholieke voorganger met instemming van zijn legeraanvoerder [hij is namelijk nu bij het Hollandse leger] en het huwelijk in advents tijd.

Ontheffing omdat ze al lang hebben moeten wachten, wat ze dag later gratis kregen.

RHCL Maastricht (18-1746-144 - foto 1814a+b+TV)