GenBronnen

digitalisering

maas

Luik (B) huwelijks dispensaties


Huwelijks dispensatie aanvragen, correspondentie e.d.


Venlo - 8 en 15 februari 1685 - brieven van fr. Steph. van der Stegen pastoor van Venlo als aanvraag voor dispensatie/onheffing van de gebruikelijke

3 afkondingen in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Henricus Torssen en Joanna Ruijs.

Blijkbaar komt zij en haar moeder uit Luik die nog geen toestemming ervoor had gegeven. Het meisje moet weliswaar ergens verblijven en als dat onder

dak van haar toekomstig echtgenoot [en zijn ouders] is dan kan dat tot schandaal leiden. Vandaar hun aanvraag om ontheffing van de afroepingen en

achteraf toestemming van moeder van de bruid. Week later hebben ze betaald voor de dispensatie wat ten onrechte aan de bruidegom was gestuurd,

de vader van de bruidegom vindt dat onzorogvuldig omdat het tot misbruik kan leiden. Week later zijn getrouwd met dispensatie.

RHCL Maastricht (2-1685-45 - foto 841a+b+TV)

 

Roermond - augustus 1694 - dokument door Joannes Ludovicus Garavial doctor in heilige thelogie en recht, kanunnik en officiaal van Roermond die toe-

stemming geeft voor een voorgenomen huwelijk tussen:

Gerardus Luente en Agnes Sion uit Luik (B).

RHCL Maastricht (3-1690-101 - foto 2280+TV)

 

Echt - 25 mei 1700 - brief van Franciscus Delsing pastoor In Echt als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Arnoldus Vos parochiaan van Echt en

Mechtilde Speetens uit land en bisdom Luik (B).

RHCL Maastricht (3-1700-27 - foto 3997)

 

Roermond - 3 februari 1703 - brief van J.D. Portmans pastoor van Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Hermannus Laumen van Luik parochie st. Nicolaus en

Anna Catharina Nessem.

RHCL Maastricht (4-1703-24 - foto 2304)

 

Roermond - 23 januari 1704 - brief van J.D. Portmans pastoor in Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Jacobus Timmermans bisdom Luik [zonder nader plaats aanduiding] en

Elisabetha Pauwels parochiane van Roermond.

RHCL Maastricht (4-1704-42 - foto 2326)

 

Roermond - 16 en 21 april 1704 - brief van Balthazar Andreas du Rieux pastoor van st. Thomae en van J.D. Portmans pastoor in Roermond als aanvraag

voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Hubertus Schelbergh parochiaan van st. Thomas [= parochie Luik B] en

Cornelia Hallet parochiane residerend in Roermond.

RHCL Maastricht (4-1704-8 - foto 2318a+b)

 

Roermond - 18 juni 1706 - brief van J.D. Portmans pastoor van Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Matthias Korsten uit het diocees Luik (B) die zijn vrijbrieven meebrengt van de pastoor van Horn en

Christina Janssen parochiane van Roermond.

RHCL Maastricht (5-1706-28 - foto 2337+TV)

 

Roermond - 23 april ??? - brief van J.D. Portmans pastoor in Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Hermanus Woltheers afkomstig van Roermond en

Anna Christina Vonck afkomstig van Nijmegen.

Hij is schipper op de Maas en ze gaan trouwen vastentijd in Luik - st. Andreas parochie.

Waarschijnlijk zijn ze getrouwd in jaar 1707 in Luik - st. Andreas parochie.

RHCL Maastricht (6-1710-67 - foto 2398+TV)

 

s(anc)ti Thomas - 16 maart 1708 - brief van Balthazar Andreas du Rieux pastoor van st. Thomae als aanvraag voor dispensatie in verband met voorge-

nomen huwelijk tussen:

Natalerius Ledent ex Luik parochiaan van st. Thomas geboren en

Agnetis Cruijsancker weduwe van Roermond.

RHCL Maastricht (5-1708-42 - foto 2360)

 

Baarlo / Roermond - 15 november 1710 - brieven van Arn. Schenck pastoor in Baarlo en van pastoor in Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband

met voorgenomen huwelijk tussen:    

Jacobus Joris van Luik en

Catharina Sijben van Roermond maar woont 3 jaar in Baarlo.

RHCL Maastricht (6-1710-46 - foto 143a+b+c)

 

Roermond - 2 juli 1715 - brief van J.D. Portmans pastoor van Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Deodatus de Leau burger van Roermond en

Maria Anna Lellan van parochie Luik (B).

RHCL Maastricht (7-1715-40 - foto 2606)

 

Blerick - 17 februari 1719 - brief van Theodorus vanden Panhuyssen pastoor in Blerick als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen

huwelijk tussen:

Joannes Denijes schipper op Holland ex Luik en

Agnes Verhaegh weduwe en parochiane van Blerick.

RHCL Maastricht (9-1719-68 - foto 85)

 

Roermond - 1, 5 en 10 april 1750 - briefje van J. de Hare priester en deken van de st. Christophorus kerk in Luik (B) daarop een antwoord uit Roermond,

dan uiteindelijk een brief van J.A. Hooffs pastoor van Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Henricus Boutton en Maria Joanna Detrische oorspronkelijk van Luik, nu wonend in Roermond.

RHCL Maastricht (19-1750-37 - foto 2897a+b+c+d)

 

3 juli 1765 - samenvatting van correspondentie [vernietigd door bisdom Luik] als aanvraag om dispensatie vanwege 2e/3e graad bloedverwantschap in

verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Theodorus Franciscus Maria Deodatus baron de Bounam burger van Luik st. Remaeli en

Maria Christina Francisca de la Naye parochiane van Gronsfelt.

Archief bisdom Luik (deel I - nr. 1173)

 

Geldern (D) - 31 januari 1767 - brief van f: Michael a s. Cath: pastoor van Geldern (D) als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen

huwelijk tussen:

Judocus Christophorus van Lom parochiaan van Geldern (D) en

Maria Theresia Ernestina barones de Bare parochiane st. Thomas te Luik (B).

RHCL Maastricht (24-1767-41 - foto 4852)

 

Roermond - 6 juli 1768 - brief van Henricus Gielen priester van kathedraal Roermond, gediplomeerd kanunnik en geleerd, als commissaris bevoegd tot onder-

kening namens bisdom Roermond aan pastoor Caenen van Venlo dispensatie verlenend vanwege voorgenomen huwelijk tussen:

Franciscus Antonius van Willigen bisdom Luik en

Maria Anna van den Broeck parochiane van Venlo.

Dispenseert hun vanwege 2e graad bloedverwantschap wat hun was verleend door paus Clemens XIII op 8 juni 1768 in origineel getoond.

RHCL Maastricht (25-1768-8 - foto 1170+TV)

 

Viersen (D) - 21 februari 1777 - brief van J: M: Hoster pastoor van Viersen (D) als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Adam Nofer parochiaan van Viersen (D) en

Anna Berger parochiane van Luik (B) ex Waldniel (D).

Maanden geleden kwam er tijdens de huwelijks afkondigingen bezwaar uit Luik, waardoor huwelijks voortgang werd gestuit. Die problemen zijn blijkbaar nu

opgelost en hebben wederzijdse ouderlijke toestemming. Vandaar nu dispensatie voor ontheffing van de afkondigingen.

RHCL Maastricht (28-1777-47 - foto 4528+TV)

 

Roermond/Luik (B) - 31 oktober 1795 - brief van J. Mathei kanunnik en pastoor van Roermond en brief van S.A. Spirlet pastoor van st. Vincentius parochie

van Luik (B) als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Hubertus Laurent parochiaan van st. Vincentius parochie te Luik (B) en

Petronella Lemmens parochiane van Roermond.

RHCL Maastricht (31-1795-19 - foto 3086a+b+c+d)

 

Venlo – 14 mei 1833 – brief van Schrijnen pastoor van Venlo met antwoord uit Luik over voorgenomen huwelijk tussen:

Jean Louis Dubois geboren in Venlo militair in garnizoen te Luik (B) en

Elisabeth Diederen geboren in Schinnen maar sinds 6 of 7 jaren in Luik (B).

GA Venlo – archief nr. 450 parochie Venlo inv. nr. 1280 (foto 3548a+b)

 

Venlo en Luik (B) – 13 en 19 januari 1834 – brief van pastoor Schrijnen Doijen van Venlo met antwoord van M. S. Kerckhoffs vicarius-generaal in Luik

over voorgenomen huwelijk tussen:

Francois Joseph Bastin Poldevin ook Podevin en Virginia Fabrij weduwe Brux parochiane van Venlo.

Bruidegom was oorspronkelijk leerlooier en sinds 1822 bij het leger en tegenwoordig kapitein bij 4e compagnie, 2e bataillon van 5e regiment reguliere

infanterie in dienst van Belgie. Hij was 6 jaar in garnizoen te Luik, van 1832 tot juni 1833 in garnizoen te Venlo, 3 maanden in Antwerpen, een maand in

Mons en nu in Venlo. Hij was geboren op 13 sept. 1803 als zoon van Francois Antoine Bastin Poldevin en Marie Louise Francoise Fournier. De militie

dokument schrijft dat hij geboren is in Luik (B) maar er is ook een ander dokument van gemeente Calais (F) die verklaren dat hij daar geboren is, wat

m.i. juist is. Ook zijn ouders zijn daar overleden.

Zij is geboren te Luik (B) 10 nov. 1803 als dochter van Gilles Fabrij en Marie Anne Bechet. Haar vorige man Gerard Guillaume Victor Brux was overleden

te Venlo op 9 april 1831 oud 34 jaar geboortig van Xanten (D) als zoon van Theodorus Brux en Joanna Sophia Leevölger.

GA Venlo - archief nr. 450 parochie Venlo inv. nr. 1280 + huwelijksbijlagen (foto 3549a t/m q)

 

Hieronder brieven e.d. die geen betrekking hebben op aanvragen voor dispensaties, maar wel waren

gevonden tussen die aanvragen, gaat meestal over kerk-zaken en/of over bepaalde personen:

 

Grubbenvorst - 19 april 1719 - brief van Petrus van Neer pastoor in Grubbenvorst aan de bisschop van Roermond, over onder meer dat de pastoor

van Velden vandaag is overleden en dat daarom zijn parochiaan ene Henricus Fransse bij hem is gekomen om te trouwen met de weduwe Anna Vissers,

die geen woonplaats heeft maar die regelmatig gezien wordt zijnde handelaarster in kant welke zij in Venlo koopt en verdeelt over het hele Beeselse land.

Haar echtgenoot is opgehangen en dood, door die grote executie van de aangeklaagden in Luik (B) wat allen bekend is in dit district zodat de kinderen

in de straten ruzieënd en scheldend opgroeien voor galg en rad. De vraag is wat de pastoor te doen staat in dit geval.

[Henricus Franssen alias Trap en Anna Evers trouwen Grubbenvorst 4 mei 1719]

RHCL Maastricht (9-1719-79 - foto 386a+b+TV)

 

Luik (B) - 2 november 1719 - brief van secretaris Close van bisdom Luik aan bisdom Roermond, op klacht van de pastoor van St. Truiden van diocees

Luik (B) die zich had beklaagd over het voorgenomen huwelijk van zijn parochianen door de pastoor Swalmen. Blijkbaar had de secretaris bijlagen

ingediend bij bisdom Roermond om daarmee te bewijzen dat de schuld bij de pastoor van Swalmen lag en ook dat ze dienen te trouwen in St. Truiden

alhoewel de bruid oorspronkelijk uit Swalmen schijnt te komen, kunnen zij zich blijkbaar er niet aan onttrekken. [huwelijk dient altijd te gebeuren in de

plaats waar de bruid was geboren, alleen onder bijzondere omstandigheden en met toestemming kan daarvan worden afgeweken]

RHCL Maastricht (11-1729-60 - foto 343a+b+TV)

 

Stevensweert - 8 december 1743 - brief kapelaan J.D. Vrencken uit Stevensweert vanwege afwezigheid van de pastoor als begeleidend schrijven

waarmee hij een paar naar de bisschop van Roermond stuurt, die blijkbaar zwervers zijn en al een jaar in concubinaat leven maar nu graag een

huwelijk willen aangaan met verzoek om nader onderzoek in hun tot heil van zielen. Erboven in ander handschrift staat dat ze uit Luik (B) komen.

RHCL Maastricht (17-1743-89 - foto 3975a+b+TV)

 

Maaseik (B) / Roosteren / Echt - april 1782 - dossier met brieven en verklaringen van o.a. Leon. Coomans pastoor van Maaseik (B), M.J. Bongaerts

pastoor in Roosteren, H. Ghijsen pastoor en decaan in Echt, e.a. waarin de pastoors van Maaseik (B) en Roosteren conflict hadden over wie

eigenlijk de bevoegdheid zou hebben over bevestiging van op 2 april 1782 te Maaseik (B) reeds plaatsgevonden huwelijk tussen:

Joannes Henricus Eijckholt uit Roosteren zoon van Adrianus Eijckholt en dochter van dokter Eijckholt.

Waar dispensatie nodig voor was vanwege 2e graad bloed-verwantschap.

Die dispensatie werd verleend door de aartsdiaken of synode van Luik (B).

De bruidegom had gestudeerd in Luik (B) en Leuven (B).

Bleef nooit lang in Maaseik (B) en nam vrijwel altijd 's-avonds het veer terug naar Roosteren.

De pastoor in Maaseik (B) voert aan dat hij enkele jaren al pasen viert in parochie Maaseik (B).

Er was ook een bezwaar door vrouwe Everaerts uit Luik (B) maar onderzoek bleek dat de bruidegom nooit aan haar een verplichting had gedaan.

De bruid woont in Maaseik, de bruidegom heeft verklaart te zullen wonen in Maaseik (B).

RHCL Maastricht (29-1782-5 - foto 3941a/m+TV)

 

Luik (B) - 11 april 1788 - brief van onbekende schrijver aan bisdom Roermond, over vernieuwing van dispensatie reeds verzonden op 22 januari

verleend aan de verzoekers Van den Hurk.

RHCL Maastricht (30-1788-3 - foto 6320a/b+TV)

 

Luik (B) - 25 juni 1790 - brief van secretaris J. M. Vendetti aan kanunnik Theunissen secretaris van bisschop van Roermond, waarin hij hem infor-

meert dat de instemming op 22 mei voor dispensatie vanwege 2e graad hierbij gaat.

RHCL Maastricht (31-1790-3 - foto 6059a/b+TV)

 

Luik (B) - 14 maart 1792 - franstalige brief van pastoor J. Mathieu van st. Walburg wijk van Luik aan een andere pastoor als aanbevelings brief

over Remij Joseph Monreau parochiaan van st. Walburg wijk van Luik met instemming van zijn ouders van plan is te trouwen met Maria Fran-

coise Ubbels parochiane van de andere pastoor dicht bij de Ursulinen klooster. We weten niet welke parochie zij afkomstig is.

RHCL Maastricht (31-1792-9 - foto 6329a/c+TV)