GenBronnen

digitalisering

maas

Hasselt (B) huwelijks dispensaties


Huwelijks dispensatie aanvragen, correspondentie e.d.


Roermond - 16 september 1740 - briefje van J.A. Hooffs pastoor van Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Petrus van Wevenlijckhoven parochiaan van Roermond en

Maria Martiana Catharina Hazard weduwe Libotton parochiane van Hasselt (B) bisdom Luik.

RHCL Maastricht (14-1740-103 - foto 2827)