GenBronnen

digitalisering

maas

Hamont (B) huwelijks dispensaties


Huwelijks dispensatie aanvragen, correspondentie e.d.


Weert - 20 juli 1713 - brief van H.T. Bistervelt pastoor en deken van Weert als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Petrus Haeckx "Hamondanus" [= Hamont] en

Joanna van Elven parochiane van Weert.

RHCL Maastricht (6-1713-32 - foto 1977)

 

Weert / Hamont (B) - 1 en 8 januari 1721 - brieven van H.T. Bistervelt pastoor en deken van Weert en van Petrus van Roije pastoor van Hamont (B) als

aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Claudius Tihan(c)sen weduwnaar van Hamontensis [= Hamont B] en

Catharina Smits parochiane van Weert.

RHCL Maastricht (10-1721-33 - foto 2011a+b+c)

 

Weert - 16 augustus 1745 - brief van P. Boogaerts pastoor en decaan van Weert als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Lambertus van Elven "Hamontanus" [= Hamont B] bisdom Luik en

Helena Kneepkens parochiane van Weert.

RHCL Maastricht (31-1795-22 - foto 2111a+b)

 

Weert - 10 februari 1773 - brief van J. Janssens pastoor van Weert als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Henricus Lambertus van Elven parochiaan van Weert en

Maria Margarita Bernaerts parochiane de Hamont (B) bisdom Luik.

RHCL Maastricht (26-1773-75 - foto 2087a+b)

 

1 maart 1790 - samenvatting van correspondentie [vernietigd door bisdom Luik] als aanvraag om dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Marcellus Jansen parochiaan van Hamont (B) en

Anna Maria Vangulick parochiane "loci de Borkel" in nabijheid bisdom Den Bosch.

Archief bisdom Luik (deel III - nr. 3021)