GenBronnen

digitalisering

maas

Geten (B) huwelijks dispensaties


Huwelijks dispensatie aanvragen, correspondentie e.d.

 

Roermond - 12 februari 1762 - briefje van J.A. Hooffs pastoor in Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Henricus Renar ook Henderik Reijnart ook Henri Renard parochiaan van Middelburg, komt oorspronkelijk uit Jauche (B) [= Geten Waals Brabant] en

Anna Maria Melstro parochiane van Roermond.

Erbij verklaring 12 januari 1762 uit Middelburg van Jan Riemers dat Henderik als koetsier 10 jaar bij hem heeft gediend en dat hij een vrij persoon is,

verklaring 18 januari 1762 uit Middelburg van pastoor missionaris Joannes Keuler dat Henricus orthodox rooms katholiek was en brief 2 februari 1762

uit Jauche van zijn broer Gille Renar met consent van hun vader genaamd Henri Renard die zijn handmerk plaatst.

RHCL Maastricht (23-1762-9 - foto 2951a/f)