GenBronnen

maas

Gent (B) huwelijks dispensaties


Huwelijks dispensatie aanvragen, correspondentie e.d.


Roermond - 9 december 1690 - brief van C. Coomans pastoor en kanunnik van Roermond, briefje van fr. Casimirus "st. Elisabetha supprior en vicarius

carm: discol:" alsmede 2 verklaringen geschreven door pastoor Coomans en dispensatie van fr. Reginaldus bisschop van Roermond in verband met

voorgenomen huwelijk tussen:

Hijeronijmus Lumatz ook Lamadts "itali" - "militem italiae Legionis" (I) en

Maria Josepha Karon "Gandensis" - "geboren tot Gendt" [=Gent B].

Verklaring toont dat ze in Roermond wonen als "kneght ende maeght" bij Danel Vollaert en Isabelle Egge.

En verklaring dat zij met niemand anders zijn verbonden.

RHCL Maastricht (3-1690-45 - foto 2246a+b+c+d+e+f)

 

Venlo - 17 mei 1710 - brief van fr. Judocus van Hecke pastoor in Venlo als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Gisbertus van Breugel weduwnaar geboren in Venlo wonende in Gent (B) en

Joanna Gertrude van Leeuwe parochiane van Venlo.

De bruid vraagt om dispensatie van de 3 afkondingen om schade van bekenden te voorkomen, de bruidegom zal ook dispensatie van de 3 afkondi-

gingen vragen aan de bisschop van Gent (B). Zijn getrouwd op 20 mei 1710.

RHCL Maastricht (6-1710-12 - foto 931+TV)

 

Venlo - 29 maart 1721 - brief van fr. Leonardus Jonckers aan kanunnik Dispa "personatario in Sevenum" in kathedraal Roermond die fungeert als

secretaris van bisschop van bisdom Roermond over 2 zaken:

1) Laurentius Everaerts uit Hulst in Zeeuws-Vlaanderen soldaat in garnizoen van Hulst en Maria Melsen uit Gent (B). Ze hebben de pastoor van Hulst

benaderd om te trouwen, die hun vertelde dat het onder soldaten noodzakelijk is dat zij eerst huwelijk afsluiten tegenover de protestantse predikant,

daarna kunnen zij rk trouwen. Echter op die dag moest hij in grote spoed Hulst verlaten en komende in Venlo hebben ze een katholieke broeder

benaderd en hun zei dat hij het niet kan doen zonder afkondigingen, wat echter gevaarlijk was omdat autoriteiten die militair zou bestraffen.

2) Joannes Vlims uit Antwerpen (B) soldaat in garnizoen Hulst en Anna Maria van Stertegem uit Nieuwkerck in diocees Gent (B). Ze hebben hun ver-

loving gesloten tegenover een katholieke priester die hun had opgedragen eerst protestants te trouwen. Joannes had zich niet druk gemaakt over de

onwettigheid van dat afgesloten protestantse huwelijk, maar zijn bruid de zieke Anna Maria wenste rk te trouwen. Echter hun wens werd niet vervuld,

omdat Joannes onverwacht uit Hulst werd verplaatst en komende in Venlo bleek geen wettelijke belemmering te zijn.

Jonckers eerste zorg was om hun huwelijken katholiek in te zegenen en vraagt om dispensatie [van de afkondigingen en verlichting van wat ze hadden

te moeten doorstaan] en toestemming zodat de pastoor van Venlo hun katholiek kan trouwen. Dispensatie kwam op 7 april. Aangezien al dit in gesloten

tijd gebeurde en er tot 21 april geen huwelijk rk werden opgetekend denken wij dat deze 2 huwelijken rk in geheim zijn voltrokken in Venlo.

RHCL Maastricht (10-1721-34 - foto 1026a+b+c+TV)

 

Roermond - 26 september 1755 - briefje van J.A. Hooffs pastoor in Roermond, als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Fredericus de Munich "centurio" [= commandant over 100 man] en

Anna Caecilia de Wilde parochiane van Roermond.

Inclusief briefjes 9 en 20 september 1755 van st. Bavonis kerk uit Gent (B).

RHCL Maastricht (21-1755-7 - foto 2918a+b+c+d)

 

Nijmegen (gld) – 24 februari 1804 – brief van J: J: Smeijers missionaris pastoor als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Petrus Spiessen soldaat "Battavus" en

Hendrina Murkens parochiane van Nijmegen.

Voor commissarissen van huwelijkszaken van Nijmegen compareerden op 17 februari 1804:

Johannes Petrus Spiessen jm ouderloos oud 30 jaar geboren te Voerendaal korporaal bij 4e compagnie 3e bataillon van Bataafse artillerie in garnizoen te Delft

vertegenwoordigd door Andries Lerang volgens volmacht d.d. 13 februari 1804 uit Delft en Hendrina Murkens jd ouderloos oud 23 jaar geboren te Gent (B) woon-

achtig te Nijmegen, na 3 afkondigingen werden ze getrouwd op 16 maart 1804.

RHCL Maastricht (32-1804-17 – foto 6047a/c)