GenBronnen

digitalisering

maas

Daelen (B) huwelijks dispensaties


Huwelijks dispensatie aanvragen, correspondentie e.d.

 

Cruchten (D) - 21 februari 1746 - brief van R. Decker pastoor in Cruchten (D) als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Michiels parochiaan "Daelensis" bisdom Luik (B) en

Helena Roderburg parochiane van Cruchten (D).

RHCL Maastricht (18-1746-83 - foto 5477)