GenBronnen

digitalisering

maas

overig Nederland dopen-, huwelijken, overlijdens- en secundaire bronnen

 

GenBronnen << Vrijwilligers gevraagd voor tal van werkzaamheden >>

Stuur Andreas een reactie per email, gaarne met een korte introductie: info @ genbronnen.nl

 

►  Gelre, land van (Zutphen)

►►►  Gelre secundaire bronnen

 

►  Houten (U)

►►  RK dopen 1798-1833  (afbeeldingen 1810-1833 aanwezig) +

►►  RK huwelijken 1799-1842  (afbeeldingen aanwezig)

►►  Overlijdens 1798-1832  (afbeeldingen aanwezig) 

►►  Protestantse dopen 1745-1823  (afbeeldingen aanwezig)

►►  Protestantse huwelijken 1721-1823  (afbeeldingen aanwezig)

►►  Protestantse overlijdens 1735-1811  (afbeeldingen aanwezig)

►►  overlijdens [gaarders] 1806-1810  (afbeeldingen aanwezig)

►►  alle gezindten dopen 1751 en 1778-1811  (afbeeldingen aanwezig)

►►  alle gezindten huwelijken 1666-1714 en 1734-1811  (afbeeldingen aanwezig)

►►►  Houten secundaire bronnen  (afbeeldingen aanwezig)

 

►  Meerkerk (ZH)

►►  Protestantse dopen 1655-1801  (afbeeldingen aanwezig)

►►  Protestantse huwelijken 1759-1761  (afbeeldingen aanwezig)

►►  alle gezindten dopen 1795-1802  (afbeeldingen aanwezig)

►►  alle gezindten overlijdens 1806-1812  (afbeeldingen aanwezig)

 

►  Zwolle (OV)  (andere afbeeldingen aanwezig)

►►  huwelijken 1795-1814 +

►►►  Zwolle secundaire bronnen +

 

Copyright by GenBronnen:

- "Alle gegevens zoals weergegeven op de GenBronnen-website zijn alleen voor leesdoeleinden voor het publiek, het kopiëren van

     gegevens of in herziene vorm is NIET toegestaan onder "De Europese richtlijn inzake auteursrechten (2001 / 29EC). Als u dat

     doet, MOET u GenBronnen hiervoor de eer geven en duidelijk noemen. Als blijkt dat u in overtreding bent, kunt u juridische

     communicatie krijgen met een richtlijn om de gestolen inhoud te verwijderen" /

- "Alle auf der GenBronnen-website angezeigten Daten dienen ausschließlich Lesezwecken für die Öffentlichkeit, zum Kopieren von

     Daten oder in überarbeiteter Form NICHT erlaubt unter "Die Europäische Richtlinie zum Urheberrecht (2001 / 29EC). Wenn Sie

     dies tun, MÜSSEN Sie GenBronnen dafür Anerkennung zollen und Nennen Sie es klar. Wenn Sie einen Verstoß feststellen,

     erhalten Sie möglicherweise rechtliche Hinweise mit einer Anweisung, den gestohlenen Inhalt zu entfernen" /

- "All data as displayed on GenBronnen website are for reading purpose only for the public, copying data or in revised form are NOT

     allowed under "The European Directive of Copyright (2001/29EC). When you do, you MUST give credit to GenBronnen for it and

     name it clearly. If you are found to be in breach you may get legal communications with a directive to remove the stolen content".