GenBronnen

digitalisering

maas

Walbeck (D) ondertrouw inschrijving 1697


uit: Walbeck (D) BA2712 - doopboek blz. 177.

 

[trouw inschrijving 1697:]

 

die 24 8ber 1697 c(on)traxerunt

sponsalia Gerardus Heinkes et

Catharina Teelen coram

testibus Hermanno Teelen Joan[...]

Tielen et Martino Roggen

 

uit: Walbeck (D) BA2718 - overlijdensboek blz. 153.

 

[trouw inschrijving 1702:]

 

die 22 jan(ua)rij 1702? contraxerunt

sponsalia Josephus Danius et Helena

toe Baertz coram testibus Jacobo

toe Baertz et Caspar toe Baertz