GenBronnen

digitalisering

maas

Walbeck (D) 1795 diefstal uit de kerk


uit: Walbeck (D) BA2715 - blz. 11

 

[samenvatting diefstal uit de kerk op 8 april 1795:]

 

p:m: 1795. van den 7den op den 8. april

des nachts omtrent twee ueren, is door

gewaeldaedigen inbreuck van de choordeur,

uijt onse kerck gestolen uijt het tabernakel

1mo een silvere ciborium weegende omtrent 1. pond

inwendig en uitwendig een weijnig verguldt.

2do de lunula waer in de groote hostie staet

verguldt. 3io een silvere beusken waer in

ons Heer naer de krancke gedraegen wort;

waer op boven het heijligh olije beusken

geschroeft is. 4to uijt een kastjen in de

sacristeije de twe kleijne silvere beuskens

waer in olium catechuminorum en het

chrisma in is.