GenBronnen

digitalisering

maas

Walbeck (D) overlijdens 1675-1679


[2 bladzijden missende niet op cd, komen wellicht nog]

 

Walbeck O1676-001   -   24-07-1676   -   blz. 16 nr. 1

24 julij obiit Adam Voeuten anno

aetatis primo -

 

Walbeck O1676-002   -   10-08-1676   -   blz. 16 nr. 2

10 augusti obiit Ludouicus Mullers a(nn)o

aetatis 3tio

 

Walbeck O1676-003   -   13-08-1676   -   blz. 16 nr. 3

13 augusti obiit N. van Leut a(nn)o

aetatis secundo

 

infrascripti x hic signo signat

morte contaposo obierunt

[hieronder geef het teken x aan dat de over-

ledene aan een besmetting is overleden]

 

Walbeck O1676-004   -   14-08-1676   -   blz. 16 nr. 4

x 14 augusti obiit Gerardus Smets a(nn)o

aetatis circiter 24 - morte subitanea -

 

Walbeck O1676-005   -   14-08-1676   -   blz. 16 nr. 5

x 14 augusti obiit Matthias Heijnen a(nn)o aetatis

circiter 40 omnibus sacramentis rite

praemunitus

 

Walbeck O1676-006   -   15-08-1676   -   blz. 16 nr. 6

15 augusti obiit Jacobus Wegenarts

a(nn)o aetatis 4to -

 

Walbeck O1676-007   -   17-08-1676   -   blz. 16 nr. 7

x 17 augusti obiit anno aetatis

circiter septimo Henricus Verwers -

 

Walbeck O1676-008   -   18-08-1676   -   blz. 16 nr. 8

x 18 augusti obiit Henricus Velmans

a(nn)o aetatis circiter vigesimo omnibus

sacramentis rite praemunitus

 

Walbeck O1676-009   -   19-08-1676   -   blz. 16 nr. 9

x 19. augusti obiit Petrus Buijs organijsta

omnibus sacramentis praemunitus -

 

Walbeck O1676-010   -   21-08-1676   -   blz. 16 nr. 10

x 21 aug. obiit Gerardus Heijnen a(nn)o

aetatis sexto

 

Walbeck O1676-010   -   21-08-1676   -   blz. 16 nr. 11

x eodem die obiit Petrus aen gen Roedt-

huijβ anno aetatis 5to

 

Walbeck O1676-011   -   22-08-1676   -   blz. 16 nr. 12

x 22 augusti obiit Gosuinus te

Bremis anno aetatis 3tio -

 

Walbeck O1676-012   -   23-08-1676   -   blz. 16 nr. 13

x 23 augusti obiit Petrus Hollandts

anno aetatis circiter 25 omnibus

sacramentis praemunitus -

 

Walbeck O1676-013   -   24-08-1676   -   blz. 16 nr. 14

x 24 augusti obiit Jacobus Bosma[..]

a(nn)o aetatis circiter 25 omnibus

sacramentis rite praemunitus -

 

Walbeck O1676-014   -   24-08-1676   -   blz. 16 nr. 15

x 24 augusti obiit Petrus Velma[..]

anno aetatis 3to -

 

Walbeck O1676-015   -   28-08-1676   -   blz. 16 nr. 16

x 28 augusti obiit Gudula Wintgens

anno aetatis circiter 30 omnibus sacram-

entis praemunita -

 

[op blz. 17 zijn veel x tekens verdwenen in de inbindrand,

maar gezien de vele overlijdens hoort bij de meeste een x]

 

Walbeck O1676-016   -   28-08-1676   -   blz. 17 nr. 1

[x] 28 augusti obiit Maria aen gen Roedt

Huijβ anno aetatis circiter septimo -

 

Walbeck O1676-017   -   29-08-1676   -   blz. 17 nr. 2

[x] 29 augusti obiit Theodorus Rutten

anno aetatis circiter 44 omnibus sacramen-

tis praemunitus -

 

Walbeck O1676-018   -   29-08-1676   -   blz. 17 nr. 3

x 29 augusti obiit Antonius Clumpen anno

aetatis circiter 25 . omnibus sacramentis

rite praemunitus

 

Walbeck O1676-019   -   31-08-1676   -   blz. 17 nr. 4

[x] 31 augusti obiit Petrus te Vonderen

omnibus sacramentis rite praemunitus

anno aetatis circiter 45 -

 

Walbeck O1676-020   -   01-09-1676   -   blz. 17 nr. 5

1ma 7bris obiit Catharina Kremers

a(nn)o aetatis visagimo [sic] 2do confessa sacratissi-

moque viatico refecta sed sacri olei -

unctione non roborata propter tepeditatam

domesticorum nam o(b) obstante que domesticus

ad hunc actum reynisinerim detrectarunt

acceptare -

 

Walbeck O1676-021   -   01-09-1676   -   blz. 17 nr. 6

1 7bris obiit Gerarda Mullers a(nn)o aetatis 8tauo

 

Walbeck O1676-022   -   01-09-1676   -   blz. 17 nr. 7

1 7bris obiit Henricus op gen Roedt Huijβ

anno aetatis - 3to -

 

Walbeck O1676-023   -   05-09-1676   -   blz. 17 nr. 8

x 5to 7bris obiit Joannes Kremers -

a(nn)o aetatis 4to

 

Walbeck O1676-024   -   05-09-1676   -   blz. 17 nr. 9

x 5to 7bris obiit Paulus Damels

anno aetatis - 3tio -

 

Walbeck O1676-025   -   08-09-1676   -   blz. 17 nr. 10

x 8tauo obiit Helena te Barts

anno aetatis circiter 23 omnibus sacra-

mentis rite praemunita -

 

Walbeck O1676-026   -   08-09-1676   -   blz. 17 nr. 11

x 8tauo obiit Henrica Janssen

anno aetatis circiter 16 omnibus

sacramentis rite praemunita -

 

Walbeck O1676-027   -   08-09-1676   -   blz. 17 nr. 12

x 8tauo obiit Odilia Sophia

Konincks anno aetatis 2do

 

Walbeck O1676-028   -   10-09-1676   -   blz. 17 nr. 13

x 10 obiit Jo(ann)es Vimmen anno

aetatis circiter 40 omnibus

sacramentis rite praemunitus -

 

Walbeck O1676-029   -   10-09-1676   -   blz. 17 nr. 14

x 10 7bris obiit N. Heijnen anno

aetatis quarto

 

Walbeck O1676-030   -   11-09-1676   -   blz. 18 nr. 1

x 11 7bris obiit Jacobus Nabeurs

anno aetatis circiter 40 omnibus

sacramentis rite praemunitus -

 

Walbeck O1676-031   -   12-09-1676   -   blz. 18 nr. 2

x 12 7bris obiit Catharina Willems

anno aetatis circiter 30 omnibus

sacramentis rite praemunita -

 

Walbeck O1676-032   -   12-09-1676   -   blz. 18 nr. 3

x 12 7bris obiit Joannes Bosmans,

anno aetatis circiter 64 - omnibus

sacramentis rite praemunitus -

 

Walbeck O1676-033   -   14-09-1676   -   blz. 18 nr. 4

x 14 7bris obiit Jacoba opgen Hanen

Neijs anno aetatis circiter 18 omnibus

sacramentis rite praemunita -

 

Walbeck O1676-034   -   14-09-1676   -   blz. 18 nr. 5

x eodem die obiit Aldegondis

te Broeck anno aetatis circiter 55 -

omnibus sacramentis praemunita -

 

Walbeck O1676-035   -   15-09-1676   -   blz. 18 nr. 6

x 15 7bris obiit Cornelius Janssen

anno aetatis circiter 70 omnibus

sacramentis praemunitus -

 

Walbeck O1676-036   -   16-09-1676   -   blz. 18 nr. 7

x 16 7bris obiit Gerardus Rutten

anno aetatis circiter 45 omnibus

sacramentis praemunitus -

 

Walbeck O1676-037   -   19-09-1676   -   blz. 18 nr. 8

x 19 obiit Grietgen Smets anno aetatis

quinto

 

Walbeck O1676-038   -   19-09-1676   -   blz. 18 nr. 9

eodem die obiit Catharina Keijsers

anno aetatis circiter 30 omnibus

sacramentis praemunita -

 

Walbeck O1676-039   -   20-09-1676   -   blz. 18 nr. 10

x 20 - obiit Theodora Buijβ anno

aetatis circiter 20 omnibus sacramen-

tis praemunita -

 

Walbeck O1676-040   -   21-09-1676   -   blz. 18 nr. 11

x 21 obiit Laurentius Steuens a(nn)o

aetatis circiter 20 omnibus sacramentis

praemunitus

 

Walbeck O1676-041   -   21-09-1676   -   blz. 18 nr. 12

21 obiit Antonius de Jeger a(nn)o

aetatis 5to -

 

Walbeck O1676-042   -   23-09-1676   -   blz. 18 nr. 13

x 23 7bris obiit Catharina

Immels anno aetatis circiter 85

omnibus sacramentis praemunita -

 

Walbeck O1676-043   -   25-09-1676   -   blz. 18 nr. 14

25 - obiit Jacobus Velman anno

aetatis sexto -

 

Walbeck O1676-044   -   27-09-1676   -   blz. 19 nr. 1

x 27 7bris obiit Bertramus Verwers a(nn)o

circiter 50 confessus sacratissimoque viatico

refectus - non autem sacro oleo roboratus -

propter improuisam et subitaneum mortem

 

8ber

Walbeck O1676-045   -   01-10-1676   -   blz. 19 nr. 2

x primo die octobris obiit Michael

Wolters anno aetatis circiter 55 omnibus

sacramentis praemunitus

 

Walbeck O1676-046   -   01-10-1676   -   blz. 19 nr. 3

x eodem die obiit Euerardus Hager

a(nn)o aetatis circiter 5to -

 

Walbeck O1676-047   -   02-10-1676   -   blz. 19 nr. 4

x 2 8bris obiit Agnes Smermaers

a(nn)o aetatis 3tio

 

Walbeck O1676-048   -   02-10-1676   -   blz. 19 nr. 5

x eodem die obiit Henricus Brux

a(nn)o aetatis circiter 70 omnibus

sacramentis praemunitus

 

Walbeck O1676-049   -   02-10-1676   -   blz. 19 nr. 6

eodem die obiit Lucia N. anno aetatis

4to quae exposita et inuenta fuit

in villa praenobilis ac generosi d(omi)ni

de Stepraedt -

 

Walbeck O1676-050   -   02-10-1676   -   blz. 19 nr. 7

x eodem die obiit Catharina Osenbergh

a(nn)o aetatis 4to-

 

Walbeck O1676-051   -   03-10-1676   -   blz. 19 nr. 8

x 3tio 8bris obiit senior molitor

anno aetatis 90 - omnibus sacra-

mentis rite praemunitus -

 

Walbeck O1676-052   -   05-10-1676   -   blz. 19 nr. 9

x 5to 8bris obiit Jo(ann)es Smits a(nn)o aetatis

circiter 38 - omnibus sacramentis

rite praemunitus -

 

Walbeck O1676-053   -   05-10-1676   -   blz. 19 nr. 10

x eodem die obiit Maria Sebastiaens

a(nn)o aetatis circiter 2do -

 

Walbeck O1676-054   -   08-10-1676   -   blz. 19 nr. 11

8tauo 8bris obiit Windelina Wegenars

anno aetatis circiter 38 omnibus

sacramentis rite praemunita -

 

Walbeck O1676-055   -   09-10-1676   -   blz. 19 nr. 12

x 9 8bris obiit Aldegonda Smits

anno aetatis circiter 30 omnibus sacramen-

tis rite praemunita -

 

Walbeck O1676-056   -   12-10-1676   -   blz. 19 nr. 13

x 12 8bris 1676 obiit Margareta

Claessen a(nn)o aetatis circiter 70 omnibus

sacramentis rite praemunita -

 

Walbeck O1676-057   -   17-10-1676   -   blz. 20 nr. 1

x 17 8bris obiit Joanna Leuven

anno aetatis circiter 45 omnibus

sacramentis praemunita -

 

Walbeck O1676-058   -   17-10-1676   -   blz. 20 nr. 2

eodem die obiit Anna Maria van Brac[ht]

anno aetatis - 2do

 

Walbeck O1676-059   -   26-10-1676   -   blz. 20 nr. 3

x 26 8bris obiit Petrus Bosman

anno aetatis circiter 70 omnibus

sacramentis praemunitus -

 

Walbeck O1676-060   -   29-10-1676   -   blz. 20 nr. 4

x 29 8bris obiit Joannes Mussen

anno aetatis circiter 13 omnibus

sacramentis rite praemunitus -

 

Walbeck O1676-061   -   04-11-1676   -   blz. 20 nr. 5

4 - 9bris obiit Helena Kloppers

anno aetatis circiter 40 omnibus

sacramentis praemunita -

 

Walbeck O1676-062   -   15-11-1676   -   blz. 20 nr. 6

15 9bris obiit Gerardus Dorser a(nn)o

aetatis primo

 

Walbeck O1676-063   -   17-11-1676   -   blz. 20 nr. 7

17 9bris obijt N. Leenen die aetatis

primo ab obstetrice baptisa(te).

 

Walbeck O1676-064   -   18-11-1676   -   blz. 20 nr. 8

18 obiit Petrus aen gen Eijndt

a(nn)o aetatis circiter 14 omnibus

sacramentis rite praemunitus -

 

Walbeck O1676-065   -   20-12-1676   -   blz. 20 nr. 9

20 10bris obijt Derijcks Schepers

ex te Gelen a(nn)o aetatis circiter 15

omnibus sacramentis praemunitus -

 

Walbeck O1676-066   -   22-12-1676   -   blz. 20 nr. 10

22 10bris obiit N. Velmans anno

aetatis primo -

 

Walbeck O1676-067   -   31-12-1676   -   blz. 20 nr. 11

31 10bris obiit Petrus Meuws -

a(nn)o aetatis 2do

 

a(nn)o 1677

Walbeck O1677-001   -   05-01-1677   -   blz. 20 nr. 12

x 5to jannuarij obiit Aldegondis Dillis?

a(nn)o aetatis circiter 30 omnibus

sacramentis rite praemunita -

 

Walbeck O1677-002   -   15-01-1677   -   blz. 20 nr. 13

15 - jannuarij obiit Joannes

Holtappels anno aetatis primo -

 

Walbeck O1677-003   -   00-00-1677   -   blz. 20 nr. 14

proles Timpen

 

Walbeck O1677-004   -   21-02-1677   -   blz. 21 nr. 1

21 februarij obiit N. Droeijen anno

aetatis -

 

Walbeck O1677-005   -   14-03-1677   -   blz. 21 nr. 2

14 martij obiit Petrus Steghs ex Horst

omnibus sacramentis praemunitus

a(nn)o aetatis circiter vigesimo -

 

Walbeck O1677-006   -   15-03-1677   -   blz. 21 nr. 3

15 martij obiit Wilhelmus Dorren

anno aetatis 2do -

 

Walbeck O1677-007   -   08-04-1677   -   blz. 21 nr. 4

8 aprilis obiit Jacobus Steuens

anno aetatis circiter 60 omnibus

sacramentis praemunitus -

 

Walbeck O1677-008   -   10-05-1677   -   blz. 21 nr. 5

10 maij obiit Laurentius Kraeghs

anno aetatis circiter 55 omnibus

sacramentis praemunitus –

 

Walbeck O1677-009   -   16-09-1677   -   blz. 21 nr. 6

16 – 7bris obiit Petris Tousen anno

aetatis circiter 80 omnibus sacramentis

praemunitus -

 

Walbeck O1677-010   -   12-11-1677   -   blz. 21 nr. 7

12 9bris obiit Margareta Hager

a(nn)o aetatis circiter 85 omnibus sacramen-

tis praemunita -

 

Walbeck O1677-011   -   20-12-1677   -   blz. 21 nr. 8

20 - 10bris 1677 obiit Mechtildis

Spits anno aetatis circiter 90 omnibus

sacramentis rite praemunita -

 

1678

Walbeck O1678-001   -   24-02-1678   -   blz. 21 nr. 9

24 februarij obiit Jacobus Velmans

aetatis die 35 -

 

Walbeck O1678-002   -   05-04-1678   -   blz. 21 nr. 10

5 martij obiit proles Joannes ten

Dijck anno aetatis 2do -

 

Walbeck O1678-003   -   10-04-1678   -   blz. 21 nr. 11

10 aprilis obiit Mechtildis Slefckens

anno aetatis 30 -

 

Walbeck O1678-004   -   15-04-1678   -   blz. 21 nr. 12

15 aprilis obiit Joanna Rulten

a(nn)o aetatis 3tio

 

Walbeck O1678-005   -   17-04-1678   -   blz. 21 nr. 13

17 obiit Joannes Vouten anno

aetatis circiter vigesimo o(mn)ibus sacra-

mentis rite praemunitus -

 

Walbeck O1678-006   -   05-06-1678   -   blz. 22 nr. 1

anno 1678 d(ie) 5 junij obiit

Sophia Pals anno aetatis circiter

65 omnibus sacramentis rite praemunita

 

Walbeck O1678-007   -   19-08-1678   -   blz. 22 nr. 2

19 augusti obiit Henricus Roggen

anno aetatis circiter 70 ecclesiae

sacramentis praemunitus -

 

Walbeck O1678-008   -   31-08-1678   -   blz. 22 nr. 3

31 augusti obiit Joanna Tousen

in puerperio anno aetatis circiter

30 omnibus sacramentis rite praemunita

 

Walbeck O1678-009   -   05-09-1678   -   blz. 22 nr. 4

5 7bris obiit Caecilia Gisen morte subitan[ea]

anno aetatis circiter 60

 

Walbeck O1678-010   -   30-10-1678   -   blz. 22 nr. 5

30 8bris obiit Mechtildis Buijβ anno

aetatis circiter 69 omnibus sacramentis rite

praemunita -

 

Walbeck O1678-011   -   08-11-1678   -   blz. 22 nr. 6

8tauo 9bris obiit Theodorus Hollandts

a(nn)o aetatis circiter 24 omnibus sacramentis

rite praemunitus -

 

Walbeck O1678-012   -   03-12-1678   -   blz. 22 nr. 7

3tio 10bris obiit Stephanus Tousen

anno circiter 60 omnibus sacramentis

rite praemunitus -

 

Walbeck O1678-013   -   15-12-1678   -   blz. 22 nr. 8

15 10bris obiit Theodorus Timmer-

mans a(nn)o aetatis circiter 39 omnibus

sacramentis rite praemunitus -

 

1679

Walbeck O1679-001   -   15-01-1679   -   blz. 22 nr. 9

15 - jannuarij obiit Jo[ann]es ten Dijck

anno aetatis circiter 44 omnibus

sacramentis rite praemunitus -

 

Walbeck O1679-002   -   25-01-1679   -   blz. 22 nr. 10

25 - jannuarij obiit Cornelius

Wintgens anno aetatis circiter 65

omnibus sacramentis praemunitus

 

Walbeck O1679-003   -   02-02-1679   -   blz. 22 nr. 11

2 februarij obiit Henricus

Peters a(nn)o aetatis 23 omnibus

sacramentis praemunitus -

 

Walbeck O1679-004   -   14-02-1679   -   blz. 22 nr. 12

14 februarij obiit Joanna Maeghs

aetatis die 3tio

 

Walbeck O1679-005   -   28-02-1679   -   blz. 22 nr. 13

28 februarij obijt N. Hollandts

aetatis anno 2do -

 

Walbeck O1679-006   -   07-02-1679   -   blz. 22 nr. 14

7 februarij obiit Antonius Gaul

pictor Luxenborgensis conuulsus [= convulsus]

et contractus sacri olei unctione ...

roboratus aetatis 44 -

 

Walbeck O1679-007   -   27-03-1679   -   blz. 23 nr. 1

27 martij 1679 obiit Maria N.

Struijck anno aetatis circiter 90

morte improvisa sacro tamen oleo roborata

 

Walbeck O1679-008   -   19-06-1679   -   blz. 23 nr. 2

19 junij obiit Judith Daems aetatis

mense tertio

 

Walbeck O1679-009   -   15-08-1679   -   blz. 23 nr. 3

15 augusti 1679 obiit Joanna

Bosman anno aetatis circiter 18 confessa

& sacri olei unctione roborata -

 

Walbeck O1679-010   -   25-11-1679   -   blz. 23 nr. 4

25 9bris 1679 - obiit Johanna Spits

anno aetatis circiter 32 o(mn)ibus sacramentis

rite praemunita -

 

Walbeck O1679-011   -   25-12-1679   -   blz. 23 nr. 5

25 - 10bris obijt Maria Langendonck

a(nn)o aetatis circiter 68 - omnibus sacramen-

tis rite praemunita haec fundauit

capellaniam cathegismum et hebdoma

dato sacrum legendum in altaris s:

Anna constituit autem collatorem

praenobilem dominum temporalem

collatorem eiusdem altaris –