GenBronnen

digitalisering

maas

Walbeck (D) RK huwelijken 1745-1749


anno 1745 

Walbeck H1745-001   -   14/23-02-1745   -   blz. 129 nr. 1

14: februarij coram me et

testibus Michaele Planck-

mans et Matthia Leenen

sponsalia contraxerunt

Gregorius Eskens parochiae

Campensis, et Sibilla Steegh-

mans parochiana mea, et

servatis juxta tenorem con-

cilii Tridentini tribus

proclamationibus, visisque de-

missorialibis adm. r(everen)di p:

Gregorii Greeven pastoris

et subinoris in veteri Campo [= ws. Altencamp bij Rheinberg]

praedictos de sponsatos matri-

monio solemniter conjunxi

coram testibus Jacobo

Cools et Joanne Donnaij

hac. 23. febr: 1745

quod attestor

J:B: Schaeffers

pastor in Walbeck

 

Walbeck H1745-002   -   06/13-06-1745   -   blz. 129 nr. 2

6. junij coram me et testibus

Joanne Leenen, et Matthia

Rutten sponsalia contraxerunt

Jacobus Fleurckens, et Petronilla

Leenen, servatisque juxta tenorem

s.s. concilii Tridentini tribus

proclamationibus, visisque de-

missorialibis adm. r(everen)di d(omi)ni

pastoris in Gribbenvoorst ex

parte sponsi, ac visis demis-

sorialibis adm. d(omi)ni pastoris

in Velden ex parte sponsae quo

ad habitationem griovosem

matrimonium ineuntibus

solemniter benedixi in facie

ecclesiae. hac 13 junij 1745

coram testibus N. Leurckens [bovengeschreven: Fl(eurckens)]

et Gerardo Jurgens.

qd. attestor

J:B: Schaeffers

pastor in Walbeck.

 

Walbeck H1745-003   -   22-08/01-09-1745   -   blz. 130 nr. 1

22. augusti coram me, et

testibus Petro Scax, et Barth

Rijnsen sponsalia contraxe-

runt Bugel parochiae meae

et Petronilla Huijskens parochiae

Kevelariensis, et servatis

juxta tenorem sacro sancti

concilii Tredentini tribus

proclamationibus, visisque

demissorialibis adm. r(everen)di

dom. pastoris in Kevelaer

ex parte sponsae, jisdemque

desponsatis matrimonium

ineuntibus coram testibus

Petro Schax, et Barth. Rijn-

sen solemnem impertii

benedictionem in facie

ecclesiae . hac 1ma 7bris

1745.

qd. attestor

J:B: Schaeffers

pastor in Walbeck

[van de bruidegom alleen familienaam "Bugel" geschreven,

maar de volledige naam bij de doop van 24-11-1746 is

Engelbertus Bollen en niet Bugel]

 

anno 1746

 

Walbeck H1746-001   -   06/12-01-1746   -   blz. 131 nr. 1

6ta jannuarij coram

me et testibus Matthia

Henckens, et Paulo

Cuijpers sponsalia con-

traxerunt Andreas Mer-

tens, et Gertrudis Baesten

vidua Petri Hinsen

et servatis juxta tenorem

sacro s: concilii Tridentini

duabus proclamationibus

/: in tertia enim dispensavit

amplissimus d(omi)nus decanus

Straelensis :/ praedictis des-

ponsatis matrimonium

ineuntibus coram testibus

Paulo Cuijpers et Reinero

Mertens /: visis prius

demissorialibus adm. r(everen)di

d. pastoris in Twisteeden

ex parte sponsi :/ solemnem

dedi benedictionem in

facie ecclesiae hac. 12.

januarij 1746.

qd. attestor J:B: Schaeffers

pastor in Walbeck

 

Walbeck H1746-002   -   13-01/01-02-1746   -   blz. 131 nr. 2

13. januarij coram me et

testibus Laurentio Jansen,

et Matthia Thönissen, spon-

salia contraxerunt Jacobus

Thönissen, alias Gajen, et

Allegonda Laars, et servatis

juxta tenorem sacro sancti

concilii Tridentini tribus

proclamationibus praedictis

desponsatis matrimonium

ineuntibus solemnem dedi

benedictionem coram testibus

ambobus praenominatis

hac. 1. februarij 1746

qd. attestor

J:B: Schaeffers

pastor

 

Walbeck H1746-003   -   16-02-1746   -   blz. 132 nr. 1

hodie /: hac 16ta februarij :/

solemniter in facie ecclesiae

benedixi Joanni Leenen, et

Catharinae Leenen vidua Gerar-

di Bosmans, qui obijt miles

Pragae in Bohemia,

matrimonium ineuntibus coram

testibus Matthia Leenen,

et N: Leenen fratre sponsae,

visa prius licentia, et appro-

batione, visa quoque dispen-

satione in bannis amplis-

simi d(omi)ni N: Hoefs canonici

pastoris, et sede vacante

vice vicarii generalis Rure-

mundensis

qd. attestor

Jo[ann]es Bart: Schaeffers

pastor in Walbeck

 

Walbeck H1746-004   -   11/20-04-1746   -   blz. 133 nr. 1

1746

11. aprilis coram me et testibus

Joanne Keijsers, et Francisco

Zahalva sponsalia contraxerunt

Jacobus Keijsers, et Allegonda

Cleinings, et servatis juxta

tenorem s: s: concilii Tridentini

tribus proclamationibus, prae-

dictis desponsatis solemniter

in facie ecclesiae coram testibus

praenominatis matrimonium

ineuntibus solemnem dedi

benedictionem hac 20. aprilis

1746. qd. attestor

J:B: Schaeffers pastor

 

Walbeck H1746-005   -   12/21-04-1746   -   blz. 133 nr. 2

12. aprilis coram me et testi-

bus Matthia ter Vooren, et

Petro Daems sponsalia contraxe-

runt Wilhelmus ter Vooren,

et Elisabetha Thönissen, et

servatis juxta decret. s.s. concilii

Tridentini duabus proclamatio-

nibus, obtentaque in tertio

dispensatione ampl(issi)mi d(omi)ni

decani, praenominatis despon-

satis solemniter matrimonium

ineuntibus coram testibus

Petro Velmans, et Hermanno

ter Vooren benedixi in facie

ecclesiae hac 21. aprilis

1746. qd. attestor

J:B: Schaeffers

pastor

 

Walbeck H1746-006   -   12/26-04-1746   -   blz. 134 nr. 1

12. aprilis coram me et tes-

tibus r(everen)do patre de Floe mi-

noritae Venlonensi, et Joanne

Passmans sponsalia con-

traxerunt Henricus Bruxs

et Petronilla Mulders,

servatisque juxta tenorem

s: s: concilii Tridentini tri-

bus proclamationibus, prae-

dictis desponsatis matri-

monium ineuntibus in facie

ecclesiae coram testibus

Joanne Passmans, et Andreae

Mertens solemniter benedixi

hac. 26. aprilis 1746.

qd. attestor

J:B: Schaeffers pasto[r]

 

Walbeck H1746-007   -   12/27-04-1746   -   blz. 134 nr. 2

12. aprilis coram me et tes-

tibus Lamberto Bouwten, et

Jacobo Thönissen sponsalia

contraxerunt Matthias

Thönissen et Catharina Bouw[ten]

servatisque juxta tenorem

s: s: concilii Tridentini

duabus proclamationibus,

/: in tertia proclamatione

ob rationes dispensatum abs

amplis. d(omi)no decano :/ praedict[is]

desponsatis matrimonium

ineuntibus solemnem dedi

benedictionem coram testibus

jisdem praenominatis

hac. 27. aprilis 174[6]

qd. attest.

J:B: Schaeffers past[or]

 

Walbeck H1746-008   -   13/25-08-1746   -   blz. 135 nr. 1

13. augusti coram me, et

testibus Theodoro Wolters

et Henrico Deckers sponsalia

contraxerunt Petrus Wolters

et Maria Rummen, et ser-

vatis juxta tenorem

sacro sancto concilii Tridentini

tribus proclamationibus

praedictis desponsatis ma-

trimonium ineuntibus solem-

nem dedi benedictionem

coram testibus Theodoro

Wolters et N: Rummen

hac. 25. augusti 1746.

qd. attestor

J:B: Schaeffers . pastor

 

Walbeck H1746-009   -   24-09/04-10-1746   -   blz. 135 nr. 2

24. 7bris coram me et testibus

Henrico van Heugten, et Henrico

Jeelissen sponsalia contraxerunt

Henricus de Haen, et Petronella

van Bommel, servatisque

juxta tenorem concilii Triden-

tini tribus proclamationibus,

praedictis desponsatis ma-

trimonium contrahentibus

solemnem dedi benedictionem

coram testibus Henrico

Janssen, et Swittberto Janssen

hac 4. octobris 1746.

qd. attestor

Jo[ann]es: B: Schaeffers

pastor in Walbeck

[bij de doop van 2 kinderen uit dit huwelijk

op 27-10-1747 en 08-07-1749 is de doopnaam

van de vader niet Henricus maar Franciscus]

 

Walbeck H1746-010   -   24-09/16-10-1746   -   blz. 136 nr. 1

24. septembris coram me

pastore et testibus Lamberto

Bretton, et Petronella Bretton

sponsalia contraxerunt

Jo(ann)es Bruggen, et Agnes

Brettons, ac servatis

juxta tenorem s. s(anc)ti concilii

Tridentini tribus pro-

clamationibus, eisdem

/: visis prius demissorialibus

adm. r(everen)di d. pastoris in

Wetten ex parte sponsi :/

matrimonium ineuntibus

solemniter benedixi in facie

ecclesiae coram testibus

Lamberto Berton, [sic] et Wil-

helmo van Meegeren hac

16. octobris 1746.

quod attestor

J:B: Schaeffers

pastor

 

1747

 

Walbeck H1747-001   -   22-01/09-02-1747   -   blz. 136 nr. 2

21. januarij coram me, et

testibus Joanne Keijsers,

et Matthia Keijsers spon-

salia contraxerunt Jo(ann)es

Keijsers, et Anna Smits-

bruggen, servatisque juxta

tenorem sacro s(anc)ti concilii

Tridentini tribus proclama-

mationibus [sic], praedictis des-

ponsatis matrimonium

ineuntibus solemnem dedi

benedictionem coram testibus

Joanne Beerendoncks, et

Matthia Keijsers. hac

9 februarij 1747

qd. attestor

Jo[ann]es B: Schaeffers

pastor in Walbeck

 

Walbeck H1747-002   -   03/11-04-1747   -   blz. 137 nr. 1

3tia aprilis coram me et

testibus Gossowino Leenen,

et Michaele Wolters spon-

salia contraxerunt Wilhel-

mus Janssen et Catharina

Bussers, servatisque juxta

tenorem sacro s(anc)ti concilii

Tridentini tribus procla-

mationibus, [tussengeschreven: visaque licentia capitanei] praedictis

desponsatis matri-

monium ineuntibus solem-

nem dedi benedictionem

coram testibus Hermanno

Nuijs, et Petro Schax hac

11. aprilis 1747

qd. attestor

Jo(ann)es Barthol: Schaeffers

pastor

 

Walbeck H1747-003   -   04/18-04-1747   -   blz. 138 nr. 1

4ta aprilis coram me et

testibus N: van den Schiet,

et Michaele Wolters sponsa-

lia contraxerunt Theodorus

van den Schiet, et Margaritha

Hollans vidua Gerardi N:

et servatis juxta tenorem

sacro sancti concilii Triden-

tini tribus proclamationi-

bus, praedictis desponsa-

tis matrimonium ineun-

tibus solemnem dedit

benedictionem coram testi-

bus N: van den Schiet, et  N: van

den Schiedt patre et fratre spon[si]

r:d: capellanus Bex[s]

a me ad hoc requisitus

hac. 18. aprilis 147

quod attestor

J:B: Schaeffers

pastor

 

Walbeck H1747-004   -   03/20-06-1747   -   blz. 138 nr. 2

3. junij 1747 sponsalia

contraxerunt coram me et

testibus Joanne Janssen,

et N: Janssen  Josephus

Bruicker, et Catharina

Janssen, servatisque juxta

tenorem s.s. concilii Triden-

tini tribus proclamatio-

nibus, visisque demissoria-

libus, adm. r(everen)di domini 

pastoris in Pont ex parte

sponsi, praedictis despon-

satis matrimonium ineun-

tibus coram testibus N.

Bruixer, et Joanne Janssen,

solemnem dedi benedictionem

hac. 20. junij : 1747

qd. attestor

J:B: Schaeffers

pastor

 

Walbeck H1747-005   -   31-06-1747   -   blz. 139 nr. 1

31. junij [sic] visa dispen-

satione in bannis, obten-

ta abs illustrissimo

nostro domino, episco-

po Ruremundensi solem-

nem dedit benedictionem

matrimonium ineuntibus

desponsatis Joanni[s]

Blenxkens, et Elisabethae

Hoeben coram testibus

Joanne Kraegs, et Petro

Scax.

r.d. capellanus

Bexs.

qd. attestor

J:B: Schaeffers

pastor

 

Walbeck H1747-006   -   23-07-1747   -   blz. 140 nr. 1

visa dispensatione in

bannis, obtenta abs

illustrissimo nostro

domino, episcopo

Ruremundensi solemnem

dedit benedictionem

matrimonium ineun-

tibus Joanni[s] Holterbosc[h]

et Catharina Verhoeven

coram testibus Joanne

Francken, et Petro Scaxs.

hac. 23. julij

r.d. capellanus

Bexs.

qd. attestor

J:B: Schaeffers

pastor

 

1748

 

Walbeck H1748-001   -   22-02-1748   -   blz. 140 nr. 2

servatis juxta tenorem

s.s. concilii Tridentini tribus

proclamationibus, visisque

demissorialibus r. d(omi)ni pastoris

int Rurt, solemnem dedi

benedictionem Thomae

Claes, et Catharinae Berton

matrimonium ineuntibus

coram testibus Joanne, et

ejus fratre Berton hac

22.da februarij 1748

qd. attestor

J:B: Schaeffers pastor

 

Walbeck H1748-002   -   15-04-1748   -   blz. 141 nr. 1

1ma maij servatis juxta

tenorem s.s. concilii Triden-

tini tribus proclamationibus,

visisque demissorialibus

ad. r(everen)di d: pastoris in

Calcar; visaque demissione

absoluta ex parte sponsi

/: vulgo general

absieidt :/ postque sponsalia

contraxessent fera 2da

paschatis, solemnem dedi

benedictionem matrimonium

ineuntibus Gerardo Beeren-

doncks, et Mariae Nielen [of Melen?],

coram testibus Joanne Con-

raedts, et Ariano Arians.

qd. attestor J:B: Schaeffers

pastor

 

Walbeck H1748-003   -   01/19-05-1748   -   blz. 141 nr. 2

1e coram me et testibus Corne-

lio Wintjens, et Petro Scaxs

sponsalia contraxerunt

Joannes Hubberden, et Mar-

garitha Wijners servatis

juxta tenorem sacro s(anc)ti

concilii Tridentini tribus

proclamationibus, supra

dictis desponsatis ma-

trimonium ineuntibus

solemnem dedi benedictionem

coram testibus Gisberto N.

et Theodoro Wijmmers

hac 19na maij 1748

qd. attestor

J:B: Schaeffers

pastor

[datum ondertrouw moeilijk leesbaar,

deels overschreven met "coram"]

 

Walbeck H1748-004   -   04-08-1748   -   blz. 142 nr. 1

19.na maij servatis juxta

tenorem sacro sancti concilii

Tridentini tribus proclama-

tionibus, praemissisque sponsa-

libus, visis clanculo

ob metum haereticorum de-

missorialbus adm(odi) r(everen)di d(omi)ni

Janssen pastoris in Vlierlings-

beeck [sic] prope Mosam, ex parte

praenobilis sponsae, et de

matrimonium ineuntibus

praenobili, atque perillustri

d(omi)no d: Lottario, Carolo, An-

tonio libero baroni de

Bonninghausen, domino

temporale in Walbeck, et

Twisteeden, Luchtenborg,

et Vreedendael . etc . etc . etc

praenobili ac que ac perillus-

tri domicellae l. baronissae

Lutbertae

de Bemmel

solemnem dedi benedictionem

coram testibus praenobi-

libus dominus d. liberis

baronibus de Bonning-

hausen perillustribus

d(omi)ni sponsi fratribus

in praenobilis castelli

de Walbeck sacello domes-

tico . die et dato 4t augusti

qd. attestor

J:B: Schaeffers

pastor

 

Walbeck H1748-005   -   04/13-08-1748   -   blz. 143 nr. 1

4ta augusti coram me et

testibus Paulo Kaeter, et Petro

Sijf, sponsalia contraxerunt

Petrus Elbers, et Maria Brou-

wers, servatisque juxta tenorem

s:s: concilii Tridentini 3bus

proclamationibus, visisque

demissorialibus r. d(omi)ni vice-

pastoris in Veerdt ex parte

sponsi, eisdem matrimonium

ineuntibus solemnem dedi

benedictionem coram testi-

bus Sibert Kaeters, et Gossen

Peeters hac. 13 augusti

1748 qd. attestor

J:B: Schaeffers pastor

 

Walbeck H1748-006   -   08-09-1748   -   blz. 143 nr. 2

8va 7bris coram me et testibus

Gossowino van Rijssenbeeck

et Theodoro Smittsbruggen

sponsalia contraxerunt Gerardus

van den Sterre ex Hoorst,

et Joanna Driessens, parochiana

mea datisque ipsis dimissoria-

libus, post servatas tres

proclamationibus conjuncti

sunt in Horst per r.d.

parochum sponsi

 

Walbeck H1748-007   -   26-09/08-10-1748   -   blz. 143 nr. 3

26 7bris sponsalia contrax-

erunt coram me et testibus

Jacob Flurken et Francisco

Lemmen, Matthias Cooren

et Petronilla Leenen, servatis

juxta tenorem s.s. concilii

Tridentini tribus procla-

mationibus, visisque demissoria-

libus adm. r. d. pastoris in

Wetten ex parte sponsi,

eisdem matrimonium ineun-

tibus coram testibus Joann[e]

Leenen, et Gerardo Tillmans

solemnem dedi benedictionem

in facie ecclesiae hac 8va

octobris 1748

qd. attestor

J:B: Schaeffers

pastor

 

1749

 

Walbeck H1749-001   -   13-01-1749   -   blz. 144 nr. 1

visa licentia perillustris

comitis de Dossouw, mare-

challi et gubernatoris

in Weesel, coram me et

testibus Joanne Weegeners

et Hermanno Welmans

sponsalia contraxerunt

Jacobus Weegeners miles

Vesalensis, sed mea paroc-

hia oriundus, et Maria

Frencken, servatisque juxta

tenorem s.s. concilii Tridentini

tribus proclamationibus,

praedictis desponsatis

matrimonium ineuntibus

solemnem dedi benedictio[n]em

coram testibus, Joanne

Weegeners, et Winando Weegeners

hac 13 januarij 1749

qd. attestor

J:B: Schaeffers

pastor

[bij "Vesalensis" in een ander

handschrift bijgeschreven:]

Wesel

 

Walbeck H1749-002   -   18-01/04-02-1749   -   blz. 145 nr. 1

18. januarij coram me et testibus

Joanne Coxs, et Joanne Maes

sponsalia contraxerunt

Gossowinus Coxs, et Allegonda

Arians, servatisque juxta te-

norem sacro sancti concilii Tri-

dentini tribus proclamationibus,

visisque demissorialibus adm.

r. patris pastoris Gelriensis

ex parte sponsi, supradictis

desponsatis matrimonium

ineuntibus coram testibus

N. Arians, et Petro Scax solem-

nem dedi benedictionem hac

4ta februarij 1749

qd. attestor

J:B: Schaeffers pastor

 

Walbeck H1749-003   -   08/16-02-1749   -   blz. 145 nr. 2

octava februarij coram me

et testibus Joanne Keijsers

et Jacobo Cools sponsalia

contraxerunt Joannes

Verheijen, et Maria Keijsers,

habitisque duabus proclama-

tionibus, et obtenta dispen-

satione ampl(issi)mi domini

decani in una proclama-

tione, supradictis despon-

satis matrimonium ineun-

tibus coram testibus Petro

Verheijen, et Matthia Leenen

solemnem dedi benedictionem

hac 16. februarij 1749

qd. attestor

J:B: Schaeffers

pastor

 

Walbeck H1749-004   -   07/14-04-1749   -   blz. 146 nr. 1

7. aprilis coram me et tes-

tibus Michaele Wolters

et Francisco Lemmen, spon-

salia contraxerunt Andreas

Linders, et Gertrudis Jaspers,

servatisque juxta tenorem

sacro s(anc)ti concilii Tridentini

tribus proclamationibus,

praedictis desponsatis

matrimonium ineuntibus

solemnem dedi benedictione[m]

coram testibus Wilhelmo,

et Petro Lemmen hac 14.

aprilis 1749

qd. attestor

J:B: Schaeffers

pastor

 

Walbeck H1749-005   -   14/29-06-1749   -   blz. 146 nr. 2

14. junij coram r(everen)do d(omi)no

vicario Velmans sponsalia

contraxerunt Petrus Jansen

et Catharina Huijskens,

assitentibus testibus Gerardo

Huijskens, et N: Janssen,

servatisque juxta tenorem

sacro s(anc)ti concilii Tridenti-

ni tribus proclamationibus,

praedictis desponsatis

matrimonium ineuntibus

solemnem dedi benedic-

tionem r. d. vicarius Vel-

mans coram testibus Joann[e]

Janssen et Petro Schaxs.

29. junij 1749. qd. attest.

J:B: Schaeffers pastor

 

Walbeck H1749-006   -   06/27-07-1749   -   blz. 147 nr. 1

6. julij coram me et testibus

Gerardo Brouwers, et Leonar-

do Heger sponsalia con-

traxerunt Joannes op

de Schans, et Mechtildis

Schrotz, servatisque diebus

domenicis tribus

consecativis solitis

proclamationibus,

praedictis desponsatis

matrimonium ineunti-

bus solemnem dedi

benedictionem coram

testibus Gerardo Brouwers

et Petro Schaxs. hac

27 julij 1749.

qd. attestor

J:B: Schaeffers pastor

 

Walbeck H1749-007   -   13/28-09-1749   -   blz. 147 nr. 2

13. 7bris coram me, et

testibus Francisco Neesen,

et Francisco Lemmen, spon-

salia contraxerunt Thomas

Neesen, et Elisabetha Claes,

et servatis juxta tenorem

s. sancti concilii Tridentini

tribus proclamationibus,

praedictis desponsatis ma-

trimonium ineuntibus

solemnem dedi benedictione[m]

coram testibus N: Neesen

et N: Claes . hac 28 7bris

1749. qd. attestor

J:B: Schaeffers pastor