GenBronnen

digitalisering

maas

Walbeck (D) RK huwelijken 1695-1699


Walbeck H1695-001   -   23-01/02-02-1695   -   blz. 51 nr. 3

die 23 januarij 1695 contraxerunt

sponsalia Jacobus Jansen et Henderica

Boutsen coram testibus Jacobo Jansen

et Joanni Jeger

 

die 2 februarij in facie ecclesiae copulati

sunt p(rae)nominati coram testibus p(rae)scriptis

 

Walbeck H1695-002   -   09/13-02-1695   -   blz. 51 nr. 4

die 9 februarij contraxerunt sponsalia

Matthias Rutger et Margarita Elisabeta

van der Winden coram testibus Ludolpho

Bertrams et [niets geschreven]

 

die 13 februarij in domino et facie ecclesiae

copulati sunt p(rae)nominavi coram testibus

p(rae)nominatis, ita tamen ut prius obtenta

dispensatione super unicam p(ro)clamationem

ab archidiacono nostro :

 

Walbeck H1695-003   -   10/28-04-1695   -   blz. 52 nr. 1

die 10 aprilis 1695 contraxerunt

sponsalia Rudolphus Loeefs

et Joanna Clumpen coram testibus

Petro Heidthors et Hermanno Clumpen

et Joanne Looefs .

 

die 28 aprilis 1695 in facie ecclesiae

copulati sunt Rudolphus Loefs et Joann[a]

Clumpen coram testibus Petro Heidt-

hors Hermanno Clumpen et Joanne Loofs

 

Walbeck H1695-004   -   26-06/05-07-1695   -   blz. 52 nr. 2

die 26 junij contraxerunt sponsalia

Hendericus Dammers et Anna Spits

coram testibus Gerardo Meuws et Gossui-

no Wegenaers .

 

eodem die in facie ecclesiae copula-

ti sunt Hendericus Dammers et Anna

Spits coram testibus Gerardo Meuws et

Gossuino Wegenars . aet. [eodem die heeft

betrekking op de trouwinschrijving van

5 juli hieronder]

 

Walbeck H1695-005   -   26-06/05-07-1695   -   blz. 52 nr. 3

eodem die contraxerunt sponsalia

Adamus van Braght et Meghtildis

Ripkens coram testibus Gossui-

no Coexs aet:

 

die 5: julij in facie ecclesiae copula-

ti sunt Adamus van Braght et Megh-

tildis Ripkens coram testibus

Henderico van Braght Wilhelmo Wolters

et alijs aet.

 

Walbeck H1695-006   -   03-07-1695   -   blz. 52 nr. 4

die 3 julij contraxerunt sponsalia coram r(everen)do

d(omi)no pastore in Veerdt Adamus Haertslief et

Alagundis Velmans

 

et quoque ab illo pastore in Veerdt sunt

copulati in facie ecclesiae .

 

Walbeck H1695-007   -   03/27-09-1695   -   blz. 53 nr. 1

die 3: septembris 1695

inierunt sponsalia Christianus

ten Eicken et Helena Keijsers

coram testibus Gerardo ten

Eicken et Catarina Keijsers et

Wilhelmo Schaffers

 

die 27 7bris 1695 copulati sunt in facie

ecclesiae Christianus ten Eijcken et Helena

Keijsers coram testibus Gerardo ten Eijcken

et Theodoro Keijsers

 

Walbeck H1695-008   -   22-09/09-10-1695   -   blz. 53 nr. 2

die 22 septembris 95 contraxerunt

sponsalia Joannes Exs et Joanna

Lindtgens coram testibus Mathia

Leenen et Bartholomaeo Schaffers

 

die 9 octobris 1695 copulati sunt in

facie ecclesiae Joannes Exs et Joanna

Lindtgens coram testibus Wilhelmo Exs et

alijs

 

Walbeck H1695-009   -   00-09/13-10-1695   -   blz. 53 nr. 3

contraxerunt sponsalia coram r(everen)do d: pastore

Vertensi Joa(nn)es Cornelissen et Joanna van Veert

[geen datum geschreven, maar gezien de trouw-

datum moet dit eind september zijn]

 

13 octobris copulati sunt in facie ecclesiae Joa(nn)es

Cornelissen et Joanna van Veerdt coram testibus

Cornelio op den Huvel et alijs

 

Walbeck H1695-010   -   31-12-1695   -   blz. 53 nr. 4

die 31 10bris contraxerunt sponsalia

Jacobus Tunnesch et Elisabeth Geuijen

coram testibus Theodoro te Berckt et

Petro Tunnesch

 

[1696]

 

Walbeck H1696-001   -   30-04/10-05-1696   -   blz. 53 nr. 5

die 30 aprilis inierunt sponsa-

lia Joannes van Loefs et Joanna

Rutten coram testibus Ludolpho Luefs [Buess?]

et Joanne Rutten

 

die 10 maij copulati s(un)t Joa(nn)es Loofs et Joann[a]

Rutten in facie ecclesiae coram testibus

Jacobo Clumpen et Petro Jegers aet.

 

Walbeck H1696-002   -   03/14-05-1696   -   blz. 54 nr. 1

die 3 maij contraxerunt

sponsalia Wilhelmus Wolters et

Sophia Tissen coram testibus

Hubertus Soeren Antonius Scinck et Joan-

nes Frencken

 

die 14 maij copulati sunt Wilhelmus

Wolters et Sophia Tissen in facie ecclesiae

coram testibus p(rae)scriptis

 

Walbeck H1696-003   -   30-06/16-07-1696   -   blz. 54 nr. 2

die 30 junij 1696 contraxerunt

sponsalia Gerardus Droijen et Maria

Holtappels coram testibus Wilhel-

mo Derixs et Jacobo Holtappels aet.

 

die 16 julij 1696 copulati s(un)t Gerardus

Droijen et Maria Holtappels in facie

ecclesiae coram testibus p(rae)scriptis

 

Walbeck H1696-004   -   11/27-11-1696   -   blz. 54 nr. 3

die 11 novembris 1696 contraxerunt

sponsalia Joannes Vrencken et

Elisabetha Beelen coram testibus

Wilhelmo Wolters et Jacobo Bunsch

 

die 27 9bris 1696 copulati sunt

Joa(nn)es Frencken et Elisabetha Beelen

coram testibus p(rae)scriptis

 

Walbeck H1696-005   -   21/30-11-1696   -   blz. 54 nr. 4

die 21 novembris 1696 c(on)trax-

erunt sponsalia Gerardus Keijsers

et Anna Coxs coram testibus

Gossuino Coxs et Theodoro Leonardo

van Linne

 

die 30 9bris 1696 copulati s(un)t

Gerardus Keijsers et Anna Coxs in

facie ecclesiae coram testibus p(rae)scriptis

 

Walbeck H1696-006   -   06-12-1696/14-01-1697   -   blz. 55 nr. 1

die 6. decembris 1696 c(on)traxe-

runt sponsalia Petrus Emels et

Joanna Bollen coram testibus

Rutgero Treels et Jacobo Looimans

 

die 14 jan[ua]rij 1697 copulati sunt

in facie ecclesiae Petrus Emels et

Joanna Bollen coram testibus p(rae)scrip-

tis aet

 

[1697]

 

Walbeck H1697-001   -   10/19-02-1697   -   blz. 55 nr. 2

die 10 feb(rua)rij contraxerunt

sponsalia Hendericus Keijsers et

Berta Vinneker coram testibus

Alberto Stroxs et Gerardo Keijsers

 

die 19 feb(rua)rij copulati sunt

Hendericus Keijsers et Berta Vinnekers

coram testibus p(rae)scriptis

 

Walbeck H1697-002   -   14/30-04-1697   -   blz. 55 nr. 3

die 14 aprilis contraxerunt sponsalia

Joa(nn)es Becker et Sibilla Naebers coram

testibus Petro ter Beeck parens sponsi et

me pastore aet.

 

30 aprilis copulati sunt Joa(nn)es Becker

et Sibilla Naebers coram testibus p(rae)scriptis

 

Walbeck H1697-003   -   17-04/02-05-1697   -   blz. 55 nr. 4

die 17 aprilis 1697 contraxerunt

sponsalia Hendericus Strutiens et

Maria Treels coram testibus

Jacobo Daems et Gerardo Kinkens

 

die 2da maij 1697 copulati sunt

in domino Hendericus Strutgens et

Maria Treels coram testibus Jacobo

Daems et Gerardo Kinken aet.

 

Walbeck H1697-004   -   28-04-1697   -   blz. 55 nr. 5

die 28 aprilis contraxerunt sponsalia

Gerardt oppe Luijcken et Caecilia Coenen

coram testibus Bartholomaeo oppe Luijcken

et Anthonio Coenen

 

Walbeck H1697-005   -   04/20-08-1697   -   blz. 56 nr. 1

die 4ta aug: 1697 contrax-

erunt sponsalia Gerardus Rekers

et Margarita Jansen coram

testibus Joanne Billo et Joanne

Jansen aet.

 

die 20 augusti 1697 in domino

copulati sunt Gerardus Rekers et

Margarita Jansen coram testibus

Petro Rekers, Joanne Wintgens

et

 

Walbeck H1697-006   -   24-09/24-10-1697   -   blz. 56 nr. 2

die 24. septembris contraxerunt

sponsalia Godefridus Heinkes et Catha-

rina Teelen coram testibus Her-

manno Teelen Joanne Teelen et

Martino Roggen aet

 

die 13 octobris 1697 copulati

sunt in facie ecclesiae Godefridus

Heijnckes et Catharina Teelen

coram testibus Joanne Teelen Jacobo

Daems et Martino Roggen

 

Walbeck H1697-007   -   27-10-1697   -   blz. 56 nr. 3

visa dispensatione amborum

die 27 octobris 1697 copulati sunt

perillustris dominus Joannes Fran-

ciscus a Werell cum perillustri

domicella baronissa Anna Sophia

de Bonninghausen coram testibus

adm. r(everen)do et p(er)illustris domino de

Werell et p(er)illustri domino de

Wereel et perillustri domino libro baroni Otto Theo-

doro de Bonninghausen domino tempo-

rali de Walbeeck

 

[1698]

 

Walbeck H1698-001   -   03-02/07-03-1698   -   blz. 57 nr. 1

die 3 feb(rua)rij c(on)traxerunt sponsalia

Christianus Haerst et Sibilla Cools

coram testibus Joanne ten Dijck et

Theodoro Jansen

 

die 7tima s(un)t copulati Christianus

Haerst et Sibilla Cools coram testibus

s(un)t hoc in facie ecclesiae

[geen getuigen geschreven; geen maand geschreven

in de datum, maand maart is meest waarschijnlijk]

 

Walbeck H1698-002   -   25-07/12-08-1698   -   blz. 57 nr. 2

die 25 julij contraxerunt sponsalia

s(un)t Leonardus Pellans et Petronella

Bunsch coram testibus Joanne Blenxkens

et Jacobo Clumpen aet.

 

die 12 aug: copulati s(un)t Leonardus

Pellans et Petronella Bunsch coram

testibus p(rae)scriptis

 

Walbeck H1698-003   -   07-09/01-10-1698   -   blz. 57 nr. 3

die 7 7bris contraxerunt

sponsalia Joa(nn)es Wintgens et Catha-

rina Coolen coram testibus Adol-

pho Boijen et Joanna Coolen

 

1 octobris copulati s[un]t in facie ecclesiae

Joa(nn)es Wintgens et Catharina Coolen coram

testibus p(rae)scriptis

 

1699

 

Walbeck H1699-001   -   01/16-02-1699   -   blz. 57 nr. 4

1ma die feb(rua)rij c(on)traxerunt sponsalia

Gossuinus Luijfs et Gertrudis Emels coram

testibus Jacobo toe Vonderen et Gerardo

Cools

 

die 16 feb(rua)rij 1699 copulati sunt

in facie ecclesiae coram testibus p(rae)scrip-

tis Gossuinus Luijfs et Gertrudis

Emels

 

[doorgehaalde gedeeltelijke inschrijving]

 

Walbeck H1699-002   -   29-07-1699   -   blz. 58 nr. 1

die 29 julij copulati sunt in

facie eccl(esi)ae d(o)m(inu)s Joa(nn)es de Freniauw

et p(rae)nobilis generosa domicella Anna Adam

de Wijenhoerst coram testibus Lamberto

de Freniauw et domino de van Afferden

obtenta dispensa(ti)one in bannis

 

Walbeck H1699-003   -   17-10/04-11-1699   -   blz. 58 nr. 2

die 17 octobris 1699 Nicolaus Wintgens

et Sibilla Neijkens contraxerunt sponsa-

lia coram testibus Hermanus toe

Baertz et Gerardt Rekeers et me

pastore aet.

 

die 4 9bris copulati s(un)t Nicolaus

Wintgens et Sibilla Neijkens coram testibus

Petro Wintgens et alijs :

 

Walbeck H1699-004   -   08-11-1699   -   blz. 58 nr. 3

die 8 9bris contraxerunt sponsalia

Gerardus van Acken et Mathia

ten Eijcken coram testibus Christiano

ten Eijcken et Jacobo van Acken

 

Walbeck H1699-005   -   00-11-1699   -   blz. 58 nr. 4

contraxerunt sponsalia Joa(nn)es Mulders [et]

Catharina Petri coram testibus coram

pastore in Twisteden c(on)traxerunt