GenBronnen

digitalisering

maas

Walbeck (D) RK huwelijken 1667-1669


[de inschrijvingen van trouw volgen meestal niet meteen op de

van ondertrouw maar zijn hieronder wel daarnaar verplaatst]

 

Walbeck H1667-001   -   05-01/03-02-1667   -   blz. 1 nr. 1

[ondertrouw]

anno 1667 - 5to jannuarij

celebraueunt sponsalia Michael

Verwers et Sijbilla Geurdts coram

testibus Antonio Spits et Paulo Geu[rdts]

 

a[nn]o 1667 - 3 - mensis februarij

denuntiationibus praemissis tribus continuis

diebus festiuis quarum prima 16 jannuarij

2da die 23 - tertia die 30 - inter

missae parochialis solemnia, habita est -

[n]ulloque legitimo impedimento detecto

ego M. Widershouen rector huius

ecclesiae parochialis in Walbeeck

Michaelem Verwers et Sijbillam Geur[dts]

in ecclesia nostra interrogarii, eorum

mutuo consensu habito, solemniter per

verba de praeferati matrimonio coniunxi

praesentibus testibus Antonio Spits

et Paulo Geurdts - die 3 febru[ari]

 

Walbeck H1667-002   -   01-02/14-02-1667   -   blz. 1 nr. 2

anno 1667 - 1 februarij

contraxerunt sponsalia Joannes L[ueeff]

et Henrica Coels coram testibus

Matthia Coels et Goswino Lueeff

 

anno 1667 - 14 februarij denuntia-

tionibus praemissis tribus continuis diebus

festiuis quarum prima 2. februarij 2da

6to - tertia die 13 - inter missae parochialis

solemnia habita est nulloq(ue) legitimo impedi-

mento detecto ego M. Widershouen Jo(ann)em

Lueeff et Henricam Coels in ecclesia -

interrogarii coniu(gu)m mutuo consensu habito

[s]olemniter per verba de praesenti matrimo

[n]io coniunxi praesentibus testibus praescriptis

 

Walbeck H1667-003   -   14-05/27-05-1667   -   blz. 2 nr. 1

anno 1667 - 14 - maij contrax-

erunt sponsalia Joannes Rupkens

et Joanna van den Bergh coram testib[us]

Petro Straelmans scabino et Gerardo

ten Dijcken -

 

denuntiationibus praemissis 3 diebus

festiuis continuis nulloq(ue) legitimo

impedimento detecto copulati fuerunt

[in] ecclesia die 27 maij 1667 praesen[ti]-

bus testibus Petro Buijss et Melchiore

van den Bergh - 3

 

Walbeck H1667-004   -   28-05/06-06-1667   -   blz. 2 nr. 2

a[nn]o 1667 - 28 maij contraxerunt

sponsalia Joannes Wintgens et Hele[na]

Jonghmans praesentibus testibus Joanne

[v]an Dijck et Matthaeo Geelen -

 

copulati uero 6 junij tribus diebus

festiuis continuis proclamationibus

praemissis - coram testibus praescriptis

4

 

Walbeck H1667-005   -   12-06/26-06-1667   -   blz. 2 nr. 3

anno 1667 den 12 junij

[...  c]ontraxerunt sponsalia Dijrck Wege-

[nart]s et Sibilla Eijcks praesentibus testibus

Petro Eijcks et Wilhelmo Wegenarts -

 

ano 1667 - 26 - junij denuntiationibu[s]

praemissis tribus diebus festiuis continuis nulloq(ue)

legitimo impedimento detecto copulati fuerunt

praesentibus testibus praescriptis - 5

 

Walbeck H1667-005   -   24/31-07-1667   -   blz. 2 nr. 4

anno 1667 - 24 julij Petrus

Brughs et Catharina Rijtges contra[x]-

erunt sponsalia Stralenae coram

pastore sponsae praemissis autem tribus

diebus festiuis proclamationibus iuxta

ritum ecclesiae in meo parochiali templ[i]

nulloq(ue) legitimo impedimento detecto

a me tanquam parocho ex parte sponsi

obtinuerunt ...toras dismissortasus ac

31 julij copulati fuerunt Stralenae

6

 

Walbeck H1667-006   -   24-07/02-08-1667   -   blz. 3 nr. 1

anno 1667 - 24 julij contraxerunt

sponsalia Henricus Doenfels parochian[i]

r(everen)di d(omi)ni pastoris nouae ecclesiae et

Joanna Spits parochiana mea coram

testibus Hermanno Spits et Petro Doenf[els]

copulati autem coram, praescriptis testibus

in Walbeeck 2 augusti 1667 - 7

 

Walbeck H1667-007   -   09/24-10-1667   -   blz. 3 nr. 2

a[nn]o 1667 - 9 - 8bris contraxerunt

sponsalia Petrus Barts et Sophia Widenhouen

praesentibus Marcellino Keijsers et Petro

Wolters -

 

Petrus Barts et Sophia Widenho[uen]

a[nn]o 1667 - 24 8bris a r(everen)do d(omi)no pastorem

fristedano parocho sponsi proclamationibus

requisitis hinc in de factis nulloq(ue) impedimen-

to detecto in domino copulati fuerunt

8

 

Walbeck H1667-008   -   09-10/01-11-1667   -   blz. 3 nr. 3

a[nn]o 1667 - 9 - 8bris contraxerunt

sponsalia Petrus Broecks et Agnes te Loen

coram testibus Wilhelmo Broecks et

Henrico te Broecks -

 

na de inschrijving van trouwen van 24-10-1667]

anno 1667 - 1 - 9bris Petrus Broecks

et Agnes van Loen 3bus [proclamationibus doorgehaald]

denuntiationibus praemissis nulloq(ue) impedimento

detecto copulati fuerunt praesentibus testibus

praescriptis - 9

 

Walbeck H1667-009   -   22-10/06-11-1667   -   blz. 3 nr. 4

anno 1667 - 22 octobris contraxe[runt]

sponsalia Franciscus Koninck et Catharina

te Broeck coram testibus Gerardo Koninc[k]

et Euerardo Hermes -

 

na de inschrijving van trouwen van 01-11-1667]

anno 1667 - 6 - 9bris Franciscus

Koninck et Catharina te Broeck

omnibus requisitis praemissis in d(omi)no copulati

fuerunt praesentibus testibus Petro

Koninck et Goswino Mullers - 10

 

[op bladzijde 4 is de eerste inschrijving (huwelijk

Godefridus Hansen et Sibilla Pellans) herhaald in

een completere versie op bladzijde 6, deze laatste

is hieronder opgenomen]

 

[hieronder waren 4 doorgehaalde doopinschrijvingen]

 

[blz. 5 begint met 4 doorgehaalde doopinschrijvingen,

met daaronder de tekening van een tulp, onderaan een

inschrijving van 07-09-1668 die vanwege de chrono-

logische volgorde daarheen verplaatst is]

 

Walbeck H1667-010   -   13-11-1667   -   blz. 6 nr. 1

anno 1667 - 13 - 9bris proclamati

fuerunt in Walbeeck et in Veerdt Godefri-

dus Hansen et Sijbilla Pellans hunc in de

parochiani cumq(ue) nullium canonici impedi-

menti obstaculum allatum fuerit de

licentia r(everen)di d(omi)ni decani a d(omi)no pasto-

re Verdensi parocho sponsi feria 3tia

ante dominicam primam aduentus in

d(omi)no copulati fuerunt - 

 

1668

Walbeck H1668-001   -   02/14-02-1668   -   blz. 6 nr. 2

2 februarij contraxerunt sponsalia

Goswinus Claessen et Maria Roemens

praesentibus testibus Wilhelmo

Dillis et Gerardo Holtappels - decimo

4to vero februarij in d(omi)no copulati

fuerunt coram testibus praescriptis

 

Walbeck H1668-002   -   05/14-02-1668   -   blz. 6 nr. 3

5to februarij contraxerunt sponsalia

Jo(ann)es Cupers et Sijbilla te Loen coram

testibus Francisco Gisen et Antonio

Teuwen  praemissis vero tantum duabus

proclamationibus et ultima de licentia

r(everen)di d(omi)ni decani remissa coram testibus

supra nominatis in d(omin)o copulati fuerunt

decimo quarto februarij -

 

Walbeck H1668-003   -   03/16-04-1668   -   blz. 6 nr. 4

anno 1668 - 3 - aprilis contraxeru[nt]

sponsalia Bartholomaeus Meuws et Catharina

Broecks - praesentibus testibus Wilhelmus

Broecks et Jo(ann)es Meuws -

 

16 - aprilis Bartholemaeus Meuws

et Catharina te Broeck 3 proclamatio-

nibus praemissis nulloq(ue) impedimento

detecto copulati fuerunt coram testibus

praescriptis -

 

Walbeck H1668-004   -   08/16-04-1668   -   blz. 6 nr. 5

anno 1668 - 8 - aprilis contraxe-

runt sponsalia Derijck Boemkens et

Catharina Hinckmans coram testibus

Matthia Leenen et Bartholomaeo Gielen

 

eodemq(ue) Theodorus Boomkens et Cathari[na]

Hinckmans post tres denuntiationes nullo-

q(ue) impedimento allato coram suprascrip[ti]

testibus matrimonio juncti fuere -

["eodem" verwijst naar de trouwdag van

Bartholemaeus Meuws en Catharina te

Broeck op 16-04 hierboven waar deze trouw-

inschrijving meteen op volgt]

 

Walbeck H1668-005   -   20-06/12-07-1668   -   blz. 7 nr. 1

anno 1668 - 20 - junij contraxerunt

sponsalia Ruth Iuens et Petronella Pellans

praesentibus testibus Joanne Pessers et

Jacobo Pellans -

 

12 - julij proclamationibus requisitis praemissis

nulloq(ue) impedimento allato copulati fuerunt :

Ruth Iuens et Petronella Pellans coram

testibus Jacobo Pellans et Gerardo Coninckx -

 

Walbeck H1668-006   -   07/25-07-1668   -   blz. 7 nr. 2

7 julij contraxerunt sponsalia Melchior

van Cuijck et Maria Eskens coram

testibus Joanne Rupkens et Gosswino

Eskens -

 

25 - julij proclamationibus tribus

diebus testiuis continuis praemissis nulloq(ue)

impedimento allato in d(omi)no copulati fuerunt

Melchior van Cuijck et Maria Eskens

coram testibus suprascriptis - 

 

[de volgende inschrijving is verplaats van blz. 5]

Walbeck H1668-003   -   07-09-1668   -   blz. 5 nr. 3

1668 - 6 - 7bris copulati sunt in d(omi)no

Hendericus van Braght et Alagundis van

Afferden coram testibus Gossuino Custers

[in een ander handschrift en in rode inkt, in het Duits, dus van na 1820:]

der letzten Notiz ist nicht ├╝bertragen!

sonst s. folg[en]de Seite!

 

Walbeck H1668-005   -   23-09/19-10-1668   -   blz. 7 nr. 4

anno 1668 - 23 - 7bris

contraxerunt sponsalia Theodorus Tousen

et Maria Dammers coram testibus Petro

Tousen et Arnoldo Fiten -

 

copulati vero 19 - 8bris coram

testibus praescriptis -

 

Walbeck H1668-006   -   28-10/10-11-1668   -   blz. 7 nr. 5

anno 1668 - 28 - 8bris contraxerunt

sponsalia Theodorus Eijckelpalm

et Aldegondis Bourmans coram testibus

Jacobo Bourmans et Petro te Beeck -

 

copulati vero fuerunt coram

testibus  praescriptis 10 - 9bris 1668 -

 

Walbeck H1668-007   -   07/26-11-1668   -   blz. 7 nr. 6

a(nn)o 1668 - 7 - 9bris contraxerunt

sponsalia Matthias te Vonderen

et Elisabetha Eskens dispensatione

Ruraemundae obtenta ab amplissimo

d(omi)no Jacobo Oueren s. v. vicario

generali supra 3tiam affinitatis

gradum - idq(ue) coram testibus Gosswino

Eskens et Margareta Buijss -

 

26 - 9bris Matthias te Vonderen et Elisabet[ha]

Eskens denuntiationibus praemissis coram testib[us]

praescriptis in d(omi)no copulati fuerunt -

 

Walbeck H1668-008   -   10/28-11-1668   -   blz. 8 nr. 1

a[nn]o 1668 - 10 9bris contraxerunt

sponsalia Henricus Mullers et Sijbilla

Horster - coram testibus Laurentio Craegh[s]

et Lutgero Spits -

 

28 - 9bris Henricus Mullers et Sijbila

Horsters coram testibus suprascriptis in d(omi)no

queq(e) copulati fuerunt

 

[1669]

Walbeck H1669-001   -   02/16-02-1669   -   blz. 8 nr. 2

2do februarij 1669 contraxerunt

sponsalia Jo(ann)es Vinnekens et Maria

Maesmans coram testibus Henricus Henne-

kens et Petro Buijs -

 

16 februarij Joannes Vinnekens

et Maria Maesmans in domino copulati fueri

coram testibus Petro Emmels et Joanne

Conincks -

 

Walbeck H1669-002   -   15-02-1669   -   blz. 8 nr. 3

1669 - 15 februarij contraxerunt sponsalia

Jacobus ter Bierck et Gertrudis Geurdts

coram testibus Jacobo Naburs et Michaele

Ververs -

 

Walbeck H1669-003   -   18-05/08-06-1669   -   blz. 8 nr. 4

1669 - 18 maij contraxerunt

sponsalia Gerardus Clumpen et Agnes

Spits coram testibus Henrico Dorsels

et Joanne van Bracht -

 

praescripti vero in domino copulati

fuerunt 8 junij coram praescriptis

testibus -

 

Walbeck H1669-004   -   04-08-1669   -   blz. 8 nr. 5

a(nn)o 1669 - 4to augusti

contraxerunt sponsalia Henricus

Broecks et Agnes Droijen - coram

testibus Bartholomeo Meuws et

Theodoro Droeijen -

 

[foutief geplaatste doopinschrijving]

 

Walbeck H1669-005   -   27-10/09-11-1669   -   blz. 9 nr. 1

1669 - 27 8bris contraxerunt sponsalia

Petrus Loomans et Catharina Hager coram

testibus Theodoro Loomans et Jo(ann)es te Bremis

 

copulati vero fuerunt coram testibus

praenominatis 9 - 9bris

 

Walbeck H1669-006   -   10/26-11-1669   -   blz. 9 nr. 2

a(nn)o 1699 - den 10 - 9bris contraxerunt

sponsalia Joannes Voeuten et

Margareta Geurdts coram testibus Joanne

Buijss et Joanne Vouten -

 

26 - 9bris Jo(ann)es Voeuten et Margareta

Geurdt copulati fuerunt coram testibus

Gerardo Konincks et Joanne Konincks -

 

[gevonden op blz. 169 - hiervan zijn de randen beschadigd:]

 

r(everen)de adm(mode) d(omi)ne pastor

 

hodie contraxerunt sponsalia

coram me Franciscus N & Agnes N

illie Volter haec mea parochiana

qua propter ut satisf. et s: concili[i]

Trident: fiant proclamationes consu....

in nostris hinc indie parochiis,

quibus peractis de consensu nostro

mutrio in domino copulentur -

hisce manco

r(everen)de adm(mode) d(omi)ne

tuus obsequiossisimus fam[ulus]

M W pastor in Walbeeck

 

habuerunt in ecclesia n(ost)ro

parochiali Walbeeckanae tre[s]

proclamationes antematrimoniales

N N et N N nostri respectiuae parochi-

ani et cum nihil contra illis allegatu-

m fit consentio in solemnizationem

matrimonii illorum coram via reueren

fia faciendam manens

adm(mode) r(everen)de d(omi)ne

obsequiossisimus famulus

M.W:  p: in Walt.

 

proclamaui trinis vicilus Euerhardum

Emel et Isabellam Limpens nostros

respectiue parochianos cumque

nullum canonicum impedimentum

innofuerit ex mea parte dignalitur

ambos iungere in domino datum

in Walbeeck 18 junij 1668