GenBronnen

digitalisering

maas

Twisteden (D) notities over Custers en Spits families


Twisteden losse notities in boek 1 aangaande familie Custers en Spits.

 

[blz. 8a:]

 

1710 den 26 febr. Barbara - Jacob Custers et Joh(ann)ae Spits

1711 den 22 marti Gerardus fil. J.C. et Joh. Custers

1712 23 nov[em]b[er] Theodor

1735 den 23 dec[em]br. Joh(ann)a Custers filia Peter Custers et

Joh(ann)ae Smits

1722 Theodor sohn von Theod. Spitz et Helene ingen Hoek

 

[blz. 9 - achterkant van 8a:]

 

Theodor Spitz ffnium von Helena Ingenhoek ge-

storben den 19 octob 1722

Gerhard sohn von Theodor u(nd) von Helena Ingenhoek

den 23 marz 1712 geboren

Peter den 27 8b 1717 geb

Johann 30 junij 1721

Theodor 22 octob 1722

 

Peter Custers mit Johanna Smits den 20 novbr verheira[tet]

 

[blz. 96a:]

 

6 novb 1759 Theodor, sohn von Andreas Spits alias Roosen un(d)

Joanna Keusters alias van Acken

 

1768 Joh. sohn von Jacob Kusters alias van Aken uxor Wilh(elmin)a

1770 Peter Broekers 1784 - 15 april verstorben Broekers wituwe

28 aug 1743 Gerh Aug Aerts sohn van Bartel u(nd) von Mecht Roosen

17 maij 1745 Helena     " ist [......] Straelen

16 maij 1747 Theodor  "

15 septb 1751 ist gestorben Peter van Aken alias Veurten ffum: Joh[ann]a Spits

1748 den 21 julij ist verheiratet Bart Aerts mit Cath Pasmans

1767 [....]st Bart: Aerts sohn Pasmans [....]

Joh(ann)a Smits vidua Peter van Aken alias Kusters gestorben 25 marz 1759

Mechtelt Roosen gestorb 1748 den 13 maij ffm en Bartel Aerts