GenBronnen

digitalisering

maas

Straelen (D) verklaring 1741


Bron: Straelen dopen 1713 blz. 191a. 

 

[samenvatting:]

verklaring van 8 okt. 1741 waarin de pastoor aan eerder getrouwd paar namelijk

Antonius Huijsters en Maria Coenen [die rk waren getrouwd in Straelen op 8 febr. 1741]

informatie vraagt over een kind van hun - genaamd Maria - geboren op een schip

ws. rk gedoopt in Nijmegen of Dordrecht en een ander overleden in Meenen,

de vader was militair in lange dienst.

 

memorie

de 8 oct: hebbe bij de admini-

stratie der leste: hh sacramenten

aen Maria Coenen getrouwd met

Anton [niets geschreven] van kennis gevragt

in presentatie, van nabeuren, waer

het kint het welcke sij op het schip

gebaert heeft voor dort [= Dordrecht?] commende

uijt Hollandt gedoopt was, heeft

verclaert dat het door de meijt

van den schipper is gebracht

bij den catoliquen priester en-

de aldaer gedoopt Maria ende

dat een schipper van Nimmegen ende des meijt

sijnde beijde catolick, hebben als

peteren. deese verclaeringe, afge-

vraeght sijnde heeft de voorschreven

voor ende naer de administratie

gedaen, ende dat haer ander kint

in Meenen gestorven is

op dato osven M: van Aefferden

dec: pastor Stral:

 

[in marge::]

een soldaet in het lange dinst

nu: siet het trouwboeck 1740 [sic: 1741]