GenBronnen

digitalisering

maas

Straelen (D) overlijdens [feitelijk begravens] 1787


1787

januar(ius)

Straelen B1787-001   -   24-01-1787   -   blz. 23l nr. 2

24. sepu(ltus). Adamus Hoppen maritus

Sijbillae Reiners aetat. 46. ann(orum)

aen de watersucht

 

Straelen B1787-002   -   29-01-1787   -   blz. 23l nr. 3

29. sepu(lta). Maria Hermans vidua

Adami Erkens aetat. 82. ann(orum) aen de

watersucht

 

februar[ius]

Straelen B1787-003   -   05-02-1787   -   blz. 23l nr. 4

5 sepu(ltus). Henricus filius Mathiae

Berten et Catharinae Raet aetat. 17

dierum aen de begavinge

 

Straelen B1787-004   -   11-02-1787   -   blz. 23l nr. 5

11. sepu(lta). Maria Garniers vidua Petri

Banen aetat. 72. ann(orum). aen de watersucht

 

Straelen B1787-005   -   12-02-1787   -   blz. 23l nr. 6

12. sepu(lta). Elisabetha Groethuijsen uxor

Francisci Stelkens aetat. 42. ann(orum)

aen de teeringe

 

Straelen B1787-006   -   23-02-1787   -   blz. 23l nr. 7

23. sepu(lta). Odilia Neersmans uxor

Petri Ewalts aetat. 59. ann(orum)

aen de teeringe

 

martius

Straelen B1787-007   -   02-03-1787   -   blz. 23l nr. 8

2. sepu(ltus). Gosswinus Holt viduus Mar-

garethae Pessers aetat. 62. ann(orum). aen de

teeringe

 

Straelen B1787-008   -   03-03-1787   -   blz. 23l nr. 9

3. sepu(ltus). Henricus filius Jo(ann)is Schreurs

et Margarethae Coenen aetat. 1 horae be-

gavinge

 

Straelen B1787-009   -   27-03-1787   -   blz. 23l nr. 10

27. sepu(lta). Beatrix filia Huberti Huber-

kens et Mariae Stertz aetat. 3. men(sium) aen

de begavinge

 

apr(ilis)

Straelen B1787-010   -   12-04-1787   -   blz. 23l nr. 11

12. sepu(lta). Joanna de Troe caelebs

aetat. 84. ann(orum). aen de verstickinge

 

Straelen B1787-011   -   14-04-1787   -   blz. 23l nr. 12

14. sepu(ltus). Petrus filius Adami Coenen et

Mariae Schoenmackers aetat. 5. ann(orum)

aen de teeringe

 

Straelen B1787-012   -   16-04-1787   -   blz. 23l nr. 13

16. sepu(ltus). Petrus filius Joannis Trinekes

et Joannae Wolfs ex Roel aetat. 2. ann(orum)

aen de teeringe

 

Straelen B1787-013   -   24-04-1787   -   blz. 23l nr. 14

24. sepu(lta). Catharina Raet uxor Mathiae

Berten aetat. 43. ann(orum) aen de hitte

korste

 

Straelen B1787-014   -   30-04-1787   -   blz. 23l nr. 15

30. sepu(lta). Anna Margaretha Brinckmans

aetat. 44. ann(orum). aen de teeringe

 

majus

Straelen B1787-015   -   06-05-1787   -   blz. 23l nr. 16

6. sepu(lta). Gertrudis filia Petri Hegmans

et Helenae Hulspas aetat. 4. ann(orum) aen de kindskrankheijt

 

Straelen B1787-016   -   16-05-1787   -   blz. 23l nr. 17

16. sepu(lta). Maria Catharina filia Mathiae

Heese et Mariae Stickelbrockx aetat. 2

an(norum) aen de begavinge

 

junius 1787

Straelen B1787-017   -   04-06-1787   -   blz. 23r[echts] nr. 1

4 sepultus est Joannes te Loe

viduus Agnetis Berghs aetatis

74 engborstighijt

 

Straelen B1787-018   -   09-06-1787   -   blz. 23r nr. 2

9. sepu(lta). Mechtildis de Heere caelebs

aetat. 72. ann(orum). aen de teeringe

 

Straelen B1787-019   -   27-06-1787   -   blz. 23r nr. 3

27 sepu(lta). Aldegonda filia Gerardi Gerardts et

Margarethae Schaicks aetat. 1. diei aen

de begavinge

 

julius

Straelen B1787-020   -   14-07-1787   -   blz. 23r nr. 4

14. sepu(ltus). Arnoldus Groethujsen consul

maritus Clarae Switzers aetat. 50. ann(orum).

aen de verstoppinge.

 

Straelen B1787-021   -   14-07-1787   -   blz. 23r nr. 5

14 sepu(lta). Maria filia Margaretha[e]

Bormene aetat. 3. ann(orum). aen de

begavinge

 

Straelen B1787-022   -   17-07-1787   -   blz. 23r nr. 6

17 sepu(lta). Gertrudis filia

Gerardi Mumkes et

Elisabethae Mertens

18. mensium aen de

begavinge

 

Straelen B1787-023   -   22-07-1787   -   blz. 23r nr. 7

22. sepu(ltus). Petrus filius Joannis Cornelissen

et Joannae Theuwen aetat. 5 men(sium) aen

de begavinge

 

Straelen B1787-024   -   25-07-1787   -   blz. 23r nr. 8

25. sepu(lta). Odilia Sijbillae filia Petri

Theuwen et Anna Cath. Ewalts

aetat. 4. septi(mae). aen de begavinge

 

august.

Straelen B1787-025   -   19-08-1787   -   blz. 23r nr. 9

19 sepu(lta). Maria Sijbilla Backhujsen

caelebs aetat. 10. ann(orum). aen de engborstighejt

 

7ber

Straelen B1787-026   -   15-09-1787   -   blz. 23r nr. 10

15 sepu(ltus). Arnoldus filius Arnoldi Swaack

et Jdae Schreurs aetat. 1. anni aen de

begavinge

 

Straelen B1787-027   -   17-09-1787   -   blz. 23r nr. 11

17: sepu(ltus). Joannes van Munster maritus

Helenae Marjons, aetat. 52. ann(orum). aen

de teeringe

 

8ber

Straelen B1787-028   -   07-10-1787   -   blz. 23r nr. 12

7. sepu(ltus). filius Gosswini Engels et

Annae Coelen gegedoopt.

 

Straelen B1787-029   -   19-10-1787   -   blz. 23r nr. 13

19. sepu(lta). Maria Michtildis filia phi-

lippi Cornets et Annae Elisab. Haetes

aetat. 8. die(rum) aen de begavinge

 

november

Straelen B1787-030   -   08-11-1787   -   blz. 23r nr. 14

8 sepu(ltus). Gerardus filius

Lamberti Gellen et Annae

Gertrudis Vallen aetat.

2 ann(orum) aen de begavinge

 

novem(ber) 1787

Straelen B1787-031   -   10-11-1787   -   blz. 24l[inks] nr. 1

10 sepu(lta). Anna filia Henrici Mullers

et Marg. Hermkes aetat. 1. anni aen de

begavinge

 

xber

Straelen B1787-032   -   03-12-1787   -   blz. 24l nr. 2

3 sepu(lta). Gertrudis Peeters vidua Gerardi

Mullers aetat. 68. ann(orum). aen de enghborstig-

heijt

 

Straelen B1787-033   -   07-12-1787   -   blz. 24l nr. 3

7. sepu(lta). Sijbilla Peeters vidua Andreae

Heijsen aetat. 87. ann(orum). aen de teeringe

 

Straelen B1787-034   -   24-12-1787   -   blz. 24l nr. 4

24. sepu(ltus). Joannes Gerardts caelebs aetat. 63.

ann(orum). aen de engborstigheijt