GenBronnen

digitalisering

maas

Straelen (D) overlijdens 1698


anno 1698 : jannuarij

Straelen O1698-001   -   07-01-1698   -   blz. 74r nr. 17

Hendrick Stoffen - 7

 

Straelen O1698-002   -   08-01-1698   -   blz. 74r nr. 18

Hendrick Lijnssen - 8

 

Straelen O1698-003   -   22-01-1698   -   blz. 74r nr. 19

Hendrick Hellers - 22

 

1698 feberuarij

Straelen O1698-004   -   01-02-1698   -   blz. 75l nr. 1

Guert Wijkens - 1

 

Straelen O1698-005   -   16-02-1698   -   blz. 75l nr. 2

Willem Heijssen - 16

 

Straelen O1698-006   -   17-02-1698   -   blz. 75l nr. 3

Jurin Veldtijens - 17

 

martius 1698

Straelen O1698-007   -   07-03-1698   -   blz. 75l nr. 4

Caspar Ullander - 7

 

Straelen O1698-008   -   11-03-1698   -   blz. 75l nr. 5

Aledis Katen - 11

 

april 1698

Straelen O1698-009   -   22-04-1698   -   blz. 75l nr. 6

Peter Straten - 22

 

Straelen O1698-010   -   27-04-1698   -   blz. 75l nr. 7

Mathis Lenners - 27

 

maijus

Straelen O1698-011   -   24-05-1698   -   blz. 75l nr. 8

Hijllena Dijtgens - 24

 

Straelen O1698-012   -   28-05-1698   -   blz. 75l nr. 9

Jennken Hochklef 28

 

junius

Straelen O1698-013   -   03-06-1698   -   blz. 75l nr. 10

r. d. Jannus Muijders

pastor in het Pont - 3

 

Straelen O1698-014   -   09-06-1698   -   blz. 75l nr. 11

Jan Kemkens - 9

 

Straelen O1698-015   -   15-06-1698   -   blz. 75l nr. 12

Conraet Connen - 15

 

Straelen O1698-016   -   15-06-1698   -   blz. 75l nr. 13

Magerit Ullanders - 15

 

Straelen O1698-017   -   18-06-1698   -   blz. 75l nr. 14

Magdalena Mudders 18

 

augustus

Straelen O1698-018   -   04-08-1698   -   blz. 75l nr. 15

Jan Kremmers - 4

 

Straelen O1698-019   -   10-08-1698   -   blz. 75l nr. 16

Catrina Plunus - 10

 

Straelen O1698-020   -   15-08-1698   -   blz. 75l nr. 17

Peternel Schilkens - 15

 

1698 september

Straelen O1698-021   -   11-09-1698   -   blz. 75r nr. 1

Maria Raet - 11

 

Straelen O1698-022   -   29-09-1698   -   blz. 75r nr. 2

Agnis op Hije - 29

 

october

Straelen O1698-023   -   03-10-1698   -   blz. 75r nr. 3

Igel Kremers - 3

 

Straelen O1698-024   -   06-10-1698   -   blz. 75r nr. 4

Cornilijs Gijllenghen 6

 

Straelen O1698-025   -   08-10-1698   -   blz. 75r nr. 5

Albert Albers - 8

 

Straelen O1698-026   -   12-10-1698   -   blz. 75r nr. 6

Anna ten Eeyken - 12

 

Straelen O1698-027   -   13-10-1698   -   blz. 75r nr. 7

Beel Stechgers - 13

 

Straelen O1698-028   -   28-10-1698   -   blz. 75r nr. 8

Jenken Lijssen - 28

 

november

Straelen O1698-029   -   26-11-1698   -   blz. 75r nr. 9

Hendrick Schaxs - 26

 

Straelen O1698-030   -   26-11-1698   -   blz. 75r nr. 10

Mathis Haff - 26

 

detcember 1698

Straelen O1698-031   -   14-12-1698   -   blz. 75r nr. 11

Magrita Dams - 14

 

Straelen O1698-032   -   25-12-1698   -   blz. 75r nr. 12

Hendrick den Blaet - 25

 

Straelen O1698-033   -   30-12-1698   -   blz. 75r nr. 13

Jeroken Blomen - 30