GenBronnen

digitalisering

maas

Straelen (D) overlijdens 1691


anno 1691

januarius

Straelen O1691-001   -   03-01-1691   -   blz. 66r nr. 4

Jan Hansen 3

 

Straelen O1691-002   -   04-01-1691   -   blz. 66r nr. 5

Jerrijen Morsen 4

 

Straelen O1691-003   -   15-01-1691   -   blz. 66r nr. 6

Gerret de Verijs 15

 

Straelen O1691-004   -   22-01-1691   -   blz. 66r nr. 7

Jan ange Indt 22

 

Straelen O1691-005   -   23-01-1691   -   blz. 66r nr. 8

Hendryck Hasbeck 23

 

feijbeuarijs

Straelen O1691-006   -   02-02-1691   -   blz. 66r nr. 9

Liesbet Sueren 2

 

Straelen O1691-007   -   10-02-1691   -   blz. 66r nr. 10

Gertijen Pas 10

 

Straelen O1691-008   -   20-02-1691   -   blz. 66r nr. 11

Pouwels Keilders 20

 

Straelen O1691-009   -   23-02-1691   -   blz. 66r nr. 12

Beel Deitgens 23

 

martus

Straelen O1691-010   -   02-03-1691   -   blz. 66r nr. 13

Trijen to Loeij 2

 

Straelen O1691-011   -   02-03-1691   -   blz. 66r nr. 14

Mett Bouijxstegers 2

 

Straelen O1691-012   -   07-03-1691   -   blz. 66r nr. 15

Caterijen Gruijthus 7

 

Straelen O1691-013   -   11-03-1691   -   blz. 66r nr. 16

Johanes Berten 11

 

Straelen O1691-014   -   31-03-1691   -   blz. 66r nr. 17

Jennken Repkens 31

 

aprijl

Straelen O1691-015   -   07-04-1691   -   blz. 67l nr. 1

7 b. m. Jossen Hertheijs

 

maijus

Straelen O1691-016   -   05-05-1691   -   blz. 67l nr. 2

5 Allet ingen Reijtd [sic]

 

Straelen O1691-017   -   23-05-1691   -   blz. 67l nr. 3

23 Harmen angen Vorst

 

Straelen O1691-018   -   30-05-1691   -   blz. 67l nr. 4

30 Jan an gen Vorst

 

Straelen O1691-019   -   30-05-1691   -   blz. 67l nr. 5

30 Margriet Lamrix

 

junius

Straelen O1691-020   -   15-06-1691   -   blz. 67l nr. 6

15 Peter Aerts

 

julijus

Straelen O1691-021   -   18-07-1691   -   blz. 67l nr. 7

18 Jan Holdt

 

Straelen O1691-022   -   29-07-1691   -   blz. 67l nr. 8

29 Ann Noijen

 

september

Straelen O1691-023   -   01-09-1691   -   blz. 67l nr. 9

1 Bell Jennen

 

Straelen O1691-024   -   02-09-1691   -   blz. 67l nr. 10

2 Marycken Dams

 

Straelen O1691-025   -   10-09-1691   -   blz. 67l nr. 11

10 Jorrijen Bussers

 

Straelen O1691-026   -   19-09-1691   -   blz. 67l nr. 12

19 Gerret op Heij

 

october

Straelen O1691-027   -   13-10-1691   -   blz. 67l nr. 13

13 Wilhem Meijkens

 

Straelen O1691-028   -   24-10-1691   -   blz. 67l nr. 14

24 Conradt Bourkens

 

nouember

Straelen O1691-029   -   09-11-1691   -   blz. 67l nr. 15

9 Jan Classens

 

Straelen O1691-030   -   16-11-1691   -   blz. 67l nr. 16

16 Jan Borghs

 

Straelen O1691-031   -   20-11-1691   -   blz. 67l nr. 17

20 Lauuers Meijkens

 

Straelen O1691-032   -   20-11-1691   -   blz. 67l nr. 18

20 Peter Kempkens

 

Straelen O1691-033   -   21-11-1691   -   blz. 67l nr. 19

21 Gretgen Tewen

 

Straelen O1691-034   -   27-11-1691   -   blz. 67l nr. 20

27 Treijn Mersen

 

december

Straelen O1691-035   -   04-12-1691   -   blz. 67r nr. 1

Winnand Sch[o]ps 4

 

Straelen O1691-036   -   09-12-1691   -   blz. 67r nr. 2

Peter op Ramens 9

 

Straelen O1691-037   -   23-12-1691   -   blz. 67r nr. 3

Laurenteijs Houbers 23