GenBronnen

maas

Straelen (D) overlijdens 1665


an(n)o 65 jan(n)uarij

Straelen O1665-001   -   04-01-1665   -   blz. 35r nr. 9

Peter Repkens - 4

 

Straelen O1665-002   -   00-01-1665   -   blz. 35r nr. 10

Gotsen Bosen

 

Straelen O1665-003   -   13-01-1665   -   blz. 35r nr. 11

Art Venten - 13

 

Straelen O1665-004   -   17-01-1665   -   blz. 35r nr. 12

Ott Rams - 17

 

Straelen O1665-005   -   17-01-1665   -   blz. 35r nr. 13

Gotsen angen Indt - 17

 

Straelen O1665-006   -   00-01-1665   -   blz. 35r nr. 14

Stchet Maeskens

 

februarij

Straelen O1665-007   -   23-02-1665   -   blz. 35r nr. 15

Maria Connen - 23

 

Straelen O1665-008   -   24-02-1665   -   blz. 35r nr. 16

Stijn Kistemaekers 24

 

Straelen O1665-009   -   26-02-1665   -   blz. 35r nr. 17

Jenneken op den Cruts 26

 

martius

Straelen O1665-010   -   22-03-1665   -   blz. 35r nr. 18

Metien Heinen - 22

 

Straelen O1665-011   -   24-03-1665   -   blz. 35r nr. 19

Jan inden Born - 24

 

Straelen O1665-012   -   27-03-1665   -   blz. 35r nr. 20

Wilhem Heutzers - 27

 

Straelen O1665-013   -   31-03-1665   -   blz. 35r nr. 21

Merten Borghs - 31

 

aprilis

Straelen O1665-014   -   01-04-1665   -   blz. 35r nr. 22

Nees Kremers - 1

 

Straelen O1665-015   -   04-04-1665   -   blz. 35r nr. 23

Herman Straten - 4

 

Straelen O1665-016   -   07-04-1665   -   blz. 35r nr. 24

Muathis Peters - 7

 

Straelen O1665-017   -   08-04-1665   -   blz. 35r nr. 25

Cornelius Moersen - 8

 

Straelen O1665-018   -   08-04-1665   -   blz. 35r nr. 26

Peter op genne Vilt 8

 

Straelen O1665-019   -   16-04-1665   -   blz. 35r nr. 27

Claes Erkens - 16

 

Straelen O1665-020   -   23-04-1665   -   blz. 35r nr. 28

Meriken Hermens 23

 

aprilis

Straelen O1665-021   -   24-04-1665   -   blz. 36l nr. 1

24 Hendrick ter Stegen

 

maius

Straelen O1665-022   -   08-05-1665   -   blz. 36l nr. 2

8 Jacop ingen Eickelpas

 

Straelen O1665-023   -   18-05-1665   -   blz. 36l nr. 3

18 Peterken to Bormbeck

 

junius

Straelen O1665-024   -   11-06-1665   -   blz. 36l nr. 4

11 Reiner Summerman

 

Straelen O1665-025   -   19-06-1665   -   blz. 36l nr. 5

19 Telman Brouwers

 

julij

Straelen O1665-026   -   12-07-1665   -   blz. 36l nr. 6

12 Meriken Hexkens

 

Straelen O1665-027   -   23-07-1665   -   blz. 36l nr. 7

23 Peter op den Cruts

 

augustus

Straelen O1665-028   -   05-08-1665   -   blz. 36l nr. 8

5 Margrit Gutskens

 

Straelen O1665-029   -   06-08-1665   -   blz. 36l nr. 9

6 Jeneken Stapers

 

Straelen O1665-030   -   07-08-1665   -   blz. 36l nr. 10

7 Leisbet Hexkens

 

Straelen O1665-031   -   08-08-1665   -   blz. 36l nr. 11

8 Enken Hansen

 

Straelen O1665-032   -   10-08-1665   -   blz. 36l nr. 12

10 Gotsen Teilen

 

Straelen O1665-033   -   11-08-1665   -   blz. 36l nr. 13

11 Catrin Brouwers

 

Straelen O1665-034   -   25-08-1665   -   blz. 36l nr. 14

25 Heilger van Hemren

 

septem.

Straelen O1665-035   -   20-09-1665   -   blz. 36l nr. 15

20 Leins angen Bormbick

 

Straelen O1665-036   -   27-09-1665   -   blz. 36l nr. 16

27 Jan te Can

 

Straelen O1665-037   -   27-09-1665   -   blz. 36l nr. 17

27 Henrisken Schomans

 

noue(m)ber

Straelen O1665-038   -   08-11-1665   -   blz. 36l nr. 18

8 Jacop op den Schoroff

 

Straelen O1665-039   -   21-11-1665   -   blz. 36l nr. 19

21 Nees Hosmans

 

Straelen O1665-040   -   29-11-1665   -   blz. 36l nr. 20

29 Meet Jaecken

 

decemb.

Straelen O1665-041   -   05-12-1665   -   blz. 36l nr. 21

5 jouffrou Anna Margareta van den Spijker

 

Straelen O1665-042   -   06-12-1665   -   blz. 36l nr. 22

6 Peter Gerets

 

Straelen O1665-043   -   11-12-1665   -   blz. 36l nr. 23

11 Theis op gen Eudt

 

Straelen O1665-044   -   19-12-1665   -   blz. 36l nr. 24

19 Claes Vuten

 

Straelen O1665-045   -   19-12-1665   -   blz. 36l nr. 25

19 Gritien ingen Indtpaes