GenBronnen

digitalisering

maas

Straelen (D) RK huwelijken 1708


1708

Straelen H1708-001   -   11-01-1708   -   blz. 76 nr. 1

11 jan: matrimonium contraxe-

runt Nicolaus Heijthuijsen

et Maria Elisabetha van Schel-

bergen coram me Casp: Ulander

testes fuerunt Henricus Heijthusen

et Ursula Bruijnen alijque

 

Straelen H1708-002   -   21-01-1708   -   blz. 76 nr. 2

21 contraxerunt matrimonium

Godefridus Honders et Agnes

Stratten coram me Casp: Ulander

pastore Stralensi testes fuerunt

Wilhelmus Stratten et Gertrudis

Stratten etc.

 

Straelen H1708-003   -   29-01-1708   -   blz. 76 nr. 3

29 jan: juncti sunt matrimonia-

liter Anthonius Paije et Joanna

Kins coram me Casp: Ulander

past: Stralensi testes fuerunt

Matthias Bussers et Margaretha

Kins etc.

 

Straelen H1708-004   -   31-01-1708   -   blz. 77 nr. 1

31 jan: matrimonium inierunt

coram me Casparo Ulander pastore

Stralensi: Cornelius Huijssen et

Sijbilla Raedt testes fuerunt

Joannes Huijssen et Catharina

Raedt aliique

 

Straelen H1708-005   -   14-02-1708   -   blz. 77 nr. 2

14 feb: matrimonium contraxerunt

Thomas Ridders et Mechtildis Jansen

coram me Casparo Ulander past: Stra:

testes fuerunt Matthias Thelen et

Maria Lion etc.

 

Straelen H1708-006   -   19-02-1708   -   blz. 77 nr. 3

19 feb: juncti sunt in d(omi)no matri-

monialiter Wilhelmus aen Eijndt

et Maria Kulkes coram me Caspa:

Ulander past: Stralensi testes fuerunt

Joannes Kulkes Maria Kulkes etc.

 

Straelen H1708-007   -   19-02-1708   -   blz. 77 nr. 4

19 matrimonium contraxerunt Petrus Lamberts

et Joanna Swerdts testes fuerunt Petrus Reno

Sophia Swerdts etc. coram me Casp: Ulander past:

 

Straelen H1708-008   -   17-02-1708   -   blz. 78 nr. 1

17 matrimonium inierunt Paulus

Derper et Sophia Heremkens

coram me Casparo Ulander past:

Stralensi testes fuerunt Joannes

Heremkens Petrus Rooggen custos

alijsque

 

Straelen H1708-009   -   24-02-1708   -   blz. 78 nr. 2

24 contraxerunt matrimonium

Hubertus Heremkens et Margare-

tha Engels coram me Casparo

Ulander past: Stralensi testes

fuerunt Joannes Heremkens et

Joanna Ditijens

 

Straelen H1708-010   -   01-05-1708   -   blz. 78 nr. 3

1 maij matrimonium inierunt Jacobus

Couwen et Maria Drissen coram me

Casparo Ulander past: Stralensi

testes fuerunt Petrus Couwen

et Aleijdis Drissen etc.

 

Straelen H1708-011   -   01-05-1708   -   blz. 79 nr. 1

1 maij matrimonium contraxerunt

Christianus Beex et Maria Vranck

coram me Casparo Ulander pastore

Stralensi testes fuerunt Matthias

Beex et Mechtildis Huijrs alijque

 

Straelen H1708-012   -   06-05-1708   -   blz. 79 nr. 2

6 maij matrimonium inierunt

Petrus Haeffs et Lucia op den

Moom coram me past: Stralensi

testes fuerunt Petrus Raedt et

Anthonius Haeffs Joanna Haeffs etc.

 

Straelen H1708-013   -   13-05-1708   -   blz. 79 nr. 3

13 juncti sunt matrimonialiter Petrus

Jansen et Catharina Cuijck coram

me Casp: Ulander past: Stralensi

testes fuerunt Petrus Vallen et

Catharina aen gen Sterdt etc.

 

Straelen H1708-014   -   13-05-1708   -   blz. 79 nr. 4

13 maij matrimonium inierunt Joannes Getstels

et Helena Coonen testes fuerunt Aleijdis

Palit et Joanna Munsters etc. coram me

Casparo Vlander past: Stralensi

 

Straelen H1708-015   -   20-05-1708   -   blz. 80 nr. 1

20 maij matrimonium inierunt

Paulus Raemes et Maria aengen

Eijndt coram me Casp: Ulander

past: Stralensi testes fuerunt

Petrus aengen Eijndt et Marga-

retha aengen Eijndt etc.

 

Straelen H1708-016   -   03-06-1708   -   blz. 80 nr. 2

3 junij contraxerunt matrimonium

Petrus Eijckmans et Gertrudis Huijss[en]

coram me Casparo Ulander past:

Stralensi testes fuerunt Henricus

Eijckmans et Joanna Eijckmans etc.

 

Straelen H1708-017   -   05-07-1708   -   blz. 80 nr. 3

5 julij juncti sunt matrimo-

nialiter a me Casparo

Ulander past: Stralensi Joannes

Kins et Elisabetha Mulders

testes fuerunt Henricus 

Mulders et Joanna Konicks-

hooven aliique

 

Straelen H1708-018   -   14-08-1708   -   blz. 81 nr. 1

14 aug: matrimonium inierunt coram

me Casparo Ulander past: Stralensi

Jacobus Stelkens et Aleijdis Beerten

testes fuerunt Petrus Beerten

et Matthias Stelkens aliique

 

Straelen H1708-019   -   26-08-1708   -   blz. 81 nr. 2

26 aug: juncti sunt Henricus

Huijffs et Catharina Hoorstmans

matrimonialiter coram me Casp:

Ulander past: Stralensi testes fuerunt

Petrus Rooggen et Jacobus Fluren etc.

 

Straelen H1708-020   -   09-09-1708   -   blz. 81 nr. 3

9 juncti sunt matrimonialiter

a me Casp: Ulander pastore

Stralensi Adamus Bijlen et

Catharina Luijtten testes fuer-

unt Godefridus Kaetter et

Gertrudis Engelen etc.

 

Straelen H1708-021   -   16-09-1708   -   blz. 82 nr. 1

16 sept. juncti sunt matrimonialiter

Godefridus Mentijens et Gertrudis

Bongardts testes fuerunt Theodorus

Wijtiers et Mechtildis Pluijnis

coram me Casp: Ulander past: Stra:

 

Straelen H1708-022   -   07-10-1708   -   blz. 82 nr. 2

7 octob: matrimonium contraxe-

runt Gerardus in gen Schijdt et

Catharina Bollen coram me

Casparo Ulander past: Stralensi

testes fuerunt Jacobus Bollen

et Joanna Deckers etc.

 

Straelen H1708-023   -   11-11-1708   -   blz. 82 nr. 3

11 nouemb: matrimonium inie-

runt Matthias Deckers et

Margaretha Classen coram

me Casparo Vlander past: St-

ralensi testes fuerunt

Henricus Deckers et Aleijdis

Deckers etc.