GenBronnen

digitalisering

maas

Straelen (D) RK huwelijken 1667


annus 1667

Straelen H1667-001   -   09-01-1667   -   blz. 97 nr. 1

Ludovic[us] Thomis et Joanna Roggen con-

iuncti sunt matrimonialiter cora(m) testibus

Nicolao Roggen et Adriano Erkes

1667 - 9 jannuarij

 

Straelen H1667-002   -   09-01-1667   -   blz. 97 nr. 2

Adam Cleijnings et Henrica Engelen matrimonio

iuncti sunt praesentibus testibus Henrico Jentges et

Matthaeo Berten 9 januarij

 

Straelen H1667-003   -   14-01-1667   -   blz. 97 nr. 3

Georgius Hermkes et Catharina Medsen matrimonio iuncti

sunt praesentibus Henrico Dietges et Nicolao Roggen

14 januarij

 

Straelen H1667-004   -   02-02-1667   -   blz. 97 nr. 4

Leonardus Rutseluelt cum Anna Simont matrimonio

iunctus est praesentibus testibus Gisberto Schmits

et Joanne Franciss 2 feb:

 

Straelen H1667-005   -   06-02-1667   -   blz. 97 nr. 5

Bartholomaeus Berten et Sibilla Kleinings

coniuncti sunt cora(m) testibus signifero

Salomone Versanden et Jo(ann)e Berten

1667 - 6 feb.

 

Straelen H1667-006   -   09-02-1667   -   blz. 97 nr. 6

Petrus Rijth et Agnes Heijer matrimonio iuncti sunt prae-

sentibus testibus Henrico Rijth et Nicolao Roggen

9 februarij

 

Straelen H1667-007   -   15-02-1667   -   blz. 97 nr. 7

Petrus Euijkes et Aleidis Keijsers matrimonio iuncti

sunt praesentibus testibus Jacobo Cock et Nicolao

Roggen 15 februarij

 

Straelen H1667-008   -   20-02-1667   -   blz. 98 nr. 1

Gerardus Collermauts et Anna Post matrimonio

iuncti est praesentibus testibus Casparo Capel

et Matthia Heukelers 20 februarij

 

Straelen H1667-009   -   21-02-1667   -   blz. 98 nr. 2

Andreas Schlecker et Aleida up den Wiehum matri-

monio iuncti sunt praesentibus testibus Wilhelmo

Schlecker et Joanne Dijen 21 feb.

 

Straelen H1667-010   -   24-04-1667   -   blz. 98 nr. 3

Gerardt Heitiens et Agnes op den Schrur

coniuncti sunt matrimonialiter cora(m) testibus

Gerardo op den Schruer et Gossuino op den Schrur

1667 - 24 aprilis

 

Straelen H1667-011   -   26-04-1667   -   blz. 98 nr. 4

Jo(ann)es Alertz et Sophia Mertens iuncti sunt

matrimonio cora(m) Henrico Allertz

et Nicolao Roggen - 26 aprilis

 

Straelen H1667-012   -   01-05-1667   -   blz. 98 nr. 5

Henricus Tumkes et Gaertien Groetbercks

coniuncti sunt cora(m) testibus Jo(ann)e Aloffs

et Nicolao Rogge. 1 maij 1667

 

Straelen H1667-013   -   03-05-1667   -   blz. 98 nr. 6

Mathias Stoffen et Maria Helgers

coniuncti sunt cora(m) testibus Jo(ann)e Wagenars

et Jo(ann)e Stoffen - 3 maij 1667

 

Straelen H1667-014   -   08-05-1667   -   blz. 98 nr. 7

Hubertus Jacobs et Joanna Ripkes coniuncti

sunt coram testibus Jo(ann)e op gen Haegdoor et

Nicolao Rogge - 8 maij 1667

 

Straelen H1667-015   -   20-05-1667   -   blz. 98 nr. 8

Gerardus Paes et Eua Fritzen coniun-

cti sunt cora(m) testibus Christiano Minten

et Nicolao Roggen - 20 may 1667

 

Straelen H1667-016   -   06-07-1667   -   blz. 99 nr. 1

Petrus Grieuendijck cum Gertrude Schriuers

matrimonio iunctus est praesentibus testibus

Wilhelmo de Jung et Nicolao Roggen

6 julij

 

Straelen H1667-017   -   07-07-1667   -   blz. 99 nr. 2

Laurentius de Wael et Elisabeth Simons matrimonio

iuncti sunt praesentibus testibus Henrico Floeren

et Nicolao Rogge 7 julij

 

Straelen H1667-018   -   19-07-1667   -   blz. 99 nr. 3

Henricus Lamericks cum Catharina Arts matrimonio

iunctus est praesentibus Gerardo Borschs et Jo(ann)e

Lamericks 19 julij

 

Straelen H1667-019   -   26-07-1667   -   blz. 99 nr. 4

Gerardus up den Schrouff cum Gertrude te Wanrah

matrimonio iunctus est praesentibus Laurentio

te Wanrah et Andrea Mullers 26 julij

 

Straelen H1667-020   -   31-07-1667   -   blz. 99 nr. 5

Petrus Bruicks et Catharina Rijtges matrimonio iuncti

sunt praesentibus Henrico Bruijcks et Joanne

Mumkes ultima julij

 

Straelen H1667-021   -   31-07-1667   -   blz. 99 nr. 6

Joannes Mumkes et Mechteldis Flipken matrimonio

iuncti sunt praesentibus Thoma Flipken et

Henrico Mumkes eodem die

 

Straelen H1667-022   -   11-08-1667   -   blz. 99 nr. 7

Joannes Verhagen et Catharina Berten matrimonio

iuncti sunt praesentibus testibus Theodoro Verhagen

et Antonio Peruano 11 aug.

 

Straelen H1667-023   -   08-09-1667   -   blz. 99 nr. 8

Godefridus Cringels et Maria Hucelbuschs matrimonio

iuncti praesentibus testibus Joanne Zanders et Wilhel-

mo Schunt 8 sept:

 

Straelen H1667-024   -   09-10-1667   -   blz. 100 nr. 1

Joannes Goltbergh cum Christina Heijβ matrimonio iunc[tus]

est praesentibus Petro Goltbergh et Hermanno

Schroerβ 9 octobris.

 

Straelen H1667-025   -   23-10-1667   -   blz. 100 nr. 2

Joannes Michels et Petronella aen gen Eijcken matrimo-

nio iuncti sunt praesentibus Joanne aen gen Eijcke[n]

et Henrico Deckers 23 oct:

 

Straelen H1667-026   -   30-10-1667   -   blz. 100 nr. 3

Hermannus Engelbergs et Catharina Eijcken matrimonio

iuncti sunt praesentibus Petro Daems et Henrico

ten Eijcken 30 octobris

 

Straelen H1667-027   -   15-11-1667   -   blz. 100 nr. 4

Petrus in gen Ickt et Mechtildis Gruiten matrimoni[o]

iuncti sunt praesentibus Joanne up gen Eckt et

Nicolao Roggen 15 nou.

 

Straelen H1667-028   -   20-11-1667   -   blz. 100 nr. 5

Gottzen Baetsen et Maria Mintten matrimonio iuncti

sunt praesentibus Matthia Baetsen et Goswino

Baetsen 20 nouembris

 

Straelen H1667-029   -   20-11-1667   -   blz. 100 nr. 6

Petrus Keetel et Catharina Erckes matrimonio iuncti

praesentibus testibus Laurentio Herbag et Paulo

Meesen eodem die

 

Straelen H1667-030   -   22-11-1667   -   blz. 100 nr. 7

Joannes Rijpkes et Cornelia Joesten matrimonio iuncti sunt

praesentibus testibus Joanne Rijpkes et Nicolao

Roggen 22 nouembris

 

Straelen H1667-031   -   22-11-1667   -   blz. 100 nr. 8

Petrus Ridders et Margareta Hermes matrimonio iuncti

praesentibus testibus Joanne Jantsen et Godefrido

Ridders eodem die

 

Straelen H1667-032   -   23-11-1667   -   blz. 101 nr. 1

Gerardus up die Weij et Mechteldis Huijβkes

matrimonio iuncti sunt praesentibus Tilmanno

Keijsers et Theodoro up die Weij 23 nou:

 

Straelen H1667-033   -   10-12-1667   -   blz. 101 nr. 2

nobilis d(omi)n(u)s Sebastianus Brackmerda et d(omi)na

Catharina Blitterβdorff matrimonio iuncti

sunt praesentibus praenobili d(omi)no lutenantio

colonello Joanne de Bruin et Winando Tauwel

10 decembris

 

Straelen H1667-034   -   19-12-1667   -   blz. 101 nr. 3

Andreas Petrus Horn cum Maria Ursula Crachs

matrimonio iunctus est praesentibus Nicolao

Rocks et Nicolao Roggen 19 dec: