GenBronnen

digitalisering

maas

Straelen (D) RK huwelijken 1660


annus

Straelen H1660-001   -   10-01-1660   -   blz. 75 nr. 3

Goswinus Michelkes et Margareta in den Paβ ma-

trimonio iuncti sunt praesentibus Jo(ann)e in den Bloh-

men Paβ et Nicolao Roggen - 10 ja[nua]rij a(nn)o: 60

 

annus 60

Straelen H1660-002   -   10-01-1660   -   blz. 75 nr. 4

Engelbertus Gierharts et Christina Backhuis

matri[mo]nio iuncti sunt praesentibus Henrico

Backhuis et Nicolao Roggen eodem die

 

Straelen H1660-003   -   20-01-1660   -   blz. 75 nr. 5

Petrus Kieuits et Catharina Wintges matri-

monio iuncti sunt praesentibus Engelberto

Engelberti et Nicolao Roggen 20 ja[nua]rij

 

Straelen H1660-004   -   20-01-1660   -   blz. 75 nr. 6

Arnoldus Rijpkes et Margaretha Gielen matrimonio

iuncti sunt praesentibus Petro Rijpkes et Ni-

colao Roggen eodem die

 

Straelen H1660-005   -   24-01-1660   -   blz. 75 nr. 7

Henricus Tewen et Maria Kersten matrimonio iuncti

sunt praesentibus testibus Jacobo Kersten et Antonio

Eijsen 24 ja[nua]rij

 

Straelen H1660-006   -   31-01-1660   -   blz. 75 nr. 8

Paulus Klisen et Helena van Kessel matrimonio

iuncti sunt testibus Jo(ann)e Wolffgango Lamborij et

Henrico Dijster ultima ja(nua)rij.

 

Straelen H1660-007   -   03-02-1660   -   blz. 76 nr. 1

Jo(ann)es Pruiβ et Maria Lijsen matrimonio iuncti sunt prae-

sentibus Jo(ann)e Vlander et Adamo Cleijnings 3 feb:

 

Straelen H1660-008   -   08-02-1660   -   blz. 76 nr. 2

Cornelius Lijsen et Joanna van IJulick matrimonio

iuncti sunt praesentibus testibus Petro van IJulick

et Nicolao Roggen 8 feb:

 

Straelen H1660-009   -   06-04-1660   -   blz. 76 nr. 3

Heligerus van Kempen et Anna Heinen

coniuncti sunt vinculo matrimoniali cora(m)

testibus Wilhelmo Heinen, Nicolao Rogge(n),

Antonio Lansmans 6 april 1660

 

Straelen H1660-010   -   08-04-1660   -   blz. 76 nr. 4

Arnoldus van Beeck et Catharina te Auwel matri-

monio iuncti sunt praesentibus testibus Adamo

Kleijnings et Nicolao Roggen 8 aprilis

 

Straelen H1660-011   -   11-04-1660   -   blz. 76 nr. 5

Henricus Bachuis et Elisabetha Engelbergs

matrimonio iuncti sunt 11 aprilis praesentibus

Jacobo Berben et Godefrido Gruithuis

 

Straelen H1660-012   -   15-04-1660   -   blz. 76 nr. 6

Arnoldus Lamberts et Mechtildis Timmermans

matrimonio iuncti sunt praesentibus Wilhelmo

Lamberts et Hilgero Timmermans 15 aprilis

 

Straelen H1660-013   -   27-04-1660   -   blz. 76 nr. 7

Petrus Langendunck et Agnes up der Straten

matrimonio iuncti sunt praesentibus Joanne

van Munster et Philippo up den Straten

27 apr:

 

Straelen H1660-014   -   27-04-1660   -   blz. 76 nr. 8

Martinus Tax et Elisabetha Creemers

matrimonio iuncti sunt praesentibus Petro, et

Paulo Creemers eodem die

 

Straelen H1660-015   -   04-05-1660   -   blz. 76 nr. 9

Jo(ann)es Bollen et Maria Guijen matrimonio iuncti sunt

praesentibus Petro Bollen et Nicolao Roggen 4 maij

 

Straelen H1660-016   -   06-05-1660   -   blz. 77 nr. 1

Arnoldus up den Schrouff et Lucia Hessen matri-

monio iuncti sunt praesentibus Hermanno Engel-

bergs et Joanne Kints 6 maij

 

Straelen H1660-017   -   06-05-1660   -   blz. 77 nr. 2

Christianus Gerharts et Anna Haecks matrimonio

iuncti sunt praesentibus Nicolao Rijtges et Petro

Jansen eodem die

 

Straelen H1660-018   -   08-05-1660   -   blz. 77 nr. 3

Antonius Huijβkens et Agnes Eskes matrimonio iuncti

sunt praesentibus Theodoro Huijskens et Petro

Schelkes 8 maij

 

Straelen H1660-019   -   03-06-1660   -   blz. 77 nr. 4

Goswinus up den Mom et Anna Pullen matri-

monio iuncti sunt praesentibus Jacobo Pullen

et Nicolao Roggen 3 junij

 

Straelen H1660-020   -   03-06-1660   -   blz. 77 nr. 5

Theodorus Schounmaeckers et Elisabetha Guijen

matrimonio iuncti sunt praesentibus Wesselino Lachs

et Nicolao Roggen eodem d.

 

Straelen H1660-021   -   24-06-1660   -   blz. 77 nr. 6

Theodorus Loer et Mechtildis Deegens matrimonio iuncti

sunt praesentibus Nicolao Franck et Goswino Engels

24 junij

 

Straelen H1660-022   -   04-07-1660   -   blz. 77 nr. 7

Hilgerus Timmermanβ cum Eua Lemkeβ matri-

monio iunctus est praesentibus Arnoldo Lame-

ricks et Judoco Timmermanβ 4 julij

 

Straelen H1660-023   -   07-07-1660   -   blz. 77 nr. 8

Tilmannus Vischers et Sibilla Brouwers matri-

monio iuncti sunt praesentibus Joanne Lamericks

et Nicolao Roggen 7 julij

 

Straelen H1660-024   -   30-10-1660   -   blz. 77 nr. 9

Wilhelmus Gielen et Anna Maria Post copulati sunt prae-

sentibus Michaele Simon et Paulo Meijer 30 oct.

 

1660

Straelen H1660-025   -   11-07-1660   -   blz. 78 nr. 1

Wilhelmus Wolters et Aleidis Hunnen coniuncti

sunt vinculo matrimoniali coram testib: Petro Wis-

sers et Petro Roggen 11 july

 

Straelen H1660-026   -   27-07-1660   -   blz. 78 nr. 2

Petrus Huijskens et Maria Juucken matrimonio

iuncti sunt praesentibus Jo(ann)e Huijskes et Nicolao

Roggen 27 julij

 

Straelen H1660-027   -   29-08-1660   -   blz. 78 nr. 3

Paulus Meijer et Elisabeth Sweitzer matrimonio

iuncti sunt praesentibus d. lutenantio Jo(ann)e

Wolfgango Lambergi et Christophero Weuer

29 aug:

 

Straelen H1660-028   -   12-09-1660   -   blz. 78 nr. 4

Jacobus Kersten cum Agnete Backhuijβ

matrimonio iunctus sunt praesentibus Henrico

Tewen et Lamberto Backhuijβ 12 sept:

 

Straelen H1660-029   -   03-10-1660   -   blz. 78 nr. 5

Henricus Jentges et Catharina Konesen matrimo-

nio iuncti sunt praesentibus Petro Rameβ et

Jo(ann)e Jentges 3 octobris

 

1660

Straelen H1660-030   -   31-10-1660   -   blz. 78 nr. 6

Jo(ann)es Claesen et Catharina Harmes

coniuncti sunt coram testibus Mathia

Deckers et Nicolao Roggen, 31 octob.

 

Straelen H1660-031   -   31-10-1660   -   blz. 78 nr. 7

Leonardus in gen Haeg et Catharina Jentges

copulati sunt praesentibus Henrico et Joanne

Jentges ultima oct:

 

Straelen H1660-032   -   02-11-1660   -   blz. 78 nr. 8

Nicolaus Robert et Anna Vroβ matrimonio iuncti

sunt praesentibus testibus Alberto van Lin locum

tenente et Paulo Meijer 2 nouembris

 

Straelen H1660-033   -   04-10-1660   -   blz. 78 nr. 9

Joannes Potten et Susanna Schliets matrimonio iuncti

sunt praesentibus Henrico Huijskens et Andrea

Stijnen 4 octobris

 

Straelen H1660-034   -   20-11-1660   -   blz. 79 nr. 1

Hermannus Gruithuijsen cum Margaretha Steij-

gen matrimonio iunctus est praesente Woltero

Gruithuijsen et Goswino Koulbuβ 20 9bris

 

Straelen H1660-035   -   21-11-1660   -   blz. 79 nr. 2

Petrus Bruins et Cornelia Engelbergs matrimonio

iuncti sunt praesentibus Henrico Neuwen et

Andrea Multters 21 nouembris

 

Straelen H1660-036   -   24-11-1660   -   blz. 79 nr. 3

Rutgerus Mill et Lucia Becks matrimonio iuncti

sunt praesentibus Jo(ann)e Becks et Paulo Bruicks

24 nouembris

 

Straelen H1660-037   -   24-11-1660   -   blz. 79 nr. 4

Jacobus Permes cum Sijbilla Pluniβ iuncti

sunt matrimonio praesentibus Wilhelmo aen

Eijndt et Jo(ann)e Boesen eodem die

 

Straelen H1660-038   -   15-11-1660   -   blz. 79 nr. 5

Wilhelmus Sweijmerts et Catharina ten Eijcken

matrimonio iuncti sunt praesentibus Jacobo

Berben et Jo(ann)e Floeren 15 nou: