GenBronnen

digitalisering

maas

Straelen (D) RK huwelijken 1569


a(nn)o 1569 prae.

Straelen H1569-001   -   00-00-1569   -   blz. 34v nr. 9

Ja(n)  Gose(n) Heysterβ

Try(n)  He(n)rick Wener en

 

Straelen H1569-002   -   00-00-1569   -   blz. 34v nr. 10

Geret  Wolter t Bremiββ

Neβ  Ia(n) Mollers en

 

Straelen H1569-003   -   00-00-1569   -   blz. 35r nr. 1

Art  Ia(n) t Waemeβ

Met  Ia(n) Brouwerβ en

 

Straelen H1569-004   -   00-00-1569   -   blz. 35r nr. 2

Wylhe(m)  Peter inge(n) Ind

Sy  Ia(n) Hube(n)

 

Straelen H1569-005   -   00-00-1569   -   blz. 35r nr. 3

Henrick  Ia(n) inger Haetstertβ

Sy  Thyeβ opte(n) Saueff en

 

Straelen H1569-006   -   00-00-1569   -   blz. 35r nr. 4

Gaert  Mychel aenge(n) Ryet

Nuell  Teelma(n) Treeck

 

Straelen H1569-007   -   00-00-1569   -   blz. 35r nr. 5

Henrick  Mychel aenge(n) Ryett

Maria  Peter Rytyeβ en

 

Straelen H1569-008   -   00-00-1569   -   blz. 35r nr. 6

Jacop  Peter Tauwell

Try(n)  Jan Fflore(n)

 

Straelen H1569-009   -   00-00-1569   -   blz. 35r nr. 7

Kerst  Ia(n) ter Hegge(n)

Geret  Geret t Punt

 

Straelen H1569-010   -   00-00-1569   -   blz. 35r nr. 8

Peter  Merte(n) opte(n) Ray

Druy  Goese(n) unden de(n) Eelse(n)

 

Straelen H1569-011   -   00-00-1569   -   blz. 35r nr. 9

Ja(n)  Teu Post

Try(n)  Geret opt(er) Ghen(n)

 

[hier waren 2 doorgehaalde inschrijvingen]

 

Straelen H1569-012   -   00-00-1569   -   blz. 35v nr. 1

Gose(n)  He(n)rick Beelye(n)

Aelet  Art Noeββ

 

Straelen H1569-013   -   00-00-1569   -   blz. 35v nr. 2

Jacop  Peter Mu(n)ke(n)

Tryn  Pouwelβ te(n) Boβ

 

Straelen H1569-014   -   00-00-1569   -   blz. 35v nr. 3

Hueb  Jacop Taetie(n)β

Met  Peter Vyncke(n) en

 

Straelen H1569-015   -   00-00-1569   -   blz. 35v nr. 4

Freryck  Peter Snagge(n)

Heylke(n)  Peter Haeck

 

Straelen H1569-016   -   00-00-1569   -   blz. 35v nr. 5

Lynβ  Klaeβ opte(n) Daelhuβ

Berber  Meus Thyeβ en

 

Straelen H1569-017   -   00-00-1569   -   blz. 35v nr. 6

Geret  Derick ae(n)ge(n) Dyck

Jenneke(n)  Lynβ Coesters

 

Straelen H1569-018   -   00-00-1569   -   blz. 35v nr. 7

Gose(n)  Harma(n) inge(n) Haech

Wyndel  Gose(n) Backh

 

Straelen H1569-019   -   00-00-1569   -   blz. 35v nr. 8

Phylypβ  Jacop Hollantβ

Styn  Maeβ Leukenβ

 

Straelen H1569-020   -   00-00-1569   -   blz. 35v nr. 9

Geret  Harma(n) aenger Kegerbrogge(n)

Beel  Coen Nytertβ

 

Straelen H1569-021   -   00-00-1569  -   blz. 35v nr. 10

Ja(n)  A(n)no Lutge(n)hβ

Tryn  Derick va(n) Heler

 

Straelen H1569-022   -   00-00-1569   -   blz. 35v nr. 11

Ja(n)  Ia(n) Ghyle(n)

Neβ  He(n)rick Taetge(n)

 

Straelen H1569-023   -   00-00-1569   -   blz. 36r nr. 1

Engel  Ia(n) Klaeβ

Met  meyst(er) Henrick Barbyrβ

 

Straelen H1569-024   -   00-00-1569   -   blz. 36r nr. 2

Henrick  Wylhe(m) opte(n) Kelre

Gryet  Wylhe(m) Huesma(n)

 

Straelen H1569-025   -   00-00-1569   -   blz. 36r nr. 3

Ja(n)  Thyeβ opte(n) Scruepββ

Ma(ria)  Peter opte(n) Krutβ en

 

Straelen H1569-026   -   00-00-1569   -   blz. 36r nr. 4

Peter  Geryt Nyne(n)β

Try(n)  Thyeβ aenge(n) Tympβ en

 

Straelen H1569-027   -   00-00-1569   -   blz. 36r nr. 5

Peter  Lener Leuke(n)ββ

Sy  Ia(n) m(...) Teyertβ en

 

Straelen H1569-028   -   00-00-1569   -   blz. 36r nr. 6

Aryt  Aloff Bruxkenββ

Gryt  Peter Schorreβ en

 

Straelen H1569-029   -   00-00-1569   -   blz. 36r nr. 7

Geret  Geret Nyma(n)β

Alet  Pouwels inger Eck

 

Straelen H1569-030   -   00-00-1569   -   blz. 36r nr. 8

Michel  Harma(n) inge(n) Haech

Maria  Geret inge(n) Haeff

 

Straelen H1569-031   -   00-00-1569   -   blz. 36r nr. 9

Engel  Lut Heytie(n)ββ

Alet  Geret Lenertβ en

 

anno xvt(er) lxix nat..[...]

primi i novo ma(n)da rue[...]

Straelen H1569-032   -   00-00-1569   -   blz. 36v nr. 1

Henrick  Jacop Bryschβ

Jenn  Harma(n) Lenertβ en

 

cora(m) a(nno) [15]69 viciniβ

Straelen H1569-033   -   00-00-1569   -   blz. 36v nr. 2

Thomaβ  Derick Tho(m)aβ

Maria  Jacop Wylhe(m)β en

 

Straelen H1569-034   -   00-00-1569   -   blz. 36v nr. 3

He(n)rick  Rulof va(n) Deu[...]

Lyβ  Wylhe(m) Louve(n)berch en

 

Straelen H1569-035   -   00-00-1569   -   blz. 36v nr. 4

Geryt  Iaspaer aende(n) Gaye(n)bue(n)

Haech  Maeβ Buge(n) en

 

Straelen H1569-036   -   00-00-1569   -   blz. 36v nr. 5

Steve(n)  Ia(n) aenge(n) Vy(n)β

Tryn  Peter Wolterβ en

 

Straelen H1569-037   -   00-00-1569   -   blz. 36v nr. 6

Wylhe(m)  Telma(n) opt(er) Locht

Tonyβ  Ia(n) aenge(n) Vy(n)β en

 

Straelen H1569-038   -   00-00-1569   -   blz. 36v nr. 7

Thyeβ  Henrick Raemβ

Wyndel  Thyeβ Kulbus

 

Straelen H1569-039   -   00-00-1569   -   blz. 36v nr. 8

Ja(n)  Ia(n) opten Loene(n)β

Met  Ja(n) Heyleke(n)β en

 

Straelen H1569-040   -   00-00-1569   -   blz. 37r nr. 1

Jan  Geret opt(er) Scruef

Beel  Jacop Haex

 

Straelen H1569-041   -   00-00-1569   -   blz. 37r nr. 2

Ja(n)  Gaert Kucks

Elβ  Henrick Schoepke(n) en

 

Straelen H1569-042   -   00-00-1569   -   blz. 37r nr. 3

Engel  Daem va(n) Kloeraed

Ma(ria)  Derick Loema(n)

 

Straelen H1569-043   -   00-00-1569   -   blz. 37r nr. 4

Gerit  Gart Borchgartββ

Gryt  Henrick inge(n) Holt en

 

Straelen H1569-044   -   00-00-1569   -   blz. 37r nr. 5

Henrick  Henrick va(n) Aekenβ

Maria  Peter Ridders

 

Straelen H1569-045   -   00-00-1569   -   blz. 37r nr. 6

Thyβ  Hey(n) Scheelke(n)β

Aelet  Derick opte(n) Scroerβ en

 

Straelen H1569-046   -   00-00-1569   -   blz. 37r nr. 7

Wilhe(m)  Ia(n) Lyfertββ

Neeβ  Ia(n) ae(n)gen Ind en

 

Straelen H1569-047   -   00-00-1569   -   blz. 37r nr. 8

Jan  Goriβ Eskenβ

Stynke(n)  Peter Loma(n)

 

Straelen H1569-048   -   00-00-1569   -   blz. 37r nr. 9

Geret  Ia(n) ten Eelsen

Tryn  Peter Symo(n)β en

 

Straelen H1569-049   -   00-00-1569   -   blz. 37r nr. 10

Ja(n)  Geret opte(n) Ghene(n)

Tryn  Ia(n) Heusken en

 

Straelen H1569-050   -   00-00-1569   -   blz. 37r nr. 11

Ja(n)  Ia(n) te Keke(n)

Belli  Ia(n) Henne(n) en