GenBronnen

digitalisering

maas

Straelen (D) RK huwelijken 1568


anno 1568 p[hest]us prae.

Straelen H1568-001   -   00-00-1568   -   blz. 32v nr. 1

Gaert  Peter opte(n) Kruts

Mett  Peter opte(n) Scrueff

 

Straelen H1568-002   -   00-00-1568   -   blz. 32v nr. 2

Geret  Henrick opte(n) Kleyninck

Maria  Henrick t Waenre

 

Straelen H1568-003   -   00-00-1568   -   blz. 32v nr. 3

Jan  Merte(n) opte(n) Ray

Met  Jan Raryx

 

Straelen H1568-004   -   00-00-1568   -   blz. 32v nr. 4

Thyeβ  Gose(n) opte(n) Kloet

Gryet  He(n)rick Heylek[..]

 

Straelen H1568-005   -   00-00-1568   -   blz. 32v nr. 5

Rut  Gaert Scroerββ

Maria  Lener Paeβ

 

Straelen H1568-006   -   00-00-1568   -   blz. 32v nr. 6

Gaert  Servaeβ Molββ

Anna  Evert Elmoroerβ

 

Straelen H1568-007   -   00-00-1568   -   blz. 32v nr. 7

Peter  Peter Bystervelt

Neeβ  Peter toe Kekum

 

Straelen H1568-008   -   00-00-1568   -   blz. 32v nr. 8

Henrick  Henrick Fenckelβ

Gert  Geret opte(n) Scrueff

 

Straelen H1568-009   -   00-00-1568   -   blz. 32v nr. 9

Jacop  Peter Francke(n)

Senet  Telma(n) inge(n) Haeck

 

Straelen H1568-010   -   00-00-1568   -   blz. 32v nr. 10

Jan  Peter Bosman

Neβ  Geret Bruex

 

Straelen H1568-011   -   00-00-1568   -   blz. 33r nr. 1

Wynet  Jacop den Hameker

Lyβ  Jan Kempke(n)β

 

Straelen H1568-012   -   00-00-1568   -   blz. 33r nr. 2

Henrick  Peter Lyse(n)β

Maria  Jan Rogge(n) en

 

Straelen H1568-013   -   00-00-1568   -   blz. 33r nr. 3

Wylhe(m)  Harma(n) Gellen

Lyβ  Geret Heyne(n) en

 

Straelen H1568-014   -   00-00-1568   -   blz. 33r nr. 4

Wynet  Gose(n) opte(n) Sweer

Maria  Goese(n) Vynhoff

 

Straelen H1568-015   -   00-00-1568   -   blz. 33r nr. 5

Jacop  Mychell aenge(n) Ryett

Leen  Lueff Beeckma(n)β

 

Straelen H1568-016   -   00-00-1568   -   blz. 33r nr. 6

Thyeβ  Peter te Laeck

Aelet  Peter Ghaye(n)

 

Straelen H1568-017   -   00-00-1568   -   blz. 33r nr. 7

Peter  Ia(n) opte(n) Laen

Tryn  Peter Teggerβ en

 

Straelen H1568-018   -   00-00-1568   -   blz. 33r nr. 8

Telma(n)  Thoma(n)β Buckβ

Try(n)  Ian Brouwerβ en

 

Straelen H1568-019   -   00-00-1568   -   blz. 33r nr. 9

Peter  Thyeβ va(n) Aekenβ

Gryt  Henrick Rarix en

 

Straelen H1568-020   -   00-00-1568   -   blz. 33r nr. 10

Jan  Symo(n) aenden Heydenβ

Tryn  He(n)rick opte(n) Wy en

 

Straelen H1568-021   -   00-00-1568   -   blz. 33v nr. 1

Pet(er)  Meus ten Eyke(n)

Lyβ  Harma(n) inge(n) Ind en

 

Straelen H1568-022   -   00-00-1568   -   blz. 33v nr. 2

He(n)rick  Ia(n) op Haeffdickβ

Styn  Peter Schoepke(n)β en

 

Straelen H1568-023   -   00-00-1568   -   blz. 33v nr. 3

Goese(n)  Goese(n) Voerge(n)dyck

Maria  Jan Koene(n) en

 

Straelen H1568-024   -   00-00-1568   -   blz. 33v nr. 4

Henrick  Ia(n) Volbruck

Tryn  Ia(n) opte(n) Berch

 

Straelen H1568-025   -   00-00-1568   -   blz. 33v nr. 5

He(n)rick  Ia(n) Rutten

Aelet  Ia(n) Engele(n)

 

Straelen H1568-026   -   00-00-1568   -   blz. 33v nr. 6

Jacop  Jacop Stratie(n)β

Aelet  Thyeβ te(n) Eyke(n)

 

Straelen H1568-027   -   00-00-1568   -   blz. 33v nr. 7

Goese(n)  Bestie(n) inge(n) Nye(n)huβ

Jen(n)eke(n)  Ia(n) In(n)germa(n)β

 

pasche a(nn)o [15]68

Straelen H1568-028   -   18-04-1568   -   blz. 33v nr. 8

Jan  Ia(n) Mychelββ

Druy  Wolter va(n) Schaeck

 

Straelen H1568-029   -   00-00-1568   -   blz. 33v nr. 9

Telma(n)  He(n)rick Boesterβ

Anna  Leenert opt(er) Heyd[en]

 

Straelen H1568-030   -   00-00-1568   -   blz. 34r nr. 1

Geret  Ia(n) Veltie(n)ββ

Hyll  Thyeβ Pasma(n)β en

 

Straelen H1568-031   -   00-00-1568   -   blz. 34r nr. 2

Gose(n)  Henrick va(n) Aeke(n)

Gerttrued  Ia(n) Gruters en

 

Straelen H1568-032   -   00-00-1568   -   blz. 34r nr. 3

Jacop  Geret va(n) dem Lumpβ

Maria  He(n)rick Boesserβ en

 

Straelen H1568-033   -   00-00-1568   -   blz. 34r nr. 4

Henrick  Ia(n) Ghyse(n)β

Anna  Thyeβ inge(n) Raetye(n) en

 

Straelen H1568-034   -   00-00-1568   -   blz. 34r nr. 5

Art  Wylhem Stechske(n)β

Try(n)  Art Heyse(n) en

 

Straelen H1568-035   -   00-00-1568   -   blz. 34r nr. 6

He(n)rick  Ia(n) Leupβ

Tryn  Ia(n) op(ten) Haeffβdyck en

 

Straelen H1568-036   -   00-00-1568   -   blz. 34r nr. 7

Henrick  Peter Scherreβ

Fy  Peter Veltie(n)β en

 

Straelen H1568-037   -   00-00-1568   -   blz. 34r nr. 8

Jan  Wylhe(m) inge(n) Sumpt

Marta  Merte(n) Bysschopβ

 

Straelen H1568-038   -   00-00-1568   -   blz. 34r nr. 9

Jan  Steve(n) Wynnetββ

Aelet  He(n)rick opter Locht

 

Straelen H1568-039   -   00-00-1568   -   blz. 34r nr. 10

Thyeβ  Henrick inger Horndβ

Tryn  Gabryell va(n) Ve(n)lo

 

Straelen H1568-040   -   00-00-1568   -   blz. 34r nr. 11

Deryck  Deryck Bunge(n)ββ

Try(n)  Ia(n) Vusyx en

 

Straelen H1568-041   -   00-00-1568   -   blz. 34v nr. 1

Peter  Jan Lyfartββ

Gerttrued  Peter Schelkenβ

 

Straelen H1568-042   -   00-00-1568   -   blz. 34v nr. 2

Aloff  Ja(n) va(n) Essenβ

Wyndell  Wolter t Bremyβ en

 

Straelen H1568-043   -   00-00-1568   -   blz. 34v nr. 3

Peter Rogge(n)

Jenneke(n)  Jan Ridderβ en

 

Straelen H1568-044   -   00-00-1568   -   blz. 34v nr. 4

Thonyβ  Bossemekerβ

Leen  Wynet den Hamekerβ en

 

Straelen H1568-045   -   00-00-1568   -   blz. 34v nr. 5

Peter  Pouwelβ Koenese(n)β soen

Fy  Ja(n) Rogge(n) docht(er)

 

Straelen H1568-046   -   00-00-1568   -   blz. 34v nr. 6

Kerst  Gaer va(n) Balleke(n)β

Leen  Ghyeβ Haestaett en

 

Straelen H1568-047   -   00-00-1568   -   blz. 34v nr. 7

Lueff  Henrick Taetie(n)β

Tryn  Wynet Darpma(n)β en

 

Straelen H1568-048   -   00-00-1568   -   blz. 34v nr. 8

Bosen  Gosen Lynsenβ

Met  Wylhe(m) opten Laer en