GenBronnen

digitalisering

maas

Straelen (D) RK huwelijken 1567


anno [15]67 p[hest]us epiph.

Straelen H1567-001   -   06-01-1567   -   blz. 30r nr. 8

Peter  Klaeβ Druye(n)

Maria  Kerst op Steechaeff

 

Straelen H1567-002   -   00-00-1567   -   blz. 30r nr. 9

He(n)rick  Geret Luye(n)

Lyβ  He(n)rick Berbe(n)

 

Straelen H1567-003   -   00-00-1567   -   blz. 30r nr. 10

Derick  Sanden t(er) Stege(n)

Tryn  Geret Hulsma(n)

 

Straelen H1567-004   -   00-00-1567   -   blz. 30v nr. 1

Peter  Ja(n) Baetsenβ

Grytt  Ia(n) Backhus en

 

Straelen H1567-005   -   00-00-1567   -   blz. 30v nr. 2

Pet(er)  Derick Scroerβ

Ma(ria)  Geret opten Ghene(n)

 

Straelen H1567-006   -   00-00-1567   -   blz. 30v nr. 3

Jacop  Deryck t Husenβ

Mett  Lynβ Artβ en

 

Straelen H1567-007   -   00-00-1567   -   blz. 30v nr. 4

Gosen  Peter Strate(n)

Aelet  Goese(n) op Steechaeff en

 

Straelen H1567-008   -   00-00-1567   -   blz. 30v nr. 5

Gaert  Co(n)raett va(n) Cylβ

Beell  Ghoryβ Eske(n)β en

 

Straelen H1567-009   -   00-00-1567   -   blz. 30v nr. 6

Jacop  Iacop Leuke(n)ββ

Lyβ  He(n)rick opge(n) Slyrste(n)

 

Straelen H1567-010   -   00-00-1567   -   blz. 30v nr. 7

He(n)rick  Deryck op Damβ

Tryn  Peter Tegerβ en

 

Straelen H1567-011   -   00-00-1567   -   blz. 30v nr. 8

He(n)rick  Wilhe(m) Hutβ

Styn  Gaert Molterβ

 

Straelen H1567-012   -   00-00-1567   -   blz. 30v nr. 9

Peter  Ian Kynββ

Aelet  Ian Backhus en

 

Straelen H1567-013   -   00-00-1567   -   blz. 30v nr. 10

Jan  Pet(er) va(n) Caste(n)holtβ

Met  Wylhe(m) Kynβ

 

Straelen H1567-014   -   00-00-1567   -   blz. 30v nr. 11

Henrick  Pet(er) opte(n) Krutβ

Ma(ria)  Peter Vyltie(n)β en

 

Straelen H1567-015   -   00-00-1567   -   blz. 30v nr. 12

Jan  Ia(n) Stechske(n)β

Gryt  He(n)rick Klaeβ en

 

a(nn)o [15]67 p[hest]us pasche

Straelen H1567-016   -   30-03-1567   -   blz. 31r nr. 1

Pouwerβ  Geret Stratieβ

Neβ  Geret Pelle(n)β en

 

Straelen H1567-017   -   00-00-1567   -   blz. 31r nr. 2

He(n)rick  Lambert Boese(n)

Neβ  Derick opte(n) Aerd

 

Straelen H1567-018   -   00-00-1567   -   blz. 31r nr. 3

Aloff  Harma(n) Teuweβ

Claeske(n)  Ja(n) va(n) Beeckβ en

 

Straelen H1567-019   -   00-00-1567   -   blz. 31r nr. 4

Jan  Ian Tauwelββ

Neeβ  Peter Rogge(n)

 

Straelen H1567-020   -   00-00-1567   -   blz. 31r nr. 5

Pet(er)  Pet(er) opte(n) Getzell

Aelet  Peter Tauwelβ en

 

Straelen H1567-021   -   00-00-1567   -   blz. 31r nr. 6

Pouwelβ  Maeβ Bunghe(n)

Tryn  Harma(n) Teuwe(n)

 

Straelen H1567-022   -   00-00-1567   -   blz. 31r nr. 7

Ja(n)  Wylhe(m) Itge(n)

Wylhe(m)  Ian Heysterβ

 

Straelen H1567-023   -   00-00-1567   -   blz. 31r nr. 8

Pet(er)  He(n)rick Bosserβ

Ma(ria)  Peter va(n) Daelhuse(n)β

 

Straelen H1567-024   -   00-00-1567   -   blz. 31r nr. 9

Ja(n)  Geryt opt(er) Hasselt

Try(n)  Henrick Gaye(n) en

 

Straelen H1567-025   -   00-00-1567   -   blz. 31r nr. 10

Ia(n)  Ghyll Teggerβ

Try(n)  Ia(n) opte(n) Berchs en

 

Straelen H1567-026   -   00-00-1567   -   blz. 31r nr. 11

Pet(er)  Pet(er) Aleslege(n)

Itge(n)  Harma(n) Hoyke(n) en

 

Straelen H1567-027   -   00-00-1567   -   blz. 31v nr. 1

Art  Pouwelβ inger Eckβ

Neβ  Michel aenge(n) Ryet en

 

Straelen H1567-028   -   00-00-1567   -   blz. 31v nr. 2

Ja(n)  Pouwelβ va(n) Gulyckβ

Gryt  Art Vusyx en

 

Straelen H1567-029   -   00-00-1567   -   blz. 31v nr. 3

Ja(n)  Gose(n) Immele(n)β

Lyβ  Teuβ Thonyβ en

 

Straelen H1567-030   -   00-00-1567   -   blz. 31v nr. 4

Ja(n)  Thyeβ te(n) Eyke(n)

Ma(ria)  Ia(n) t Leemsu(n) en

 

Straelen H1567-031   -   00-00-1567   -   blz. 31v nr. 5

Pet(er)  Derick va(n) Beeck

Try(n)  He(n)rick va(n) Oerle en

 

Straelen H1567-032   -   00-00-1567   -   blz. 31v nr. 6

Jan  Henrick ter Brugge(n)

Beel  Peter opte(n) Kleynynck

 

Straelen H1567-033   -   00-00-1567   -   blz. 31v nr. 7

He(n)rick  Peter Vyncke(n)β

Nuell  Teelma(n) Treeck en

 

Straelen H1567-034   -   00-00-1567   -   blz. 31v nr. 8

Jan  Thomaβ va(n) Brempt

Try(n)  van Hoer en

 

Straelen H1567-035   -   00-00-1567   -   blz. 31v nr. 9

Engel  He(n)rick inge(n) Heysepaβ

Gryet  Peter [...]ke(n) en

 

Straelen H1567-036   -   00-00-1567  -   blz. 31v nr. 10

Reyner  Ia(n) Ketelerββ

Try(n)  Symo(n) Herttych en

 

Straelen H1567-037   -   00-00-1567   -   blz. 32r nr. 1

Ja(n)  Ame(n)dunck

Maria  Alertβ Wertge(n)

 

Straelen H1567-038   -   00-00-1567   -   blz. 32r nr. 2

Thyβ  Hey opte(n) Gruβ

Try(n)  Henrick te(n) Eyke(n)

 

Straelen H1567-039   -   00-00-1567   -   blz. 32r nr. 3

Ja(n)  Henrick inge(n) Holts

Try(n)  Ia(n) inge(n) Darp en

 

Straelen H1567-040   -   00-00-1567   -   blz. 32r nr. 4

Peter  Ia(n) aenge(n) Vyns

Ma(ria)  Thyeβ Strucke(n) en

 

Straelen H1567-041   -   00-00-1567   -   blz. 32r nr. 5

Evert  Geret opte(n) Haett

Mett  Wylhe(m) Boltt en

 

Straelen H1567-042   -   00-00-1567   -   blz. 32r nr. 6

Sanden  Ia(n) Voegelβ

Tryn  Geret opter Locht en

 

Straelen H1567-043   -   00-00-1567   -   blz. 32r nr. 7

Goese(n)  Gose(n) op Steechaeffβ

Styn  Peter t Waenre(n) en

 

Straelen H1567-044   -   00-00-1567   -   blz. 32r nr. 8

Henrick  Ia(n) Schoeffke(n)ββ

Neeβ  Jan Casten en

 

Straelen H1567-045   -   00-00-1567   -   blz. 32r nr. 9

Peter  Ian aenge(n) Vyn

Maria  Thyeβ Strucke(n) en

 

Straelen H1567-046   -   00-00-1567   -   blz. 32r nr. 10

Arian  Ia(n) Schytienββ

Gryt  Ia(n) Haenynx en