GenBronnen

digitalisering

maas

Straelen (D) RK huwelijken 1566


a(nn)o [15]66

Straelen H1566-001   -   00-00-1566   -   blz. 28v nr. 2

Gosen  Peter aenge(n) Bee[..]

Hyll  Mychel Bosselke(n)

 

Straelen H1566-002   -   00-00-1566   -   blz. 28v nr. 3

Peter  Henrick Aelertββ

Beel  Geret aender Heyde

 

Straelen H1566-003   -   00-00-1566   -   blz. 28v nr. 4

Jan  Peter Coenke(n)β

Aelet  He(n)rick Auerfeld

 

Straelen H1566-004   -   00-00-1566   -   blz. 28v nr. 5

Thyeβ  Theu Beckma(n)β

Try(n)  Pet(er) Pytzwy(n)ckelβ

 

Straelen H1566-005   -   00-00-1566   -   blz. 28v nr. 6

Jacop  Jacop Stratie(n)ββ

Gryet  Art Duekerβ en

 

Straelen H1566-006   -   00-00-1566   -   blz. 28v nr. 7

Jan  He(n)rick opte(n) Sandβ

Jen  Hub Ienne(n) en

 

Straelen H1566-007   -   00-00-1566   -   blz. 28v nr. 8

Peter  Derick Holtappelβ

Anna  Claeβ va(n) Daelhuse(n)

 

Straelen H1566-008   -   14-04-1566   -   blz. 28v nr. 9

Gaert  Wilhe(m) Louue(n)berchβ

Try(n)  Peter Druyse(n)β en

 

Straelen H1566-009   -   00-00-1566   -   blz. 28v nr. 10

pasche a(nn)o [15]66

Gaert  Ian Baetma(n)ββ

Gryett  Peter Huebken(n)β en

 

Straelen H1566-010   -   00-00-1566   -   blz. 28v nr. 11

He(n)rick  Derick Boenhoff

Berber  Peter Paeβ en

 

Straelen H1566-011   -   00-00-1566   -   blz. 29r nr. 1

Thyeβ  Geret Veltienβ

Tryn  Heyn t Brueck en

 

Straelen H1566-012   -   00-00-1566   -   blz. 29r nr. 2

Geret  Henrick Ghilen

Neeβ  Wermer Ebyβ

 

Straelen H1566-013   -   00-00-1566   -   blz. 29r nr. 3

Pet(er)  Peter Harma(n)ββ

Met  Ian aengen Ind en

 

Straelen H1566-014   -   00-00-1566   -   blz. 29r nr. 4

Jan  Daem ten Eyke(n)β

Aelett  He(n)rick t Waenre(n) en

 

Straelen H1566-015   -   00-00-1566   -   blz. 29r nr. 5

Jan  Lueff Beeckma(n)ββ

Maria  Peter Neeten en

 

Straelen H1566-016   -   00-00-1566   -   blz. 29r nr. 6

Harma(n)  Gaert Wylhemβ

Met  Peter opte(n) Wyer en

 

Straelen H1566-017   -   00-00-1566   -   blz. 29r nr. 7

Zeger  Pet(er) opte(n) Boern

Aelet  Ian Oese(n) en

 

Straelen H1566-018   -   00-00-1566  -   blz. 29r nr. 8

Corneliβ  Geret Tymmerman(n)β

Tryn  Henrick Nesken en

 

Straelen H1566-019   -   00-00-1566   -   blz. 29r nr. 9

Dryeβ  Pet(er) Bosmanβ

Geeβ  He(n)rick Praest en

 

Straelen H1566-020   -   00-00-1566   -   blz. 29r nr. 10

Jan  Peter opter Borchββ

Maria  Peter inge(n) Paβ en

 

Straelen H1566-021   -   00-00-1566   -   blz. 29r nr. 11

He(n)rick  Jacop inge(n) Vyltt

Met  Tonyβ Wusyx

 

Straelen H1566-022   -   00-00-1566   -   blz. 29v nr. 1

Dryeβ  Michell Bosselke(n)

Haech  Peter Mueske(n)β

 

Straelen H1566-023   -   00-00-1566   -   blz. 29v nr. 2

Jacop  Peter Schopke(n)β

Beell  Peter Mueske(n)β en

 

Straelen H1566-024   -   00-00-1566   -   blz. 29v nr. 3

He(n)ric  Ia(n) Hueske(n)β

Beel  Peter opte(n) Getzel en

 

Straelen H1566-025   -   00-00-1566   -   blz. 29v nr. 4

Geret  Henrick inger Horne(n)

Beel  He(n)rick opte(n) Kleyny(n)ckβ

 

Straelen H1566-026   -   00-00-1566   -   blz. 29v nr. 5

Thyeβ  Goese(n) t(en) Eelsenβ

Try(n)  Eelbert Kercke(n) en

 

Straelen H1566-027   -   00-00-1566   -   blz. 29v nr. 6

Pet(er)  Pet(er) opte(n) Berchofβ

Grytie(n)  Geret inge(n) Bruck

 

Straelen H1566-028   -   00-00-1566   -   blz. 29v nr. 7

He(n)ri(ck)  Ian inge(n) Puellβ

Beel  Ia(n) Ramekerβ en

 

Straelen H1566-029   -   00-00-1566   -   blz. 29v nr. 8

Gosen  Maeβ Bunge(n)β

Wilhe(m)  Ia(n) Heysterβ en

 

Straelen H1566-030   -   00-00-1566   -   blz. 29v nr. 9

Merte(n)  Peter Heeβ

Try(n)  Thyeβ Schoepβ en

 

Straelen H1566-031   -   00-00-1566   -   blz. 29v nr. 10

Ia(n)  Wilhe(m) va(n) Kleeffβ

Ien(n)eke(n)  Peter Veltie(n)β en

 

Straelen H1566-032   -   00-00-1566   -   blz. 29v nr. 11

Henrick  He(n)ri(ck) t Paβ

Ma(ria)  Ia(n) Ghyle(n) en

 

Straelen H1566-033   -   00-00-1566   -   blz. 29v nr. 12

Geret  Ia(n) Plonyββ

Druy  Ia(n) opte(n) Puelβ en

 

Straelen H1566-034   -   00-00-1566   -   blz. 30r nr. 1

Ja(n)  Ia(n) va(n) Gruny(n)ge(n)β

Anna  Ia(n) Sweerβ en

 

Straelen H1566-035   -   00-00-1566   -   blz. 30r nr. 2

Wylhem  Ia(n) Klaeββ

Tryn  Ia(n) Stopelma(n)β en

 

Straelen H1566-036   -   00-00-1566   -   blz. 30r nr. 3

Wolter  Peter Satββ

Tryn  Klaeβ opte(n) Ray en

 

Straelen H1566-037   -   00-00-1566   -   blz. 30r nr. 4

Peter  Ieliβ Rubertββ

Anna  Ia(n) Schoefkenβ en

 

Straelen H1566-038   -   00-00-1566   -   blz. 30r nr. 5

Thyeβ  Zweer Kulbusβ

Maria  He(n)rick Bux en

 

Straelen H1566-039   -   00-00-1566   -   blz. 30r nr. 6

Peter  Pet(er) Druyse(n)β

Neeβ  Wylhe(m) Luuue(n)berch en

 

Straelen H1566-040   -   00-00-1566  -   blz. 30r nr. 7

Sensus  He(n)rick Roerββ

Beel  Peter Wyne(n) en