GenBronnen

digitalisering

maas

Straelen (D) RK huwelijken 1565


a(nn)o [15]65 circu.

Straelen H1565-001a   -   00-00-1565   -   blz. 26r nr. 4

Ja(n)  Ian Maesββ

Maria  Gerit inge(n) Mortter

 

Straelen H1565-002a   -   00-00-1565   -   blz. 26r nr. 5

Geret  Henrick inge(n) Holt

Acht  Wilhe(m) aenge(n) Ind en

 

a(nn)o [15]65 circu(m)cis(s)io(ne)

Straelen H1565-001b   -   00-00-1565   -   blz. 26r nr. 6

Ja(n)  Ian Maesββ

Maria  Geret opte(n) Mortter

 

Straelen H1565-003   -   00-00-1565   -   blz. 26r nr. 7

Wilhe(m)  Ia(n) Kempkeββ

Henricksken  Ian Schermerβ en

 

Straelen H1565-004   -   00-00-1565   -   blz. 26r nr. 8

Hueb  Ia(n) op Steechaeffβ

Try(n)  Derick Krytβ en

 

Straelen H1565-002b   -   00-00-1565   -   blz. 26r nr. 9

Geret  Henrick inge(n) Holtβ

Acht  Wylhem aenge(n) Ind en

 

Straelen H1565-005   -   00-00-1565   -   blz. 26r nr. 10

Jan  Thyeβ Ienne(n)β

Haech  Ian Leuperβ en

 

Straelen H1565-006   -   00-00-1565   -   blz. 26v nr. 1

Jan  Peter t Waenreββ

Leen  Ian Schuma(n)β en

 

Straelen H1565-007   -   00-00-1565   -   blz. 26v nr. 2

Wilhem  Peter Hubke(n)β

Styn  Peter t Paβ en

 

Straelen H1565-008   -   00-00-1565   -   blz. 26v nr. 3

Peter  Geret Stratie(n)ββ

Aelet  Peter Syben en

 

Straelen H1565-009   -   00-00-1565   -   blz. 26v nr. 4

Jan  Peter Moersenβ

Tryn  Peter inghe(n) Haeff en

 

Straelen H1565-010   -   00-00-1565   -   blz. 26v nr. 5

He(n)rick  Geret va(n) Schaek

Gryet  Goese(n) Wernerβ en

 

Straelen H1565-011   -   00-00-1565   -   blz. 26v nr. 6

Henrick  Ian Aechtenβ

Anna  Jan t Gelaeβ en

 

Straelen H1565-012   -   00-00-1565   -   blz. 26v nr. 7

Geret  Jacop opten Peell

Lyβ  Jacop ter Bueken

 

Straelen H1565-013   -   00-00-1565   -   blz. 26v nr. 8

Jan  Wynet toe Bornbeck

Neeβ  Goese(n) Heysterβ en

 

Straelen H1565-014   -   00-00-1565   -   blz. 26v nr. 9

Jan  Maeβ Bunghenβ

Tryn  Goese(n) t Lutzu(n)β en

 

Straelen H1565-015   -   00-00-1565   -   blz. 26v nr. 10

Derick  Derick va(n) Daell

Gryett  Henrick Wyne(n) en

 

Straelen H1565-016   -   00-00-1565   -   blz. 26v nr. 11

Jan  Ian Haeβ

Gryett  Henrick opt(er) Moele(n)

 

Straelen H1565-017   -   00-00-1565   -   blz. 27r nr. 1

Jan  Geret Hupβ

Lyβ  Derick ingher Straete(n) en

 

Straelen H1565-018   -   00-00-1565   -   blz. 27r nr. 2

Goese(n)  Henrick Heylycke(n)ββ

Aelet  Henrick inghe(n) Holt en

 

Straelen H1565-019   -   00-00-1565   -   blz. 27r nr. 3

Derick  Peter Steechmanβ

Gryet  Peter Leup en

 

Straelen H1565-020   -   00-00-1565   -   blz. 27r nr. 4

Jorie(n)  Peter va(n) Altena

Aelyt  Harma(n) Hoyke(n)

 

Straelen H1565-021   -   00-00-1565  -   blz. 27r nr. 5

Thomaβ  He(n)rick Buesse(n)β

Lyβ  Henrick Gaerdma(n) en

 

Straelen H1565-022   -   22-04-1565   -   blz. 27r nr. 6

pasch

Ja(n)  Jacop va(n) der Nyrse(n)β

Maria  Ian Heylicke(n) en

 

Straelen H1565-023   -   00-00-1565   -   blz. 27r nr. 7

Jan  Henrick Putappelβ

Ryckel  He(n)rick va(n) Goch en

 

Straelen H1565-024   -   00-00-1565   -   blz. 27r nr. 8

Lynβ  Jacop Immele(n)β

Tryn  Peter t Waenreβ

 

Straelen H1565-025   -   00-00-1565   -   blz. 27r nr. 9

Gosen  Peter Bunghe(n)β

Anna  Peter Saeweβ en

 

Straelen H1565-026   -   00-00-1565   -   blz. 27r nr. 10

He(n)rick inge(n) Nye(n)feldβ

Druy  Ia(n) Heelβ en

 

Straelen H1565-027   -   00-00-1565   -   blz. 27r nr. 11

Merte(n)  Derick Braesterβ

Gryt  Peter Hulsma(n)β en

 

Straelen H1565-028   -   00-00-1565   -   blz. 27v nr. 1

Thyeβ  Pet(er) Gheerkensβ

Try(n)  Geret inge(n) Holt en

 

Straelen H1565-029   -   00-00-1565   -   blz. 27v nr. 2

Lynβ   Lynβ aenge(n) Borns

Beel  Pet(er) opte(n) Borns en

 

Straelen H1565-030   -   00-00-1565   -   blz. 27v nr. 3

Telma(n)  He(n)rick aenge(n) Rytβ

Lyβ  Harma(n) inger Halerstraten

 

Straelen H1565-031   -   00-00-1565   -   blz. 27v nr. 4

Teu  Jacop Alertββ

Dryske(n)  He(n)rick Rogge(n) en

 

Straelen H1565-032   -   00-00-1565   -   blz. 27v nr. 5

Peter  Ian Oesen

Nuell  Ia(n) opte(n) Wyer

 

Straelen H1565-033   -   00-00-1565   -   blz. 27v nr. 6

Jan  Ia(n) Brouwerβ

Lyβ  Ian Wykenβ

 

Straelen H1565-034   -   00-00-1565   -   blz. 27v nr. 7

Thonyβ  Ia(n) va(n) den Horstβ

Lyβ  Ia(n) Styne(n) en

 

Straelen H1565-035   -   00-00-1565   -   blz. 27v nr. 8

Geret  Geret t Bruckβ

Aelet  Jan Steelkenβ en

 

Straelen H1565-036   -   00-00-1565   -   blz. 27v nr. 9

Goesen  Peter ter Koeke(n)

Met  Wilhem Louue(n)berchβ

 

Straelen H1565-037   -   00-00-1565   -   blz. 27v nr. 10

Jan  Derick Genertβ

Beel  Jacop Wilhe(m)β

 

Straelen H1565-038   -   00-00-1565   -   blz. 27v nr. 11

Jan  Ian Rymsteynβ

Anna  Merte(n) aenge(n) Ind en

 

Straelen H1565-039   -   00-00-1565   -   blz. 28r nr. 1

Art  Henrick Rynββ

Anna  Geret Ly(n)se(n) en

 

Straelen H1565-040   -   00-00-1565   -   blz. 28r nr. 2

Henrick  He(n)rick Wolterββ

Anna  Ja(n) Buentie(n)β en

 

Straelen H1565-041   -   00-00-1565   -   blz. 28r nr. 3

Cornelis  Harma(n) inge(n) Haech

Beel  Peter Lynsen en

 

Straelen H1565-042   -   00-00-1565   -   blz. 28r nr. 4

Gaert  Gaert den Roy β

Met  Arnt Lyntghe(n)s en

 

Straelen H1565-043   -   00-00-1565   -   blz. 28r nr. 5

Jacop  Gose(n) Wegenerββ

Anna  Ia(n) Wytienβ en

 

Straelen H1565-044   -   00-00-1565   -   blz. 28r nr. 6

Derick  Ia(n) Wytie(n)ββ

Mett  Ia(n) ingher Stege(n)

 

Straelen H1565-045   -   00-00-1565   -   blz. 28r nr. 7

Wilhe(m)  Ian inge(n) Haech

Maria  Peter inge(n) Swaenβ

 

Straelen H1565-046   -   00-00-1565   -   blz. 28r nr. 8

Peter  Ian va(n) Boβ

Styn  Derick inge(n) Haelerstrate[n]

 

Straelen H1565-047   -   00-00-1565   -   blz. 28r nr. 9

Dryeβ  [voornaam niet vermeld] Hamekerβ

Ma(ria)  Wynet der Hamek[er]

 

Straelen H1565-048   -   00-00-1565   -   blz. 28r nr. 10

Jacop [niets geschreven]

Gryet  Ian Heelβ

 

Straelen H1565-049   -   00-00-1565   -   blz. 28r nr. 11

Jacop  Gose(n) Wegenerββ

Anna  Ia(n) Wytie(n)β en

 

Straelen H1565-050   -   00-00-1565   -   blz. 28v nr. 1

Derick  Derick t Huse(n)

Styn  Lynβ Artβ en