GenBronnen

digitalisering

maas

Straelen (D) RK huwelijken 1564


[waarschijnlijk is 1564 eerder begonnen,

maar wij zien geen 1564 "circumcissione"]


Straelen H1564-001   -   00-00-1564   -   blz. 24v nr. 9

a(nn)o [15]64 p[hest]us pasche en

Ja(n)  Heyn Ruelke(n)ββ

Celli  Iaspar Gruethuβ en

 

Straelen H1564-002   -   00-00-1564   -   blz. 24v nr. 10

Peter  Peter Bux

Jeneken  Henrick Kune(n)

 

Straelen H1564-003   -   21-05-1564   -   blz. 25r nr. 1

pentecost

Merte(n)  Ieliβ Stechske(n)β

Anna  Ia(n) inge(n) Haef

 

Straelen H1564-004   -   00-00-1564   -   blz. 25r nr. 2

Jacop  He(n)rick opte(n) Kleyni(n)ckβ

Mill  Henrick inger Hoerne(n) en

 

Straelen H1564-005   -   00-00-1564   -   blz. 25r nr. 3

Jacop  He(n)rick inger Hoene(n)β

Lyβ  He(n)rick Berben en

 

Straelen H1564-006   -   00-00-1564   -   blz. 25r nr. 4

Thyeβ  Peter opte(n) Krutββ

He(n)rick  Emont Mollerβ en

 

Straelen H1564-007   -   00-00-1564   -   blz. 25r nr. 5

Jan  Peter Harma(n)ββ

Mett  Geret t Loe en

 

Straelen H1564-008   -   00-00-1564   -   blz. 25r nr. 6

Gaert  Jan t Lo β

Maria  Ian Tauwel en

 

Straelen H1564-009   -   00-00-1564   -   blz. 25r nr. 7

Jan  Peter Holtappelβ

Tryn  Rut opt(er) Waelsstat en

 

Straelen H1564-010   -   00-00-1564   -   blz. 25r nr. 8

Peter  Derick Lutge(n)ββ

Try(n)  Art Neffen en

 

Straelen H1564-011   -   00-00-1564   -   blz. 25r nr. 9

Geret  Ia(n) unden Denkule(n)

Acht  Geret opt(er) Hasselt en

 

Straelen H1564-012   -   00-00-1564   -   blz. 25r nr. 10

Jan  Teu Beckma(n)β

Neske(n)  Peter Knoepβ en

 

Straelen H1564-013   -   00-00-1564   -   blz. 25r nr. 11

Peter  Ian Boesen

Druy  Art Co(n)ratβ en

 

Straelen H1564-014   -   00-00-1564   -   blz. 25r nr. 12

Jacop  Geret opte(n) Keke(n)β

Anna  Geret Satβ en

 

Straelen H1564-015   -   00-00-1564   -   blz. 25v nr. 1

Henrick  He(n)rick va(n) Eshaue(n)

Jan  Geret Hessen en

 

Straelen H1564-016   -   00-00-1564   -   blz. 25v nr. 2

Jacop  Henrick opte(n) Sane(n)

Maria  Pet(er) va(n) Wette(n) en

 

Straelen H1564-017   -   00-00-1564   -   blz. 25v nr. 3

Jan  Claeβ opte(n) Ray

Tryn  Geret Ia(n)s en

 

Straelen H1564-018   -   00-00-1564   -   blz. 25v nr. 4

Peter  Ian Boesenβ

Maria  Peter t Docke(n)beck en

 

Straelen H1564-019   -   00-00-1564   -   blz. 25v nr. 5

Peter  Harma(n) t Lo β

Geryt  Ian Lemme(n)

 

Straelen H1564-020   -   00-00-1564   -   blz. 25v nr. 6

Henrick  Ia(n) Kynββ

Lyβ  Dryeβ Kaerleβ en

 

Straelen H1564-021   -   00-00-1564   -   blz. 25v nr. 7

Gaert  Geret Satββ

Gryet  Gaert Kremerβ en

 

Straelen H1564-022   -   00-00-1564   -   blz. 25v nr. 8

Peter  Peter Ridderββ

Try(n)  Gose(n) Heysterβ en

 

Straelen H1564-023   -   00-00-1564   -   blz. 25v nr. 9

Ja(n)  Derick va(n) Aeken

Maria  Ian Ghysen en

 

Straelen H1564-024   -   00-00-1564   -   blz. 25v nr. 10

Claeβ  Peter Styne(n)β

Tryn  Derck in der Halestraβ

 

Straelen H1564-025   -   00-00-1564   -   blz. 25v nr. 11

Pet(er)  Jacop opt(er) Horst

Try(n)  He(n)rick Schoepke(n)β en

 

Straelen H1564-026   -   00-00-1564   -   blz. 26r nr. 1

Peter  Jan Heysterββ

Neeβ  Jan Raemekerβ en

 

Straelen H1564-027   -   00-00-1564   -   blz. 26r nr. 2

Ja(n)  Gerett Schermerβ

Sy  Gose(n) t Lutzen

 

Straelen H1564-028   -   00-00-1564   -   blz. 26r nr. 3

Ja(n)  Geret va(n) Udie[...]β

Try(n)  Ia(n) inge(n) Nye(n)hueβ