GenBronnen

digitalisering

maas

Straelen (D) RK huwelijken 1561


a(nn)o [15]61

Straelen H1561-001   -   00-00-1561   -   blz. 16v nr. 8

He(n)rick  Peter Knopββ

Maria  Peter Snagge(n) en

 

Straelen H1561-002   -   00-00-1561   -   blz. 16v nr. 9

Ja(n)  Harma(n) inge(n) Haechβ

Gryet  Henrick ae(n)ge(n) Borst en

 

Straelen H1561-003   -   00-00-1561   -   blz. 16v nr. 10

Jacop  Ghyeβ Pasma(n)ββ

Anna  Peter opte(n) Bornhoff

 

Straelen H1561-004   -   00-00-1561   -   blz. 16v nr. 11

Ja(n)  He(n)rick inger Horne

Beel  Claeβ La(m)brychβ en

 

Straelen H1561-005   -   00-00-1561   -   blz. 17r nr. 1

Telma(n)  Ja(n) Steelke(n)β

Maria  Jacop opte(n) Kasgrafβ en

 

Straelen H1561-006   -   00-00-1561   -   blz. 17r nr. 2

Henrick  He(n)rick toe Dyepray

Aelet  He(n)rick opte(n) Wy en

 

Straelen H1561-007   -   00-00-1561   -   blz. 17r nr. 3

Claeβ  Valerius Baelyrββ

Gryt  Jan Rogge(n)

 

Straelen H1561-007   -   00-00-1561   -   blz. 17r nr. 4

He(n)rick  He(n)rick opte(n) Dolle(n)

Lysbet  Wyna(n)t deβ Greue(n) en

 

Straelen H1561-008   -   00-00-1561   -   blz. 17r nr. 5

Wilhe(m)  Ja(n) Ghysen

Gryet  Geret opte Ghene(n) en

 

Straelen H1561-009   -   00-00-1561   -   blz. 17r nr. 6

Geret  Jan Luye(n)β

Try(n)  Jan Kampke(n)β en

 

Straelen H1561-010   -   00-00-1561   -   blz. 17r nr. 7

Ja(n)  He(n)rick Wolterββ

Try(n)  Jacop ten Bercke(n) en

 

Straelen H1561-011   -   00-00-1561   -   blz. 17r nr. 8

Thyβ  Ja(n) t Herynge(n)β

Met  Geret t Puntβ en

 

Straelen H1561-012   -   00-00-1561   -   blz. 17r nr. 9

Goese(n)  Gose(n) ten Eelsen

Acht  Derick Ghyle(n) en

 

Straelen H1561-013   -   00-00-1561   -   blz. 17r nr. 10

Jacop  Peter Ridderββ

Maria  Peter Schuma(n)β en

 

Straelen H1561-014   -   00-00-1561   -   blz. 17r nr. 11

Jan  Derick opte(n) Meyke(n)s

Try(n)  Mychel opte(n) Syndrick en

 

Straelen H1561-015   -   06-04-1561   -   blz. 17r nr. 12

pasche a(nn)o [15]61

Jacop  Ja(n) Ostenββ

Aelet  Henrick Haex en

 

Straelen H1561-016   -   06-04-1561   -   blz. 17v nr. 1

He(n)rick  Wilhe(m) opte(n) Kintββ

Alet  Ia(n) ter Eelsen en

 

Straelen H1561-017   -   06-04-1561   -   blz. 17v nr. 2

He(n)rick  Ia(n) Schoepkenβ

Try(n)  Jan inge(n) Ray

 

Straelen H1561-018   -   00-00-1561   -   blz. 17v nr. 3

Goese(n)  La(m)bert Kymytβ

Anna  Art op Hasselt en

 

Straelen H1561-019   -   25-05-1561   -   blz. 17v nr. 4

pe(n)tecoste [15]61

Geret  Geret op Gyele(n)berch

Gryt  He(n)rick op Ma(n)sse(n)berch

 

Straelen H1561-020   -   00-00-1561   -   blz. 17v nr. 5

Peter  Derick Hertichβ

Wyndell  Jacop Eske(n) en

 

Straelen H1561-021   -   00-00-1561   -   blz. 17v nr. 6

Hubert  Thonyβ tot Schophuys

Gert  He(n)rick Raemβ en

 

Straelen H1561-022   -   00-00-1561   -   blz. 17v nr. 7

Ott  Jan op Seelhorst

Beel  Geret Plonyβ

 

Straelen H1561-023   -   00-00-1561   -   blz. 17v nr. 8

Geret  Thyβ Kynββ

Aelet  Jan Pytzwynck[el]

 

Straelen H1561-024   -   00-00-1561   -   blz. 17v nr. 9

Peter  Peter inge(n) Paβ

Gerist  Thonyβ aenge(n) V[ynkβ]

 

Straelen H1561-025   -   00-00-1561   -   blz. 17v nr. 10

Henrick  Jan Hueske(n)β

Sy  Jan Teuwe(n)

 

Straelen H1561-026   -   00-00-1561   -   blz. 17v nr. 11

Geret  Mychel inger Hure[...]

Anna  Peter t Paβ

 

Straelen H1561-027   -   00-00-1561   -   blz. 18r nr. 1

Wilhe(m)  Jan La(m)brychβ

Mett  van Walbert

 

Straelen H1561-028   -   00-00-1561   -   blz. 18r nr. 2

Harma(n)  Pouwelβ Keye(n)

Essy  Ja(n) Rogge(n) en

 

Straelen H1561-029   -   00-00-1561   -   blz. 18r nr. 3

Peter  Jan Raeryx

Neske(n)  Wilhe(m) Huisma(n)

 

Straelen H1561-030   -   00-00-1561   -   blz. 18r nr. 4

Wilhe(m)  Ja(n) Ramekerβ

Lyske(n)  Ja(n) aenge(n) Ynd

 

Straelen H1561-031   -   00-00-1561   -   blz. 18r nr. 5

Geret  Arnt Benep

Try(n)  Telma(n) inge(n) Haech

 

Straelen H1561-032   -   00-00-1561   -   blz. 18r nr. 6

Ja(n)  Peter t Dockebeck

Tryn  Teelma(n) Keeck

 

Straelen H1561-033   -   00-00-1561   -   blz. 18r nr. 7

Jacop  Derick aenden Strat(en)

Maria  Jan Ebyβ

 

Straelen H1561-034   -   00-00-1561   -   blz. 18r nr. 8

He(n)rick  Jacop Kremerβ

Anna  Gose(n) Lueff en

 

Straelen H1561-035   -   00-00-1561   -   blz. 18r nr. 9

Sander  Wolter Herttich

Styn  Jacop Heela(n)β

 

Straelen H1561-036   -   00-00-1561   -   blz. 18r nr. 10

Mychel  Peter Eskenβ

He(n)rick  Wilhe(m) va(n) Holt

 

Straelen H1561-037   -   00-00-1561   -   blz. 18r nr. 11

Ariaen  Peter Borma(n)

Peter  Joryβ va(n) Velden

 

Straelen H1561-038   -   00-00-1561   -   blz. 18r nr. 12

Jan  Peter Reusma(n)

Beel  Wilhe(m) opte(n) Keeke

 

Straelen H1561-039   -   00-00-1561   -   blz. 18r nr. 13

Ja(n)  Ia(n) Putappelβ

Gryt  Ama(n) va(n) Wetten

 

Straelen H1561-040   -   00-00-1561   -   blz. 18v nr. 1

Jaspar  Peter Satβ

Met  He(n)rick Wenerβ

 

Straelen H1561-041   -   00-00-1561   -   blz. 18v nr. 2

Tew  Geret Stratie(n)β

Lut  Ja(n) Nye(n)

 

Straelen H1561-042   -   00-00-1561   -   blz. 18v nr. 3

Claeβ  Peter Ridderβ

Tryn  Thonyβ t(er) Brogge(n)

 

Straelen H1561-043   -   00-00-1561   -   blz. 18v nr. 4

Dryeβ  Peter Kleynyx

Try(n)  Jan Hube(n)

 

Straelen H1561-044   -   00-00-1561   -   blz. 18v nr. 5

Peter  Jan Hueske(n)

Jan  Goese(n) ten Eelse

 

Straelen H1561-045   -   00-00-1561   -   blz. 18v nr. 6

Gose(n)  Rut Tacke(n)β

Neeβ  Geliβ inge(n) Born en

 

Straelen H1561-046   -   00-00-1561   -   blz. 18v nr. 7

Pet(er)  Pet(er) t Punt β

Jeneke(n)  Art Borgelβ en