GenBronnen

maas

Straelen (D) RK huwelijken 1560


.p[hest]us circu(m)cisio[n]iβ a(nn)o [15]60

Straelen H1560-001   -   00-00-1560   -   blz. 14r nr. 10

Jacop  Ian Koene(n)β

Beel  Ia(n) Tauwelβ en

 

Straelen H1560-002   -   00-00-1560   -   blz. 14r nr. 11

Teu  Wylhe(m) Vyltma(n)ββ

Neet  Geret opte(n) Ghenen en

 

Straelen H1560-003   -   00-00-1560   -   blz. 14v nr. 1

He(n)ric  Ioha(n) Styckersβ

Try(n)  Thyβ opte(n) Hilbra(n)t

 

Straelen H1560-004   -   00-00-1560   -   blz. 14v nr. 2

Wylhe(m)  Gaert opt(er) Stegerβ

Try(n)  Pouwels inger S[....]

 

Straelen H1560-005   -   00-00-1560   -   blz. 14v nr. 3

Ia(n)  Maeβ Bu(n)ge(n)β

Maria  Ia(n) Baetze(n) en

 

Straelen H1560-006   -   00-00-1560   -   blz. 14v nr. 4

Peter  Geret opt(er) Hasselt

Aelet  Thoemaβ Heysterβ

 

Straelen H1560-007   -   00-00-1560   -   blz. 14v nr. 5

Geret  La(m)bert va(n) Here(n)ta[...]

Gryet  Ia(n) toe Gelaeβ en

 

Straelen H1560-008   -   00-00-1560   -   blz. 14v nr. 6

Deryck  Merte(n) opte(n) Hoege(n)vel[t]

Beel  Ia(n) Ramekerβ en

 

Straelen H1560-009   -   00-00-1560   -   blz. 14v nr. 7

Jan  Jacop Tumberchβ

Maria He(n)rick Ghyle(n) en

 

Straelen H1560-010   -   00-00-1560   -   blz. 14v nr. 8

Ja(n)  He(n)rick Peterββ

Met  Geret Plonyβ en

 

Straelen H1560-011   -   00-00-1560   -   blz. 14v nr. 9

Harma(n)  Steue(n) Heysterβ

Neeβ  Thyeβ Schelke(n)β en

 

Straelen H1560-012   -   00-00-1560  -   blz. 14v nr. 10

Harma(n)  opte(n) Teetm[...]

Hyll  Ian Thysen en

 

Straelen H1560-013   -   00-00-1560   -   blz. 14v nr. 11

He(n)rick  He(n)rick van Dutt[..]

Try(n)  Thyeβ Backhus

 

Straelen H1560-014   -   00-00-1560   -   blz. 14v nr. 12

Peter  Wylhe(m) va(n) den Berch

Lyβ  Reyner Bosma(n) en

 

Straelen H1560-015   -   00-00-1560   -   blz. 15r nr. 1

Geret  Ian inge(n) Hueββ

Aelet  Dryeβ Raemβ en

 

Straelen H1560-016   -   00-00-1560   -   blz. 15r nr. 2

Jan  Peter opten Ray

Try(n)  Ia(n) Kynβ en

 

Straelen H1560-017   -   00-00-1560   -   blz. 15r nr. 3

Teelma(n)  Ia(n) t Nulantββ

Beel  Thyeβ Kynβ en

 

Straelen H1560-018   -   00-00-1560   -   blz. 15r nr. 4

Geret  Pouwelβ Koene(n)se(n)ββ

Try(n)  Lynβ opten Genertβ en

 

Straelen H1560-019   -   00-00-1560   -   blz. 15r nr. 5

Peter  Thyeβ Bartelsus

Neet  Tonyβ Tyllen

 

Straelen H1560-020   -   00-00-1560   -   blz. 15r nr. 6

Geret  Henrick va(n) Dutβ

Beel  Coen opter Stege(n)

 

Straelen H1560-021   -   00-00-1560   -   blz. 15r nr. 7

He(n)rick  Henrick Scroerβ

Maria  Geret Kryckβ en

 

Straelen H1560-022   -   00-00-1560   -   blz. 15r nr. 8

Jacop  Merte(n) van Oye(n)

Lyfert  Ia(n) va(n) Asseltβ en

 

Straelen H1560-023   -   00-00-1560   -   blz. 15r nr. 9

Daen  Jacop Daeme(n)

Styn  Engel Tewen

 

Straelen H1560-024   -   00-00-1560   -   blz. 15r nr. 10

Arie(n)  Peter opte(n) Barttelβ

Jen(n)eke(n)  Peter op Straet

 

Straelen H1560-025   -   00-00-1560   -   blz. 15r nr. 11

Geret  Jan Luye(n) soen

Try(n)  Ia(n) Kempke(n)β en

 

Straelen H1560-026   -   02-06-1560   -   blz. 15r nr. 12

p[hest]us pe(n)tecosti a(nn)o [15]60

Bart  Wolt(er) va(n) Bere(n)bruckβ

Tryn  Peter Schopke(n)β en

 

Straelen H1560-027   -   00-00-1560   -   blz. 15v nr. 1

Corneliβ  Ia(n) Uterttβ

Gerlych  Jacop Hutβ en

 

Straelen H1560-028   -   00-00-1560   -   blz. 15v nr. 2

Wolter  Jacop Berbenβ

Met  Coen opt(er) Stege(n) en

 

Straelen H1560-029   -   00-00-1560   -   blz. 15v nr. 3

Goese(n)  Wylhem Huesma(n)β

Try(n)  Pet(er) Heyne(n) en

 

Straelen H1560-030   -   00-00-1560   -   blz. 15v nr. 4

Tew  Geret Stratie(n)ββ

Lut  Jan Nyne(n) en

 

Straelen H1560-031   -   00-00-1560   -   blz. 15v nr. 5

Gose(n)  Pet(er) Lune(n)β

Try(n)  He(n)rick inge(n) Heysep

 

Straelen H1560-032   -   00-00-1560   -   blz. 15v nr. 6

Ja(n)  Thys inge(n) Heltβ

Thry(n)  Wylhe(m) Hutβ et

 

Straelen H1560-033   -   00-00-1560   -   blz. 15v nr. 7

Jan  Ia(n) Ghyle(n)β

Maria  Ia(n inge(n) Paβ en

 

Straelen H1560-034   -   00-00-1560   -   blz. 15v nr. 8

Jacop  Ia(n) Ramekerβ

Styn  Pet(er) Gheerke(n)β en

 

Straelen H1560-035   -   00-00-1560   -   blz. 15v nr. 9

Ja(n)  Lutge(n) Syenβ

Neeβ  Wylhe(m) Vyltma(n)β en

 

Straelen H1560-036   -   00-00-1560   -   blz. 15v nr. 10

Jacop  Ia(n) Vorst(er)ma(n)ββ

Met  He(n)rick inger Horne(n)

 

Straelen H1560-037   -   00-00-1560   -   blz. 15v nr. 11

Zeger  Lueff inger Syepe(n)β

Gryet  Jaspar Staelβ en

 

Straelen H1560-038   -   00-00-1560   -   blz. 15v nr. 12

Jan  Geret Mychelββ

Gryet  Tonyβ aenge(n) Vy[nckβ]

 

Straelen H1560-039   -   00-00-1560   -   blz. 16r nr. 1

Jan  Geret Steltie(n)ββ

Geeβ  Ia(n) My(n)ten en

 

Straelen H1560-040   -   00-00-1560   -   blz. 16r nr. 2

Merte(n)  He(n)rick opt(en) Sandβ

Beel  Pet(er) Reynertβ en

 

Straelen H1560-041   -   00-00-1560   -   blz. 16r nr. 3

Jorie(n)  Jorie(n) t(er) Stappe(n)β

Beel  Goese(n) opte(n) Kloet en

 

Straelen H1560-042   -   00-00-1560   -   blz. 16r nr. 4

Wylhem  Pet(er) opte(n) Ray

Anna  Cornel(ius) Rogge(n)

 

Straelen H1560-043   -   00-00-1560   -   blz. 16r nr. 5

Kerst  Kerst opt(er) Strate(n)

Peterke(n)  Art Brouwerβ

 

Straelen H1560-044   -   00-00-1560   -   blz. 16r nr. 6

Jacop  Maeβ Lenke(n)β

Met  Lener opte(n) Telma(n)

 

Straelen H1560-045   -   00-00-1560   -   blz. 16r nr. 7

Gosen  Pet(er) Schopkenββ

Try(n)  Harma(n) opte(n) Beytelβ en

 

Straelen H1560-046   -   00-00-1560   -   blz. 16r nr. 8

Ja(n)  Tyβ Eskenββ

Try(n)  He(n)rick Ruelke(n)β en

 

Straelen H1560-047   -   00-00-1560   -   blz. 16r nr. 9

Ja(n)  Pet(er) Beere(n)dunck

Anna  Thyeβ Estre(n)β en

 

Straelen H1560-048   -   00-00-1560   -   blz. 16r nr. 10

Geryt  Derick opt(er) Aerd

Beell  Thyeβ Estrenβ en

 

Straelen H1560-049   -   00-00-1560   -   blz. 16r nr. 11

Jan  Peter H(er)ttichs

Try(n)  Ia(n) va(n) Auwelβ en

 

Straelen H1560-050   -   00-00-1560   -   blz. 16r nr. 12

Jan  Peter va(n) Loellynge(n)

Nesken  Ja(n) va(n) Loenβ en

 

Straelen H1560-051   -   00-00-1560   -   blz. 16v nr. 1

Ingel  Ia(n) Klaeββ

Gryet  Pet(er) Inche(n) en

 

Straelen H1560-052   -   00-00-1560   -   blz. 16v nr. 2

Ja(n)  Peter va(n) Loellynge(n)

Neeβ  Ia(n) va(n) Loenβ en

 

Straelen H1560-053   -   00-00-1560   -   blz. 16v nr. 3

Jan  Geret opt(er) Hasseltβ

Anna  Geret Eske(n)β en

 

Straelen H1560-054   -   00-00-1560   -   blz. 16v nr. 4

Ja(n)  Peter Herttychββ

Try(n)  Ia(n) Teuwen en

 

Straelen H1560-055   -   00-00-1560   -   blz. 16v nr. 5

Jacop  Gose(n) Braenββ

Maria  Thyβ inge(n) Raetge(r) en

 

Straelen H1560-056   -   00-00-1560   -   blz. 16v nr. 6

Gaert  La(m)bert aeng(er) Tosse(n)β

Lyβ  Peter Koesterβ en

 

Straelen H1560-057   -   00-00-1560   -   blz. 16v nr. 7

Geret  Derick opte(n) Aerdt

Beel  La(m)bert Boese(n) en