GenBronnen

digitalisering

maas

Straelen (D) RK huwelijken 1559


anno [15]59 circ[umcissione]

Straelen H1559-001   -   00-00-1559   -   blz. 11v nr. 9

Ja(n)  Ia(n) Scroerββ

Met  Geret Karsβ en

 

Straelen H1559-002   -   00-00-1559   -   blz. 11v nr. 10

Alart  Ia(n) Wolsaniββ

Beel  Jacop op Heeβ en

 

Straelen H1559-003   -   00-00-1559   -   blz. 11v nr. 11

Ja(n)  Pet(er) Bunge(n)β

Met  He(n)rick inger Horne(n)

 

Straelen H1559-004   -   00-00-1559   -   blz. 11v nr. 12

Derick  Tonyβ Tillenβ

Neeβ  Pet(er) Pytzwynckelβ en

 

Straelen H1559-005   -   00-00-1559   -   blz. 12r nr. 1

Goese(n)  Geret opte(n) Rayβ

Try(n)  Derick Buntge(n)β en

 

Straelen H1559-006   -   00-00-1559   -   blz. 12r nr. 2

Co(n)rat  Ia(n) ten Bercke(n)β

Gryt  Gose(n) va(n) Holthusen en

 

Straelen H1559-007   -   00-00-1559   -   blz. 12r nr. 3

Pet(et)  Deryck aen ger Eyckβ

Gryt  Peter Raryckβ en

 

Straelen H1559-008   -   00-00-1559   -   blz. 12r nr. 4

Ja(n)  Ia(n) Lenertββ

Wy(n)del  Derick Ghyle(n) en

 

Straelen H1559-009   -   00-00-1559   -   blz. 12r nr. 5

Pet(er)  Ia(n) Backus

Gryet  Geret opte(n) Ray en

 

Straelen H1559-010   -   00-00-1559   -   blz. 12r nr. 6

Geret  He(n)rick opte(n) Steenββ

Maria  Peter Boeniβ en

 

Straelen H1559-011   -   00-00-1559   -   blz. 12r nr. 7

Harma(n)  Pet(er) Rogge(n)β

Maria  Ia(n) Vuke(n)β en

 

Straelen H1559-012   -   26-03-1559   -   blz. 12r nr. 8

paschi a(nn)o 59

Derick  Gose(n) va(n) Holthusenβ

Eva  Pet(er) opt(en) Born

 

Straelen H1559-013   -   00-00-1559   -   blz. 12r nr. 9

Geret  He(n)rick opt(er) Hasselt

Anna  He(n)rick Noetβ en

 

Straelen H1559-014   -   00-00-1559   -   blz. 12r nr. 10

Fremck  Gerit t Dockebockββ

Lyβ  Ja(n) opt(en) Ray

 

Straelen H1559-015   -   00-00-1559   -   blz. 12r nr. 11

Telma(n)  Deryck ae(n) de(n) Eyck

Anna  Pet(er) t(er) Stappert

 

Straelen H1559-016   -   00-00-1559   -   blz. 12r nr. 12

Pet(er)  Pet(er) opt(en) Krutβ

Try(n)  Pet(er) opt(en) Kreentβ en

 

Straelen H1559-017   -   00-00-1559   -   blz. 12r nr. 13

Pouwelβ  Thyeβ Backus

Aelet  Otten Dyckβ en

 

Straelen H1559-018   -   00-00-1559   -   blz. 12v nr. 1

Gaert  Wylhe(m) ten Haefβ

Anna  He(n)rick inger Horne(n) en

 

Straelen H1559-019   -   00-00-1559   -   blz. 12v nr. 2

Ja(n)  Ia(n) Stechske(n) soen

Beel  Iacop La(m)berchβ en

 

Straelen H1559-020   -   00-00-1559   -   blz. 12v nr. 3

Thyeβ  Peter opte(n) Ridenβ

Aelet  Ia(n) Paeβ en

 

Straelen H1559-021   -   00-00-1559   -   blz. 12v nr. 4

Gaert  Ia(n) Faetββ

Aelet  Gaert Keyserβ en

 

Straelen H1559-022   -   00-00-1559   -   blz. 12v nr. 5

Ingel  Thyeβ La(m)brychβ

Anna  Harma(n) Floeβ en

 

Straelen H1559-023   -   00-00-1559   -   blz. 12v nr. 6

Zweer  Peter Sweerββ

Beel  Art Lynke(n)β en

 

Straelen H1559-024   -   00-00-1559   -   blz. 12v nr. 7

He(n)rick  Tonyβ ae(n)ge(n) Vynβ

Try(n)  Cornel(ius) Thyeβ en

 

Straelen H1559-025   -   00-00-1559   -   blz. 12v nr. 8

Peter  Ia(n) Lenertsβ

Aelet  Merte(n) van Lobbrychβ en

 

Straelen H1559-026   -   00-00-1559   -   blz. 12v nr. 9

Jacop  He(n)rick Leufββ

Gryet  Geret inger Syttertβ en

 

Straelen H1559-027   -   00-00-1559   -   blz. 12v nr. 10

Jan  Geret Knaepβ

Try(n)  Ia(n) Rutte(n) en

 

Straelen H1559-028   -   00-00-1559   -   blz. 12v nr. 11

Freryck  Gaertt Kyne(n)β

Jenneke(n)  Symo(n) Herttychs en

 

Straelen H1559-029   -   00-00-1559   -   blz. 12v nr. 12

Ja(n)  Ja(n) Paepe(n)β

Aelet  Iacop Wylhe(m)β en

 

Straelen H1559-030   -   00-00-1559   -   blz. 12v nr. 13

Ja(n)  Thyeβ Vryeske(n)ββ

Erm  Peter ynger Horst en

 

Straelen H1559-031   -   00-00-1559   -   blz. 13r nr. 1

Pouwelβ  Pet(er) Tuerβ

Maria  Tew Beckma(n)β en

 

Straelen H1559-032   -   00-00-1559   -   blz. 13r nr. 2

Ja(n)  Ia(n) Kempke(n)

Gryet  Geret opte(n) Kruts

 

Straelen H1559-033   -   00-00-1559   -   blz. 13r nr. 3

Jacop   Gossen Tumberch

Jan  Peter t(er) Stappe(n)

 

Straelen H1559-034   -   00-00-1559   -   blz. 13r nr. 4

Ot  Ia(n) t Paβ

Neske(n)  Pet(er) Heyne(n)

 

Straelen H1559-035   -   00-00-1559   -   blz. 13r nr. 5

Jacop  Tew Gryte(n)

Neβ  Geret Satβ

 

Straelen H1559-036   -   00-00-1559   -   blz. 13r nr. 6

Peter  Pet(er) Harma(n)ββ

Neeβ  Gaert Wylhemβ

 

Straelen H1559-037   -   00-00-1559   -   blz. 13r nr. 7

Claeβ  Pouwelβ Konese(n)β

Neeβ  Jacop to Vosse(n)

 

Straelen H1559-038   -   00-00-1559   -   blz. 13r nr. 8

Ja(n)  Geret Strate(n)

Beel  Ian Backhus en

 

Straelen H1559-039   -   00-00-1559   -   blz. 13r nr. 9

Ot  Ia(n) Paesβ

Neβ  Pet(er) Heyne(n)

 

Straelen H1559-040   -   00-00-1559   -   blz. 13r nr. 10

Pet(er)  Noy Schuerke(n)

Aelet  Pet(er) opt(er) Mu(n)

 

Straelen H1559-041   -   00-00-1559   -   blz. 13r nr. 11

Geret  Thyeβ opt(er) Locht

Try(n)  He(n)rick Schelke(n)

 

Straelen H1559-042   -   00-00-1559   -   blz. 13r nr. 12

He(n)rick  He(n)rick Ghile(n)

Neeβ  Pet(er) Ghoorke(n)

 

Straelen H1559-043   -   00-00-1559   -   blz. 13v nr. 1

Theyeβ  Ja(n) Hanse(n)β

Met  Thyeβ opt(en) Hilbra(n)t en

 

Straelen H1559-044   -   00-00-1559   -   blz. 13v nr. 2

He(n)rick  Ia(n) Gheeser

Acht  Pet(er) opte(n) Kent

 

Straelen H1559-046   -   00-00-1559   -   blz. 13v nr. 3

Thonyβ  Ia(n) Ia(n)ssoen

Try(n)  Ia(n) Backus en

 

Straelen H1559-047   -   00-00-1559   -   blz. 13v nr. 4

Gheryt  Theyβ opt(er) Locht

Try(n)  He(n)rick Schelke(n)β

 

Straelen H1559-048   -   00-00-1559   -   blz. 13v nr. 5

Luef  Gose(n) ynge(n) Weye(n)

Gryt  Harma(n) La(m)brychβ

 

Straelen H1559-049   -   00-00-1559   -   blz. 13v nr. 6

Ja(n)  Ia(n) Midkenββ

Anna  Ia(n) van Dreuer

 

Straelen H1559-050   -   00-00-1559   -   blz. 13v nr. 7

Pet(er)  Iacop t Vossemββ

Try(n)  Ia(n) Baetsen

 

Straelen H1559-051   -   00-00-1559   -   blz. 13v nr. 8

Ja(n)  Ian t(er) Heye(n)

Gryt  Harma(n) Koelβ en

 

Straelen H1559-052   -   00-00-1559   -   blz. 13v nr. 9

Goese(n)  Gose(n) opte(n) Kloet

Try(n)  Ia(n) inge(n) Nye(n)hueβ

 

Straelen H1559-053   -   00-00-1559   -   blz. 13v nr. 10

Art  Art opt(er) Hilbrant

Ma(ria)  Ia(n) va(n) Pont

 

Straelen H1559-054   -   00-00-1559   -   blz. 13v nr. 11

Mychel  Geret Kremerβ

Beel  Ia(n) Wenckelerβ

 

Straelen H1559-055   -   00-00-1559   -   blz. 13v nr. 12

Ja(n)  Ja(n) Backhus

Maria  Thyeβ Seechma(n)

 

Straelen H1559-056   -   00-00-1559   -   blz. 14r nr. 1

Ja(n)  Ia(n) Teele(n)β

Met  Ia(n) Trinlatβ en

 

Straelen H1559-057   -   00-00-1559   -   blz. 14r nr. 2

Merte(n)  Peter t(er) Loeβ

Try(n)  Coen t(er) Stege(n) en

 

Straelen H1559-058   -   00-00-1559   -   blz. 14r nr. 3

Jan  Geret Satββ

Aelet  Ia(n) t(er) Loe en

 

Straelen H1559-059   -   00-00-1559   -   blz. 14r nr. 4

Peter  Deryck Ghyle(n)β

Gelle  Ia(n) Lenertβ en

 

Straelen H1559-060   -   00-00-1559   -   blz. 14r nr. 5

Marte(n)  Erke(n) Aeββ

Jacop  Jacop opt(er) Kouwe(n) en

 

Straelen H1559-061   -   00-00-1559   -   blz. 14r nr. 6

Peter  Pet(er) t(er) Nulantβ

Maria  Peter Druyese(n) en

 

Straelen H1559-062   -   00-00-1559   -   blz. 14r nr. 7

Pet(er)  He(n)rick opte(n) Krutβ

Druy  He(n)rick Busse(n) en

 

Straelen H1559-063   -   00-00-1559   -   blz. 14r nr. 8

Thyeβ  He(n)rick va(n) Kalsu(n)β

Gryett  Jaspar Staelβ en

 

Straelen H1559-064   -   00-00-1559   -   blz. 14r nr. 9

Ja(n)  Ia(n) Knopke(n)ββ

Gryt  He(n)rick opte(n) Krutβ en