GenBronnen

digitalisering

maas

Straelen (D) RK huwelijken 1558


anno [15]58

Straelen H1558-001   -   00-00-1558   -   blz. 10v nr. 10

He(n)ric  Coen t(er) Stegenβ

Styn  Ia(n) Eskenβ en

 

Straelen H1558-002   -   00-00-1558   -   blz. 11r nr. 1

Pet(er)  Thyβ ynge(n) Raetge(n)sβ

Wyndel  Mychel aenge(n) Rytβ

 

Straelen H1558-003   -   00-00-1558   -   blz. 11r nr. 2

Jan  Rut va(n) Ta(n)tu(n)sβ

Anna  Gaert t(er) Stege(n) en

 

Straelen H1558-004   -   00-00-1558   -   blz. 11r nr. 3

He(n)rick  Cornel(ius) Rogge(n)β

Beel  Peter Noye(n) en

 

Straelen H1558-005   -   00-00-1558   -   blz. 11r nr. 4

Claeβ  Goese(n) op Steechenβ

Neeβ  Goese(n) Ym(m)ele(n) en

 

Straelen H1558-006   -   00-00-1558   -   blz. 11r nr. 5

Gose(n)  Geret op te(n) Gene(n)β

Aelet  Thyeβ La(m)brychtβ en

 

Straelen H1558-007   -   00-00-1558   -   blz. 11r nr. 6

Ja(n)  Wynet deβ Greue(n)

Duitge(n)  Engelbercht va(n) Oerβ

 

Straelen H1558-008   -   00-00-1558   -   blz. 11r nr. 7

He(n)rick  Pet(er) van Wynste(n)β

Try(n)  Wolt t Bremyβ en

 

Straelen H1558-009   -   00-00-1558   -   blz. 11r nr. 8

Pouwelβ  Peter va(n) Wellgus

Beell  Geret Kremerβ

 

Straelen H1558-010   -   00-00-1558   -   blz. 11r nr. 9

Lener  Maeβ Slaetmeker

Maria  Coen Belyenβ

 

Straelen H1558-011   -   00-00-1558   -   blz. 11r nr. 10

Elbert  Ia(n) Hun

Catherina   Peter Haer

 

Straelen H1558-012   -   00-00-1558   -   blz. 11r nr. 11

Jacop  He(n)rick Haex

Maria  Ia(n) Heylykeβ

 

Straelen H1558-013   -   00-00-1558   -   blz. 11r nr. 12

Peter  He(n)rick Strate(n)

Art  Hineβ Steue(n)β

 

Straelen H1558-014   -   00-00-1558   -   blz. 11v nr. 1

Wymer  Ia(n) Nykenββ

Try(n)  Gaert Sweertβ en

 

Straelen H1558-015   -   00-00-1558   -   blz. 11v nr. 2

Pet(er)  Pet(er) [.....]

Try(n)  Engelbercht va(n) Oersbeck

 

Straelen H1558-016   -   00-00-1558   -   blz. 11v nr. 3

He(n)rick  He(n)rick Heyleke(n)

Aelet  Jacop Teu[...]

 

Straelen H1558-017   -   00-00-1558   -   blz. 11v nr. 4

Thyeβ  Ia(n) op Seelhorstβ

Ma(ria)  Geret Hart?

 

Straelen H1558-018   -   00-00-1558   -   blz. 11v nr. 5

Geret  Jacop opte(n) Kle[...]yck

Druy  Engelbercht va(n) Arsbeck

 

Straelen H1558-019   -   00-00-1558   -   blz. 11v nr. 6

Lyβ  He(n)rick te(n) Eyke(n)β

Try(n)  Harma(n) Wolterβ en

 

Straelen H1558-020   -   00-00-1558   -   blz. 11v nr. 7

Kerst  Kerst opte(n) Strate(n)β

Anna  Peter Bunge(n) en

 

Straelen H1558-021   -   00-00-1558   -   blz. 11v nr. 8

Merte(n)  Ia(n) Ramekerβ

Maria  Pouwelβ t(en) Beecke(n)β