GenBronnen

digitalisering

maas

Straelen (D) RK huwelijken 1557


a(nn)o 57 i(n) carnis primo

Straelen H1557-001   -   00-00-1557   -   blz. 9v nr. 7

Ja(n)  Peter opte(n) Getzelβ

Tryn  Peter aeng(n) Boemβ en

 

Straelen H1557-002   -   00-00-1557   -   blz. 9v nr. 8

Wilhe(m)  Tonyβ Peββ

Gertt  Ia(n) va(n) Gaetyngβ en

 

Straelen H1557-003   -   00-00-1557   -   blz. 9v nr. 9

Peter  Henrick Paeββ

Tryn  Peter Rogge(n) en

 

Straelen H1557-004   -   00-00-1557   -   blz. 9v nr. 10

Peter  Geret Rudenβ

Try(n)  Gaert Scheelke(n)β en

 

Straelen H1557-005   -   00-00-1557   -   blz. 10r nr. 1

Thys  Peter Sanderββ

Drutge(n)  Tilma(n) Slaetmekerβ

 

Straelen H1557-006   -   00-00-1557   -   blz. 10r nr. 2

Ja(n)  Arnt Fatββ

Gryet  Ia(n) Stechske(n) en

 

Straelen H1557-007   -   00-00-1557   -   blz. 10r nr. 3

Thyeβ  Ia(n) Lenertββ

Berber  Heyn aenge(n) Vorst en

 

Straelen H1557-008   -   00-00-1557   -   blz. 10r nr. 4

Peter  Peter Kaetββ

Lyβ  Ia(n) Kempke(n)β en

 

Straelen H1557-009   -   00-00-1557   -   blz. 10r nr. 5

He(n)rick  Ia(n) Heylike(n)β

Styn  Merte(n) Lynse(n) en

 

Straelen H1557-010   -   00-00-1557   -   blz. 10r nr. 6

Peter  Ia(n) Hodryxβ

Berber  Ly(n)β va(n) Daelhuse(n)β en

 

Straelen H1557-011   -   00-00-1557   -   blz. 10r nr. 7

Derick  Tilma(n) Speyβ

Met  Ia(n) Leup en

 

Straelen H1557-012   -   00-00-1557   -   blz. 10r nr. 8

He(n)rick  Ia(n) opte(n) Graβ

Wy(n)del  Ia(n) Heysterβ en

 

Straelen H1557-013   -   00-00-1557   -   blz. 10r nr. 9

Harma(n)  Ia(n) Schuma(n)sβ

Try(n)  Jacop Wylhe(m)β en

 

Straelen H1557-014   -   00-00-1557   -   blz. 10r nr. 10

Ja(n)  Peter Leuperββ

Anna  He(n)rick opt(en) Hoghstrate(n)

 

Straelen H1557-015   -   00-00-1557   -   blz. 10r nr. 11

Peter  Peter Keiserββ

Jen(n)ike(n)  Thyβ inge(n) Holtβ en

 

Straelen H1557-016   -   00-00-1557   -   blz. 10v nr. 1

Peter  Heyn Wyndelββ

Try(n)  Selma(n) Engele(n) en

 

Straelen H1557-017   -   00-00-1557   -   blz. 10v nr. 2

Peter  Jacop Humberchβ

Jennike(n)  Huib va(n) Loyt

 

Straelen H1557-018   -   00-00-1557   -   blz. 10v nr. 3

Gose(n)  Harma(n) opt(en) Locht

Beel  Peter Straete(n) en

 

Straelen H1557-019   -   00-00-1557   -   blz. 10v nr. 4

Peter  Gerit Kryeckββ

Tryn  Gaert Wertie(n)β en

 

Straelen H1557-020   -   00-00-1557   -   blz. 10v nr. 5

Jacop  Jacop Tauwelββ

Aleyt  He(n)rick va(n) Oest en

 

Straelen H1557-021   -   00-00-1557   -   blz. 10v nr. 6

Lener  Ia(n) van Boββ

Jut  Peter opte(n) Wyer en

 

Straelen H1557-022   -   00-00-1557   -   blz. 10v nr. 7

Hueb  [T]hyeβ opte(n) Kloetβ

Gryt  Thyeβ opte(n) Sweerβ en

 

Straelen H1557-023   -   00-00-1557   -   blz. 10v nr. 8

Kerst  Harma(n) La(m)brychβ

Maria  Ia(n) inge(n) Ray en

 

Straelen H1557-024   -   00-00-1557   -   blz. 10v nr. 9

Pet(er)  Pet(er) Styne(n)β

Erm  He(n)rick Brouwerβ en