GenBronnen

digitalisering

maas

Straelen (D) RK huwelijken 1556


p[hest]us [= festus, feest] aradaβ a(nn)o 56

Straelen H1556-001   -   00-00-1556   -   blz. 7v nr. 2

Gaert  Peter Wolterββ

Try(n)  Ja(n) opte(n) Berchβ en

 

Straelen H1556-002   -   00-00-1556   -   blz. 7v nr. 3

Peter  Peter Koene(n)se(n)β

Sty(n)  Derick Ymele(n) en

 

Straelen H1556-003   -   00-00-1556   -   blz. 7v nr. 4

Meg  Lener t(er) Smytte(n)β

Gryet  He(n)rick Lema(n)β en

 

Straelen H1556-004   -   00-00-1556   -   blz. 7v nr. 5

Peter  Thyeβ inge(n) Bantβ

Sty(n)  Ja(n) Koema(n)β en

 

Straelen H1556-005   -   00-00-1556   -   blz. 7v nr. 6

Ja(n)  Ja(n) Koene(n)β

Mett  Jacop opte(n) Mortterβ en

 

Straelen H1556-006   -   00-00-1556   -   blz. 7v nr. 7

Pet(er)  He(n)rick ingen Haetstertβ

Erm  Geret va(n) Damβ en

 

Straelen H1556-007   -   00-00-1556   -   blz. 7v nr. 8

Peter  Jacop Lynsen

Ma(ria)  Heyn Gaye(n)

 

Straelen H1556-008   -   00-00-1556   -   blz. 7v nr. 9

Luef  Luef Mueske(n)ββ

Berber  Ia(n) inge(n) Ray

 

Straelen H1556-009   -   00-00-1556   -   blz. 7v nr. 10

Geret  Jacop Daemββ

Maria  He(n)rick Ghyle(n) en

 

Straelen H1556-010   -   00-00-1556   -   blz. 7v nr. 11

Pet(er)  Jacop Morma(n)β

Lyβ  He(n)rick Heylike(n)β en

 

Straelen H1556-011   -   00-00-1556   -   blz. 7v nr. 12

Pet(er)  Gaert va(n) Lynd(en)ββ

Gryt  He(n)rick Fenckelβ en

 

Straelen H1556-012   -   00-00-1556   -   blz. 8r nr. 1

Wolt(er)  Goese(n) Ymmele(n)β

Try(n)  Pet(er) opte Brichβ en

 

Straelen H1556-013   -   00-00-1556   -   blz. 8r nr. 2

Michel  He(n)rick aeng(en) Ryetsβ

Beelke(n)  Ja(n) Leye(n)decker en

 

Straelen H1556-014   -   00-00-1556   -   blz. 8r nr. 3

Ja(n)  Pet(er) Rogge(n)β

Beell  Dryeβ Raemβ en

 

Straelen H1556-015   -   00-00-1556   -   blz. 8r nr. 4

He(n)rick Ghylenβ

Neβ  Tryn unden Lynden en

 

Straelen H1556-016   -   00-00-1556   -   blz. 8r nr. 5

He(n)rick  He(n)rick ing(en) Werspaβ

Neβ  Gose(n) op Bruenβ Kaet en

 

Straelen H1556-017   -   00-00-1556   -   blz. 8r nr. 6

Pouwelβ  Pet(er) Knoepβ

Met  Karlo opt Keeckβ en

 

Straelen H1556-018   -   00-00-1556   -   blz. 8r nr. 7

Ja(n)  Derick t Bruck

Gryt  He(n)rick Metse(n)

 

Straelen H1556-019   -   00-00-1556   -   blz. 8r nr. 8

Merte(n)  He(n)rick Paeββ

Anna  Peter Byntge(n)β en

 

Straelen H1556-020   -   17-04-1556   -   blz. 8r nr. 9

p(er) pasche a(nn)o 1556

Ja(n)  Coen Kn[...]opβ

Try(n)  Pet(er) Ramekerβ en

 

Straelen H1556-021   -   00-00-1556   -   blz. 8r nr. 10

He(n)rick  Ia(n) Kuene(n)β

Try(n)  He(n)rick Heylycke(n) en

 

Straelen H1556-022   -   00-00-1556   -   blz. 8r nr. 11

Arnt  Derick va(n) Du(n)gere(n)β

Aleyt  Pet(er) op Straet en

 

Straelen H1556-023   -   00-00-1556   -   blz. 8v nr. 1

Pet(er)  Pet(er) opte(n) Brymptβ

Fycken  Flinβ opte(n) Krutβ en

 

Straelen H1556-024   -   00-00-1556   -   blz. 8v nr. 2

Thyeβ  Coe(n) Ghyle(n)β

Aleyt  Noy Schinke(n) en

 

Straelen H1556-025   -   00-00-1556   -   blz. 8v nr. 3

Arnt  Arnt Kupβ

He(n)rick  Goese(n) Brente(n) en

 

Straelen H1556-026   -   05-06-1556   -   blz. 8v nr. 4

pus pentecoste a(nn)o 56

Jacop  Thyeβ ten Boββ

Try(n)  Thyeβ inge(n) Raekenβ en

 

Straelen H1556-027   -   00-00-1556   -   blz. 8v nr. 5

Thyβ  He(n)rick inge(n) Hersepaβ

Nuell  Tilma(n) Treckβ en

 

Straelen H1556-028   -   00-00-1556   -   blz. 8v nr. 6

Wylhe(m)  Ia(n) Lambrychββ

Try(n)  Ia(n) aenge(n) Tympβ en

 

Straelen H1556-029   -   00-00-1556   -   blz. 8v nr. 7

Pet(er)  Pet(er) Thelerββ

Druy  Ia(n) Ebyβ en

 

Straelen H1556-030   -   00-00-1556   -   blz. 8v nr. 8

Henrick  Peter Sanderββ

Try(n)  Wolter inge(n) Stekelbruck

 

Straelen H1556-031   -   00-00-1556   -   blz. 8v nr. 9

Deryck  Ia(n) Bollenβ

Jenike(n)  Peter Brouwerβ en

 

Straelen H1556-032   -   00-00-1556   -   blz. 8v nr. 10

Co(n)raet  Ia(n) Beenkenβ

Try(n)  He(n)rick Rogge(n) en

 

Straelen H1556-033   -   00-00-1556   -   blz. 8v nr. 11

Merte(n)  Henrick opte(n) Sand

Lyβ  Wylhe(m) Engele(n) en

 

Straelen H1556-034   -   00-00-1556   -   blz. 9r nr. 1

Michel  Thomys Wusixβ

Anna  Peter Lene(n)se(n) en

 

Straelen H1556-035   -   00-00-1556   -   blz. 9r nr. 2

Pet(er)  Ja(n) op Stechaefβ

D [meer niet geschreven] Peter Taeke(n)β en

 

Straelen H1556-036   -   00-00-1556   -   blz. 9r nr. 3

He(n)rick  Gose(n) Wegenerββ

Maria  Ia(n) Delyβ en

 

Straelen H1556-037   -   00-00-1556   -   blz. 9r nr. 4

Peter  Tilma(n) ynge(n) Wyβ

Try(n)  Peter Bux en

 

Straelen H1556-038   -   00-00-1556   -   blz. 9r nr. 5

Thyeβ  Derick opte(n) Meyke(n)

Maria  Claeβ Kise(n) en

 

Straelen H1556-039   -   00-00-1556   -   blz. 9r nr. 6

Peter  Peter opte(n) Bonhofβ

Met  Kerst unden den Eyke(n)β en

 

Straelen H1556-040   -   00-00-1556   -   blz. 9r nr. 7

Jan  Harma(n) Smetββ

Maria  Peter Germa(n)β en

 

Straelen H1556-041   -   00-00-1556   -   blz. 9r nr. 8

Jasp(er)  Claeβ va(n) Venray

Maria  Jacop ynge(n) Paβ

 

Straelen H1556-042   -   00-00-1556   -   blz. 9r nr. 9

Harma(n)  Peter Borma(n)ββ

Try(n)  He(n)rick opte(n) Graeβ en

 

Straelen H1556-043   -   00-00-1556   -   blz. 9r nr. 10

Geret  Luef Mueske(n)ββ

Lyβ  Geret Ureye(n) en

 

Straelen H1556-044   -   00-00-1556   -   blz. 9r nr. 11

Myβ  Ja(n) Schuttenβ

He(n)rixke(n)  Zeg(er) va(n) d(en) Haterβ en

 

Straelen H1556-045   -   00-00-1556   -   blz. 9v nr. 1

Ja(n)  Derick Welma(n)ββ

Alphart  Engel Haese(n) en

 

Straelen H1556-046   -   00-00-1556   -   blz. 9v nr. 2

Dryeβ  Peter opte(n) Maine(n)

Meth  Peter opte(n) [..]ueff en

 

Straelen H1556-047   -   00-00-1556   -   blz. 9v nr. 3

Harma(n)  Ia(n) Estanββ

Try(n)  Peter Schoepke(n)β en

 

Straelen H1556-048   -   00-00-1556   -   blz. 9v nr. 4

Wylhe(m)  Sander Putappels

Try(n)  Jacop Daeme(n) en

 

Straelen H1556-049   -   00-00-1556   -   blz. 9v nr. 5

Pet(er)  Pet(er) Sandenma(n)β 

Try(n)  Goese(n) opte(n) Kloetβ en

 

Straelen H1556-050   -   00-00-1556   -   blz. 9v nr. 6

Merte(n)  Kerst opt(er) Strate(n) 

Beel  Claeβ La(m)brychβ en