GenBronnen

digitalisering

maas

Straelen (D) RK huwelijken 1555


a(nn)o 55 i(n) carnis primo 

Straelen H1555-001   -   00-00-1555   -   blz. 5r nr. 1

Alof  Pet(er) Exke(n)ββ

Try(n)  Iac(o)p Staelβ en

 

Straelen H1555-002   -   00-00-1555   -   blz. 5r nr. 2

Pet(er)  Lener opte(n) Feelma(n)β

Aelet  Harma(n) Teuwe(n) en

 

Straelen H1555-003   -   00-00-1555   -   blz. 5r nr. 3

Goese(n)  Noy Schuerke(n)ββ

Try(n)  Pet(er) Schuma(n)β en

 

Straelen H1555-004   -   00-00-1555   -   blz. 5r nr. 4

Ja(n)  Wyn Gruenke(n)ββ

Try(n)  Lener aender Hey en

 

Straelen H1555-005   -   00-00-1555   -   blz. 5r nr. 5

He(n)rick  He(n)rick inger Haetskersβ

Ma(ria)  Ia(n) Baetze(n) en

 

Straelen H1555-006   -   00-00-1555   -   blz. 5r nr. 6

Jacop  Peter Wolterββ

Try(n)  Ia(n) Raeryx en

 

Straelen H1555-007   -   00-00-1555   -   blz. 5r nr. 7

Ja(n)  Luef Beeckma(n)β

Ael  Ia(n) Teycks en

 

Straelen H1555-008   -   00-00-1555   -   blz. 5r nr. 8

Pet(er)  Derick Engelββ

Nuel  Iacop Veldma(n)β en

 

Straelen H1555-009   -   00-00-1555   -   blz. 5r nr. 9

He(n)rick  He(n)rick Brouwerββ

Ma(ria)  Pet(er) Rogge(n) en

 

Straelen H1555-010   -   00-00-1555   -   blz. 5r nr. 10

Wylhe(m)  He(n)rick opt(en) Krutββ

Gert  He(n)rick Ketelerβ en

 

Straelen H1555-011   -   00-00-1555   -   blz. 5r nr. 11

Jacop  Jacop va(nd)en Maese(n)β

Try(n)  Thyeβ ter Lynden en

 

Straelen H1555-012   -   00-00-1555   -   blz. 5v nr. 1

Ja(n)  Goese(n) Heystersβ

Gryet  Dryeβ Raemβ en

 

Straelen H1555-013   -   00-00-1555   -   blz. 5v nr. 2

Henrick  Jan Schyncke(n)β

Ma(ria)  Jacop opte(n) Berch en

 

Straelen H1555-014   -   00-00-1555   -   blz. 5v nr. 3

Ja(n)  Wylhe(m) Kempke(n)β

Tryn  Peter te(n) Eelssen en

 

Straelen H1555-015   -   00-00-1555   -   blz. 5v nr. 4

Wilhe(m)  Peter Ramekersββ

Aleyt  Derick Boenhoff en

 

Straelen H1555-016   -   00-00-1555   -   blz. 5v nr. 5

Geret  Teelman op Heule(n)berchβ

Aleyt  Ia(n) inger Hegge(n) en

 

Straelen H1555-017   -   00-00-1555   -   blz. 5v nr. 6

Geryt  Claeβ Haenynxβ

Druy  Ia(n) inger Stoene(n) en

 

Straelen H1555-018   -   00-00-1555   -   blz. 5v nr. 7

He(n)rick  Jacop unden den Eyke(n)β

Maria  Wesselt Dyngelma(n)β en

 

Straelen H1555-019   -   00-00-1555   -   blz. 5v nr. 8

Jacop  Harma(n) Ryke(n)ββ

Sy  Ja(n) Mu(n)kenβ en

 

Straelen H1555-020   -   00-00-1555   -   blz. 5v nr. 9

Goese(n)  Pet(er) inge(n) Paββ

Gryet  Claeβ va(n) Heery(n)g(en) en

 

Straelen H1555-021   -   00-00-1555   -   blz. 5v nr. 10

He(n)rick  Art opte(n) Hilbratβ

Styn  Peter Henne(n) en

 

Straelen H1555-022   -   00-00-1555   -   blz. 5v nr. 11

Ja(n)  He(n)rick Alertββ

Maria  Derick Lutge(n)β en

 

Straelen H1555-023   -   00-00-1555   -   blz. 6r nr. 1

Theyβ  Theyβ Kuwusβ

Fy  Jan va(n) Daswylre en

 

Straelen H1555-024   -   00-00-1555   -   blz. 6r nr. 2

Ja(n)  Peter t(en) Paββ

Try(n)  Lener Kynβ en

 

Straelen H1555-025   -   00-00-1555   -   blz. 6r nr. 3

Geret  He(n)rick Moltβ

Beel  Peter inge(n) Paβ en

 

Straelen H1555-026   -   00-00-1555   -   blz. 6r nr. 4

Peter  Thomaβ opt(en) Kule(n)β

Walber  Ja(n) Wegge(n) en

 

Straelen H1555-027   -   00-00-1555   -   blz. 6r nr. 5

Pet(er)  Ja(n) Leupβ

Hil  Goese(n) Immele(n) en

 

Straelen H1555-028   -   00-00-1555   -   blz. 6r nr. 6

Peter  Rochus Nercatorβ

Ma(ria)  Jacob Ore(n)β en

 

Straelen H1555-029   -   00-00-1555   -   blz. 6r nr. 7

Pet(er)  Ia(n) Knopββ

Ma(ria)  Jacop Alertβ en

 

Straelen H1555-030   -   00-00-1555   -   blz. 6r nr. 8

Ja(n)  Jacop opt(en) Scheye(n)β

Ma(ria)  Roef Roeffe(n) en

 

Straelen H1555-031   -   00-00-1555   -   blz. 6r nr. 9

Jacop  Pet(er) Schoepke(n)β

Try(n)  Jacob va(n)ge Bruck en

 

Straelen H1555-032   -   13-07-1555   -   blz. 6r nr. 10 [in middeleeuwen was dat 13 juli]

f[est]us Margarita ss

paschæ

Thyeβ  Siber Kuwus

Try(n)  Ja(n) opt(en) Wyer

 

Straelen H1555-033   -   00-00-1555   -   blz. 6v nr. 1

He(n)rick  Jacop Bustβ

Try(n)  Goese(n) Koene(n)kens en

 

Straelen H1555-034   -   00-00-1555   -   blz. 6v nr. 2

Reyner  Merte(n) op te(n) Laerβ

He(n)rick  Goese(n) Spoy en

 

Straelen H1555-035   -   00-00-1555   -   blz. 6v nr. 3

He(n)rick  Co(n)rats opte(n) Kolckβ

Celli  Henrick Putappelβ en

 

Straelen H1555-036   -   29-09-1555   -   blz. 6v nr. 4 [feest van Michaël Aartsengel is op 29 september]

Michael a(nn)o 55

Merk  Geret t(en) Loeβ

Anna  Thyeβ t(en) Loe en

 

Straelen H1555-037   -   00-00-1555   -   blz. 6v nr. 5

Lener  Wylh(em) opte(n) Berchβ

Try(n)  Wylh(em) Bleryckβ en

 

Straelen H1555-038   -   00-00-1555   -   blz. 6v nr. 6

He(n)rick  Tilma(n) Trule(n)ββ

Aleyt  Jacop Hune(n)β en

 

Straelen H1555-039   -   00-00-1555   -   blz. 6v nr. 7

Thonyβ  Jacop Tauwelβ

Ma(ria)  Goese(n) [..]ntzuβ en

 

Straelen H1555-040   -   00-00-1555   -   blz. 6v nr. 8

Ja(n)  Ja(n) Ramekerββ

Met  Henrick Unsyx en

 

Straelen H1555-041   -   00-00-1555   -   blz. 6v nr. 9

Michel  Artt Boββ

Wyndell  Thyβ ing(en) Holtβ en

 

Straelen H1555-042   -   00-00-1555   -   blz. 6v nr. 10

Kerst  Gaert Eykelboemββ

Itgen  Peter Herttychβ en

 

Straelen H1555-043   -   00-00-1555   -   blz. 6v nr. 11

Ja(n)  Gaert Umfelββ

Anna  Peter Rogge(n) en

 

Straelen H1555-044   -   00-00-1555   -   blz. 6v nr. 12

Teu  Jan Hubenβ

Try(n)  Ja(n) Noye(n) en

 

Straelen H1555-045   -   00-00-1555   -   blz. 6v nr. 13

Thomaβ  He(n)rick va(n) Dutβ

Gryet  Wynes Wyna(n)tβ en

 

Straelen H1555-046   -   00-00-1555   -   blz. 7r nr. 1

Peter  Claeβ opt(en) Hasseltββ

Beel  Peter opt(en) Bornβ en

 

Straelen H1555-047   -   00-00-1555   -   blz. 7r nr. 2

Pet(er)  Peter Koe(n)ese(n)ββ

He(n)rick [sic]  Henrick opte(n) Berchβ en

 

Straelen H1555-048   -   00-00-1555   -   blz. 7r nr. 3

Luef  Lueff Kremerββ

Gryt  Ja(n) ten Bercke(n) en

 

Straelen H1555-049   -   00-00-1555   -   blz. 7r nr. 4

Ja(n)  Gaert Kemke(n)ββ

Try(n)  He(n)rick Lueffβ en

 

Straelen H1555-050   -   00-00-1555   -   blz. 7r nr. 5

Derick  Ia(n) Raryxβ

Try(n)  He(n)rick Belyen en

 

Straelen H1555-051   -   00-00-1555   -   blz. 7r nr. 6

Jacop  Ja(n) Schoepke(n)ββ

Maria  Koen Plonyβ en

 

Straelen H1555-052   -   00-00-1555   -   blz. 7r nr. 7

Symo(n)  Thyeβ Kuwusβ

Maria  Jan ynge(n) Yvanckβ en

 

Straelen H1555-053   -   00-00-1555   -   blz. 7r nr. 8

Ja(n)  Karck va(n) Nym(m)ege(n)

Met  Thyeβ va(n) Aekenβ en

 

Straelen H1555-054   -   00-00-1555   -   blz. 7r nr. 9

Jasper  He(n)rick Putappel

Try(n)  Pet(er) Herttychβ en

 

Straelen H1555-055   -   00-00-1555   -   blz. 7r nr. 10

Derick  Ia(n) Schoemekerββ

Met  Geret Stratienβ en

 

Straelen H1555-056   -   00-00-1555   -   blz. 7r nr. 11

Ja(n)  Jan Ostrenββ

Try(n)  Seger Heyne(n) en

 

Straelen H1555-057   -   00-00-1555   -   blz. 7r nr. 12

Wylhe(m)  He(n)rick Bueβ

Maria  Geret Neffe(n) en

 

Straelen H1555-058   -   00-00-1555   -   blz. 7r nr. 13

Pet(er)  He(n)rick Take(n)ββ

Gelly  Pet(er) t(en) Pontβ en

 

Straelen H1555-059   -   00-00-1555   -   blz. 7v nr. 1

Peter  Geret Artββ

Neeβ  Coen Ghyle(n) en