GenBronnen

digitalisering

maas

Straelen (D) RK huwelijken 1554


p[hest]us annu(n)cisio(n)iβ a(nn)o [15]54 

Straelen H1554-001   -   00-00-1554   -   blz. 2v nr. 2

Thonyβ  He(n)rick Deynckβ

Beel  Ia(n) opt(en) Horst en

 

Straelen H1554-002   -   00-00-1554   -   blz. 2v nr. 3

Pet(er)  Gaert Molt(er)β

Druy  Goese(n) Wernerβ en

 

Straelen H1554-003   -   00-00-1554   -   blz. 2v nr. 4

Geurt  Ia(n) te(r) Eeksen

Beel  Goese(n) Heyst(er)

 

Straelen H1554-004   -   00-00-1554   -   blz. 2v nr. 5

Jacop  Engelbert tot Oerst

Aleyt  Harma(n) Rog(gen)

 

Straelen H1554-005   -   00-00-1554   -   blz. 2v nr. 6

Thyβ  Art opte(n) Hilbra(n)tβ

Neeβ  Pouwelβ Toeniseβ en

 

Straelen H1554-006   -   00-00-1554   -   blz. 2v nr. 7

Thonyβ  He(n)rick te(n) Eyke(n)ββ

Jut  Pet(er) opte(n) Weyerβ en

 

Straelen H1554-007   -   00-00-1554   -   blz. 2v nr. 8

Ja(n)  I..st Ia(n)ssoen

Aelet  Geret Artβ en

 

Straelen H1554-008   -   00-00-1554   -   blz. 2v nr. 9

Geret  Kerst Hulsma(n)β

Try(n)  Iacop va(nd)en Maeβ

 

Straelen H1554-009   -   00-00-1554   -   blz. 2v nr. 10

Ja(n)  Ia(n) Rogge(n)

Jen(n)eke(n)  Pouwelβ Juertβ

 

Straelen H1554-010   -   00-00-1554   -   blz. 2v nr. 11

Gerit  Peter Kempkeββ

Neβ  Pet(er) ten Eelse(n)

 

Straelen H1554-011   -   00-00-1554   -   blz. 2v nr. 12

Goese(n)  Jacob te(n) Berchβ

Beel  Cornel Rogge(n) en

 

Straelen H1554-012   -   00-00-1554   -   blz. 3r nr. 1

He(n)rick  Jan Koem(en)β

Try(n)  Peter t Waenre en

 

Straelen H1554-013   -   00-00-1554   -   blz. 3r nr. 2

Pelgin  Jacop Heelma(n)β

Maria  Geret va(n) Eeckβ en

 

Straelen H1554-014   -   00-00-1554   -   blz. 3r nr. 3

Geret  Pet(er) inge(n) Paββ

Leen  Ruet Saelma(n)β en

 

Straelen H1554-015   -   00-00-1554   -   blz. 3r nr. 4

Co(n)raet  Rasp Staelββ

Anna  Alof va(n) Renβ en

 

Straelen H1554-016   -   00-00-1554   -   blz. 3r nr. 5

Ja(n)  Derick Genertβ

Maria  He(n)rick opt(en) Krutβ en

 

Straelen H1554-017   -   00-00-1554   -   blz. 3r nr. 6

Ja(n)  Ia(n) Kyepβ

Jen(n)eke(n)  Arnt Backhusen

 

Straelen H1554-018   -   00-00-1554   -   blz. 3r nr. 7

Gaert  Ia(n) Hueske(n)

Try(n)  Ia(n) Klaesen

 

Straelen H1554-019   -   00-00-1554   -   blz. 3r nr. 8

Wilhe(m)  Iacop Alertββ

Neβ  Ia(n) opte(n) Wyerβ en

 

Straelen H1554-020   -   00-00-1554   -   blz. 3r nr. 9

Ja(n)  Ia(n) Styne(n)β

[....]ken  Pouwels Swartβ en

 

Straelen H1554-021   -   00-00-1554   -   blz. 3r nr. 10

Luef  Ia(n) Terckebeckβ

Try(n)  Pet(er) opte(n) Uyer en

 

Straelen H1554-022   -   00-00-1554   -   blz. 3r nr. 11

Asrer  Ia(n) Wysmekerβ

Jen(n)eke(n)  Pet(er) t Horst en

 

Straelen H1554-023   -   00-00-1554   -   blz. 3r nr. 12

Pouwelβ  Arnt Beneye(n)β

An(n)a  Derick opte(n) Wy

 

Straelen H1554-024   -   00-00-1554   -   blz. 3v nr. 1

Geret  Pet(er) op ge(n) Eylle

Naβ  Ia(n) Huesken

 

Straelen H1554-025   -   00-00-1554   -   blz. 3v nr. 2

Henrick  Derick Spytβ

Lut(e)  Ia(n) Ingene(n)

 

Straelen H1554-026   -   00-00-1554   -   blz. 3v nr. 3

Theodorus Poyn

Beel Aukels

 

Straelen H1554-027   -   00-00-1554   -   blz. 3v nr. 4

Luef  Ia(n) Tercke(n)beck

Try(n)  Pet(er) opte(n) Keen ten

 

Straelen H1554-028   -   00-00-1554   -   blz. 3v nr. 5

Pet(er)  Jacop Artββ

Thyske(n)  [..] ter Leup en

 

Straelen H1554-029   -   00-00-1554   -   blz. 3v nr. 6

Thoniβ  Ia(n) Herma(n)β

Try(n)  He(n)rick K...e(n)β en

 

Straelen H1554-030   -   00-00-1554   -   blz. 3v nr. 7

He(n)rick  Pet(er) inge(n) Haeft

Gryt  Ia(n) va(n) Weert

 

Straelen H1554-031   -   00-00-1554   -   blz. 3v nr. 8

He(n)rick  Pet(er) opt Sweerβ

Nulant  Ia(n) Hoecksteyn en

 

Straelen H1554-032   -   00-00-1554   -   blz. 3v nr. 9

Thonys  Ia(n) Hartma(n)

Fl[....]  Derick Tacke(n)β

 

Straelen H1554-033   -   00-00-1554   -   blz. 3v nr. 10

Derick  Pet(er) Spytβ

Lyβ  Bastian t(er) Bruck

 

Straelen H1554-034   -   00-00-1554   -   blz. 4r nr. 1

Art  Art op Hasseltβ

Henrick [sic]  Ia(n) Gaertβ en

 

Straelen H1554-035   -   00-00-1554   -   blz. 4r nr. 2

Pet(er)  Ia(n) ing(en) Rayβ

Leen  Ia(n) opt Mirsbeck en

 

Straelen H1554-036   -   00-00-1554   -   blz. 4r nr. 3

Leen  Ia(n) Voeste(n)β

Fey  Pet(er) opte(n) Laer en

 

Straelen H1554-037   -   00-00-1554   -   blz. 4r nr. 4

Pet(er)  Geret Kutbusβ

Aleyt  Kerst Hulsma(n) en

 

Straelen H1554-038   -   00-00-1554   -   blz. 4r nr. 5

Derick  Pet(er) Spytββ

Lyβ  Sebastianus te(r) Bruck en

 

Straelen H1554-039   -   00-00-1554   -   blz. 4r nr. 6

Thyeβ  Peter Wynke(n)ββ

Try(n)  Ia(n) opte(n) Roynerβ en

 

Straelen H1554-040   -   00-00-1554   -   blz. 4r nr. 7

Geret  Geret Stelke(n)ββ

Nuell  Theus Rytberkβ en

 

Straelen H1554-041   -   00-00-1554   -   blz. 4r nr. 8

Wylhe(m)  Ia(n) opt(en) Muers....

Mes  Iacop opten Rays en

 

Straelen H1554-042   -   00-00-1554   -   blz. 4r nr. 9

Pet(er)  Ia(n) Backhysβ

Try(n)  Goese(n) opte(n) Froerβ en

 

Straelen H1554-043   -   00-00-1554   -   blz. 4r nr. 10

Ja(n)  Geret va(n) Schaeckββ

Aleyt  Goese(n) Wernerβ en

 

Straelen H1554-044   -   00-00-1554   -   blz. 4r nr. 11

Neliβ  Ia(n) Heysterββ

Aleyt  Derick Heysterβ en

 

Straelen H1554-045   -   00-00-1554   -   blz. 4r nr. 12

Merte(n)  Ia(n) Spaerββ

Stynke(n)  Telma(n) Potghyterβ

 

Straelen H1554-046   -   00-00-1554   -   blz. 4v nr. 1

Wilhe(m)  Ia(n) Stechske(n)β

Acht  Koen Knoepβ n

 

Straelen H1554-047   -   00-00-1554   -   blz. 4v nr. 2

Ja(n)  Jacop Leuke(n)ββ

Gert  Geret Kremerβ en

 

Straelen H1554-048   -   00-00-1554   -   blz. 4v nr. 3

Jacop  Pet(er) Wolterββ

Try(n)  Ia(n) Raeryx en

 

Straelen H1554-049   -   00-00-1554   -   blz. 4v nr. 4

Gaert  Pet(er) Wolterββ

Try(n)  Ia(n) opte(n) Baeckβ en

 

Straelen H1554-050   -   00-00-1554   -   blz. 4v nr. 5

Pet(er)  Ia(n) opte(n) Berchββ

Wyndel  Peter Wolterβ en

 

Straelen H1554-051   -   00-00-1554   -   blz. 4v nr. 6

Teu(n)  Jacop Alertββ

Ulant  Thyβ t(er) Lo en

 

Straelen H1554-052   -   00-00-1554   -   blz. 4v nr. 7

Peter  Henrick aenge(n) Borstβ

Aleyt  He(n)rick Veldma(n)β en

 

Straelen H1554-053   -   00-00-1554   -   blz. 4v nr. 8

Jacop  Gose(n) Smaele(n)β

Gryt  Pet(er) op Straet en

 

Straelen H1554-054   -   00-00-1554   -   blz. 4v nr. 9

Ja(n)  Ia(n) Leupβ

Immel  Geret Schatty(n)gβ en

 

Straelen H1554-055   -   00-00-1554   -   blz. 4v nr. 10

Peter  Nelis Stechskenβ

Gryet  Ja(n) Theue(n) en