GenBronnen

digitalisering

maas

Mulbracht (D) overlijdens 1740-1744


1740

jan(uarius)

Mulbracht O1740-001   -   05-01-1740   -   NRW afb. 154 nr. 44

5 Henricus Erckens

 

Mulbracht O1740-002   -   05-01-1740   -   NRW afb. 154 nr. 45

5 Enken Guetges

 

Mulbracht O1740-003   -   23-01-1740   -   NRW afb. 154 nr. 46

23 Jan Scheuren

 

Mulbracht O1740-004   -   24-01-1740   -   NRW afb. 154 nr. 47

24 Aret Heines

 

februarius

Mulbracht O1740-005   -   20-02-1740   -   NRW afb. 154 nr. 48

20 Maria Even

 

martius

Mulbracht O1740-006   -   01-03-1740   -   NRW afb. 154 nr. 49

1 Gritgen Essers

 

Mulbracht O1740-007   -   07-03-1740   -   NRW afb. 154 nr. 50

7 Gebel Dings

 

Mulbracht O1740-008   -   18-03-1740   -   NRW afb. 154 nr. 51

18 Trincken Terporten

 

Mulbracht O1740-009   -   19-03-1740   -   NRW afb. 154 nr. 52

19 Neull ahn der Stiegen

 

Mulbracht O1740-010   -   26-03-1740   -   NRW afb. 154 nr. 53

26 Tringen im Lins

 

april

Mulbracht O1740-011   -   11-04-1740   -   NRW afb. 154 nr. 54

11 Arnoldus Heines

 

Mulbracht O1740-012   -   16-04-1740   -   NRW afb. 154 nr. 55

16 Cathar[ina] Dusterwaldt

 

Mulbracht O1740-013   -   23-04-1740   -   NRW afb. 154 nr. 56

23 Jan Horrig

 

Mulbracht O1740-014   -   28-04-1740   -   NRW afb. 154 nr. 57

28 Trincken Hennen

 

majus

Mulbracht O1740-015   -   20-05-1740   -   NRW afb. 154 nr. 58

20 Gereth auf den Steinen

 

Mulbracht O1740-016   -   27-05-1740   -   NRW afb. 154 nr. 59

27 Jan Hinssen

 

Mulbracht O1740-017   -   28-05-1740   -   NRW afb. 154 nr. 60

28 Metgen Holtermans

 

junius

Mulbracht O1740-018   -   02-06-1740   -   NRW afb. 154 nr. 61

2 Trincken Mertens

 

Mulbracht O1740-019   -   19-06-1740   -   NRW afb. 154 nr. 62

19 Geurt der Katz

 

Mulbracht O1740-020   -   19-06-1740   -   NRW afb. 154 nr. 63

19 Jo[ann]es Laden

 

julius

Mulbracht O1740-021   -   03-07-1740   -   NRW afb. 154 nr. 64

3 Thonis Houben

 

Mulbracht O1740-022   -   03-07-1740   -   NRW afb. 154 nr. 65

3 Tisken Klaps

 

Mulbracht O1740-023   -   03-07-1740   -   NRW afb. 154 nr. 66

3 Peter Geneijen

 

8ber

Mulbracht O1740-024   -   22-10-1740   -   NRW afb. 154 nr. 67

19 cæsus in venatione et

22 mortuus Henr[icus] Pleunis

 

xber

Mulbracht O1740-025   -   04-12-1740   -   NRW afb. 154 nr. 68

4 Jan Davidts

 

Mulbracht O1740-026   -   05-12-1740   -   NRW afb. 154 nr. 69

5 Nees Deutges

 

Mulbracht O1740-027   -   16-12-1740   -   NRW afb. 154 nr. 70

16 Ercken Dings

 

Mulbracht O1740-028   -   18-12-1740   -   NRW afb. 154 nr. 71

18 Peter im Kamp

 

1741

januarius

Mulbracht O1741-001   -   02-01-1741   -   NRW afb. 154 nr. 72

2 Neul Hauberts

 

Mulbracht O1741-002   -   18-01-1741   -   NRW afb. 154 nr. 73

18 Catharina Tewessen

 

febr[uarius]

Mulbracht O1741-003   -   02-02-1741   -   NRW afb. 154 nr. 74

2 Joanna Simes

 

mart[ius]

Mulbracht O1741-004   -   14-03-1741   -   NRW afb. 154 nr. 75

14 Enken Thielen

 

Mulbracht O1741-005   -   17-03-1741   -   NRW afb. 154 nr. 76

17 Maria Mewessen ehefrau

von h[e]rn von Oijen.

 

Mulbracht O1741-006   -   18-03-1741   -   NRW afb. 154 nr. 77

18 r. d[ominus] Jo[ann]es von Oijen

 

Mulbracht O1741-007   -   30-03-1741   -   NRW afb. 154 nr. 78

30 Jutgen Hauser

 

aprilis

Mulbracht O1741-008   -   02-04-1741   -   NRW afb. 154 nr. 79

2 Trincken Bolten

 

Mulbracht O1741-009   -   08-04-1741   -   NRW afb. 154 nr. 80

8 Oletgen Bonschen

 

Mulbracht O1741-010   -   14-04-1741   -   NRW afb. 154 nr. 81

14 Jacob Erckens

 

majus

Mulbracht O1741-011   -   11-05-1741   -   NRW afb. 154 nr. 82

11 Beelken Beelen

 

Mulbracht O1741-012   -   27-05-1741   -   NRW afb. 154 nr. 83

27 Anna Terporten

 

junius

Mulbracht O1741-013   -   08-06-1741   -   NRW afb. 154 nr. 84

8. Gritgen Deutges

 

Mulbracht O1741-014   -   17-06-1741   -   NRW afb. 154 nr. 85

17 Neesken Sievets

 

Mulbracht O1741-015   -   18-06-1741   -   NRW afb. 154 nr. 86

18 Haubert in gen Rijdt

 

augustus

Mulbracht O1741-016   -   06-08-1741   -   NRW afb. 154 nr. 87

6 Herman Wassen

 

Mulbracht O1741-017   -   06-08-1741   -   NRW afb. 154 nr. 88

6 Hennersken Simes

mortua et sepulta in

Dulcken.

 

1741

Mulbracht O1741-018   -   16-08-1741   -   NRW afb. 154 nr. 89

16 Maria Kappers

 

Mulbracht O1741-019   -   23-08-1741   -   NRW afb. 154 nr. 90

23 Drutgen Hennen

 

Mulbracht O1741-020   -   25-08-1741   -   NRW afb. 154 nr. 91

25 Öletgen Terporten

 

Mulbracht O1741-021   -   30-08-1741   -   NRW afb. 154 nr. 92

30 Willem im Kamp

 

september

Mulbracht O1741-022   -   20-07-1741   -   NRW afb. 154 nr. 93

20 Trincken Hauben

 

Mulbracht O1741-023   -   21-07-1741   -   NRW afb. 154 nr. 94

21 Peter in gen Rijdt

 

8ber

Mulbracht O1741-024   -   03-10-1741   -   NRW afb. 154 nr. 95

3 Peter Kriegers

 

Mulbracht O1741-025   -   09-10-1741   -   NRW afb. 154 nr. 96

9. Geurt Simes

 

Mulbracht O1741-026   -   23-10-1741   -   NRW afb. 154 nr. 97

23 Wilh: Heines

 

9ber

Mulbracht O1741-027   -   07-11-1741   -   NRW afb. 154 nr. 98

7 Drütgen Dorsch

 

Mulbracht O1741-028   -   20-11-1741   -   NRW afb. 154 nr. 99

20 Peter in der Heggen

 

Mulbracht O1741-029   -   25-11-1741   -   NRW afb. 154 nr. 100

25 Mewes auf der Drenck[..]

 

xber

Mulbracht O1741-030   -   10-12-1741   -   NRW afb. 154 nr. 101

10 Dirich Radmechers

 

Mulbracht O1741-031   -   23-12-1741   -   NRW afb. 154 nr. 102

23 Lambert op g(en) Domgen

 

1742

januarius

Mulbracht O1742-001   -   06-01-1742   -   NRW afb. 154 nr. 103

6 Beel Kampers

 

Mulbracht O1742-002   -   17-01-1742   -   NRW afb. 154 nr. 104

17 Beelken Simes

 

Mulbracht O1742-003   -   21-01-1742   -   NRW afb. 154 nr. 105

21 Eva Schutgens

 

Mulbracht O1742-004   -   24-01-1742   -   NRW afb. 154 nr. 106

24 Mathias op gen Dömg[…]

 

febr(uarius)

Mulbracht O1742-005   -   02-02-1742   -   NRW afb. 154 nr. 107

2 Barbara Scheimes

 

Mulbracht O1742-006   -   24-02-1742   -   NRW afb. 154 nr. 108

24 Henricus in der He[…]

mortuus a Stevensweert

 

Mulbracht O1742-007   -   25-02-1742   -   NRW afb. 154 nr. 109

25 Peter Rosen

 

Mulbracht O1742-008   -   25-02-1742   -   NRW afb. 154 nr. 110

25 Jan Borsch

 

Mulbracht O1742-009   -   28-02-1742   -   NRW afb. 154 nr. 111

28 Thonis Hauben

 

aprilis

Mulbracht O1742-010   -   12-04-1742   -   NRW afb. 154 nr. 112

12 Trincken Schöpges

 

Mulbracht O1742-011   -   19-04-1742   -   NRW afb. 154 nr. 113

19 Encken Schouren

 

Mulbracht O1742-012   -   25-04-1742   -   NRW afb. 154 nr. 114

25 Barbara Hauben

 

Mulbracht O1742-013   -   27-04-1742   -   NRW afb. 154 nr. 115

27 Merrij Gebelen

 

majus

Mulbracht O1742-014   -   05-05-1742   -   NRW afb. 154 nr. 116

5 Merrij Rosen

 

Mulbracht O1742-015   -   11-05-1742   -   NRW afb. 154 nr. 117

11 Thisken Kusters

 

Mulbracht O1742-016   -   16-05-1742   -   NRW afb. 154 nr. 118

16 Jda im Camp

 

Mulbracht O1742-017   -   16-05-1742   -   NRW afb. 154 nr. 119

16 Catharina Fehren

 

Mulbracht O1742-018   -   20-05-1742   -   NRW afb. 154 nr. 120

20 Trincken Könen

 

junius

Mulbracht O1742-019   -   08-06-1742   -   NRW afb. 154 nr. 121

8 Geret Portsel

 

Mulbracht O1742-020   -   22-06-1742   -   NRW afb. 154 nr. 122

22 Joannes Heines

 

julius

Mulbracht O1742-021   -   09-07-1742   -   NRW afb. 154 nr. 123

9 Jan Gebelen

 

Mulbracht O1742-022   -   22-07-1742   -   NRW afb. 154 nr. 124

22 Maria Geritges

 

Mulbracht O1742-023   -   26-07-1742   -   NRW afb. 154 nr. 125

26 Wilm Gördts

 

augustus

Mulbracht O1742-024   -   09-08-1742   -   NRW afb. 154 nr. 126

9 Encken Reijners.

 

1742

november

Mulbracht O1742-025   -   04-11-1742   -   NRW afb. 155 nr. 1

4 Peter auff dem Platz

 

Mulbracht O1742-026   -   05-11-1742   -   NRW afb. 155 nr. 2

5 Jan Bohren

 

Mulbracht O1742-027   -   25-11-1742   -   NRW afb. 155 nr. 3

25 Lehnart im Lins

 

december

Mulbracht O1742-028   -   02-12-1742   -   NRW afb. 155 nr. 4

2 Lehnart an der Stiegen

 

Mulbracht O1742-029   -   11-12-1742   -   NRW afb. 155 nr. 5

11 Trincken ahn gen Thör

 

Mulbracht O1742-030   -   12-12-1742   -   NRW afb. 155 nr. 6

12 Cæcilia Mullers

 

Mulbracht O1742-031   -   13-12-1742   -   NRW afb. 155 nr. 7

13 Cath: Knabben

 

1743

jan(uarius)

Mulbracht O1743-001   -   07-01-1743   -   NRW afb. 155 nr. 8

7 Henrich im Rounz

 

Mulbracht O1743-002   -   08-01-1743   -   NRW afb. 155 nr. 9

8 Thisken Bongarts

 

febr(uarius)

Mulbracht O1743-003   -   24-02-1743   -   NRW afb. 155 nr. 10

24 Elisabeth Ellen

 

martius

Mulbracht O1743-004   -   07-03-1743   -   NRW afb. 155 nr. 11

7 Elis: Erckens

 

Mulbracht O1743-005   -   19-03-1743   -   NRW afb. 155 nr. 12

19 Trincken Houben

 

aprilis

Mulbracht O1743-006   -   04-04-1743   -   NRW afb. 155 nr. 13

4 Jenneken Schulmeister

 

Mulbracht O1743-007   -   06-04-1743   -   NRW afb. 155 nr. 14

6 Maria Franssen

 

Mulbracht O1743-008   -   14-04-1743   -   NRW afb. 155 nr. 15

14 Elisabeth Gonzales

 

Mulbracht O1743-009   -   16-04-1743   -   NRW afb. 155 nr. 16

16 Nicol Holtermans

 

Mulbracht O1743-010   -   20-04-1743   -   NRW afb. 155 nr. 17

20 Wilm Dings

 

Mulbracht O1743-011   -   23-04-1743   -   NRW afb. 155 nr. 18

23 Lehnart Wassen

 

Mulbracht O1743-012   -   30-04-1743   -   NRW afb. 155 nr. 19

30 Mathia Schmits

 

majus

Mulbracht O1743-013   -   05-05-1743   -   NRW afb. 155 nr. 20

5 Neuhl Dömbges

 

Mulbracht O1742-014   -   12-05-1742   -   NRW afb. 155 nr. 21

12 oct[obris] Aret Beckmans

 

Mulbracht O1743-015   -   19-05-1743   -   NRW afb. 155 nr. 22

19 Maria Beckers

 

Mulbracht O1743-016   -   22-05-1743   -   NRW afb. 155 nr. 23

22 Jacob Jacobs

 

Mulbracht O1743-017   -   27-05-1743   -   NRW afb. 155 nr. 24

27 Henrich Houben

 

junius

Mulbracht O1743-018   -   04-06-1743   -   NRW afb. 155 nr. 25

4 Sibilla Wolters

 

Mulbracht O1743-019   -   05-06-1743   -   NRW afb. 155 nr. 26

5 Willem Zilges

 

Mulbracht O1743-020   -   06-06-1743   -   NRW afb. 155 nr. 27

6 Dirisken Lepelmans

 

Mulbracht O1743-021   -   07-06-1743   -   NRW afb. 155 nr. 28

7 Lehnken Wolters

 

Mulbracht O1743-022   -   08-06-1743   -   NRW afb. 155 nr. 29

8 Beelken Kronen

 

Mulbracht O1743-023   -   15-06-1743   -   NRW afb. 155 nr. 30

15 Helehna Sachs.

 

1743

julius

Mulbracht O1743-024   -   09-07-1743   -   NRW afb. 155 nr. 31

9 Beatrix Hennen

 

Mulbracht O1743-025   -   10-07-1743   -   NRW afb. 155 nr. 32

10 Thisken Neuenhoff

 

Mulbracht O1743-026   -   20-07-1743   -   NRW afb. 155 nr. 33

20 Hees Klaps

 

augustus

Mulbracht O1743-027   -   23-07-1743   -   NRW afb. 155 nr. 34

23 Hilken Janssen

 

8ber

Mulbracht O1743-028   -   25-10-1743   -   NRW afb. 155 nr. 35

25 Catharina Pontsel

 

9ber

Mulbracht O1743-029   -   29-11-1743   -   NRW afb. 155 nr. 36

29 h[ee]r Caspar von Oijen

 

Mulbracht O1743-030   -   30-11-1743   -   NRW afb. 155 nr. 37

30 Geret Rosen

 

xber

Mulbracht O1743-031   -   19-12-1743   -   NRW afb. 155 nr. 38

19 Lehnart an gen Thör

 

Mulbracht O1743-032   -   25-12-1743   -   NRW afb. 155 nr. 39

25 Metgen Pesch

 

1744

februarius

Mulbracht O1744-001   -   01-02-1744   -   NRW afb. 155 nr. 40

1 Helena Schutgens

 

Mulbracht O1744-002   -   13-02-1744   -   NRW afb. 155 nr. 41

13 Lehnart Deutges

 

Mulbracht O1744-003   -   17-02-1744   -   NRW afb. 155 nr. 42

17 Drutgen Janssen

 

Mulbracht O1744-004   -   20-02-1744   -   NRW afb. 155 nr. 43

20 Willengen Stroncken

 

Mulbracht O1744-005   -   24-02-1744   -   NRW afb. 155 nr. 44

24 Gritgen Mullers

 

Mulbracht O1744-006   -   29-02-1744   -   NRW afb. 155 nr. 45

29 Henrich Goerdts

 

martius

Mulbracht O1744-007   -   09-03-1744   -   NRW afb. 155 nr. 46

9 Klas Könen

 

Mulbracht O1744-008   -   12-03-1744   -   NRW afb. 155 nr. 47

12 Anna Genijen

 

Mulbracht O1744-009   -   16-03-1744   -   NRW afb. 155 nr. 48

16 Willem Klercks

 

Mulbracht O1744-010   -   26-03-1744   -   NRW afb. 155 nr. 49

26 Jenecken Zillen

 

aprilis

Mulbracht O1744-011   -   09-04-1744   -   NRW afb. 155 nr. 50

9 Maria Wolters

 

Mulbracht O1744-012   -   14-04-1744   -   NRW afb. 155 nr. 51

14 Ummelgen Hosewitz

 

majus

Mulbracht O1744-013   -   13-05-1744   -   NRW afb. 155 nr. 52

13 Peter Busch

 

junius

Mulbracht O1744-014   -   07-06-1744   -   NRW afb. 155 nr. 53

7 Elisabeth Hosewitz

 

Mulbracht O1744-015   -   19-06-1744   -   NRW afb. 155 nr. 54

19 Ruth Davidts

 

Mulbracht O1744-016   -   21-06-1744   -   NRW afb. 155 nr. 55

21 Willem Deutges

 

julius

Mulbracht O1744-017   -   15-07-1744   -   NRW afb. 155 nr. 56

15 Petronella Hinsen

 

Mulbracht O1744-018   -   19-07-1744   -   NRW afb. 155 nr. 57

19 Frans Henrich Vogels

 

7ber

Mulbracht O1744-019   -   10-09-1744   -   NRW afb. 155 nr. 58

10 Enken Joppen

 

8ber

Mulbracht O1744-020   -   08-10-1744   -   NRW afb. 155 nr. 59

8 Leonardus in der Fuhrt.

 

1744

9ber

Mulbracht O1744-021   -   16-11-1744   -   NRW afb. 155 nr. 60

16 Jan Könen

 

Mulbracht O1744-022   -   26-11-1744   -   NRW afb. 155 nr. 61

26 Thisken Simes

 

xber

Mulbracht O1744-023   -   19-12-1744   -   NRW afb. 155 nr. 62

19 Maria Borsch