GenBronnen

maas

Mulbracht (D) RK dopen 1641


1641

Mulbracht D1641-001   -   06-01-1641   -   KA afb. 20a nr. 13

6 jan(uarii) [niets geschreven] Stambs fili Jan Stams Alletg(en) uxor

 

Mulbracht D1641-002   -   13-01-1641   -   KA afb. 20a nr. 14

13 jan(uarii) [….]t Juth L[...]ten.

patrini Trincken to Ophoven.

 

Mulbracht D1641-003   -   20-01-1641   -   KA afb. 20a nr. 15

20 jan(uarii) Trincken Borsch filia Jan Borch Alletg(en) uxor

patrini Jan der Delff Dirich in g(en) Raben Alletg(en) Holtermans

 

1641

Mulbracht D1641-004   -   03-02-1641   -   KA afb. 20b nr. 1

3 febr(uarii) Gertg(en) filius Henrich Scheimes Trincken uxor

patrini Jan Lensen Trincken Corniz

 

Mulbracht D1641-005   -   24-03-1641   -   KA afb. 20b nr. 2

24 martii Drincken Hennes filia Heincken Hennes Norilg(en) uxor

patrini Heincken Bottbeil Maria Heines

 

Mulbracht D1641-006   -   12-04-1641   -   KA afb. 20b nr. 3

12 april [niets geschreven] filia Thones Klabs Merricken

patrini Reiner Schrors Trincken Therporten

 

Mulbracht D1641-007   -   27-04-1641   -   KA afb. 20b nr. 4

27 april Henrich filius Petri Schors Olletg(en) uxoris

patrini Peter Keitlers Mert Borsch

 

Mulbracht D1641-008   -   30-04-1641   -   KA afb. 20b nr. 5

30 april Jan filius Lenert Mactens Merri uxor

patrinus Jan Sevenden

 

Mulbracht D1641-009   -   21-04-1641   -   KA afb. 20b nr. 6

21 april Alletg(en) filia Gerhert Hinsen Leisbetg(en) Box

patrinus Sijb [….] [….] filius Peter in g(en) Lutterbracht

Trincken Heesen.

 

Mulbracht D1641-010   -   02-06-1641   -   KA afb. 20b nr. 7

2 junii Eva filia Jo[ann]is Hinsen Maria uxoris

 

Mulbracht D1641-011   -   24-06-1641   -   KA afb. 20b nr. 8

2[4] junii [niets geschreven] fil: Enken Jannes

 

Mulbracht D1641-012   -   09-06-1641   -   KA afb. 20b nr. 9

9 junii [niets geschreven] fil. Gordt Schmax Trincken uxor

patrinus Nielis Wirts

 

Mulbracht D1641-013   -   17-06-1641   -   KA afb. 20b nr. 10

17 julii Joannes filius Erken Peschgen Meri uxor

patrini Gorten Heines Gritg(en) Volkers

 

hic charta vacua

 

Mulbracht D1641-014   -   01-11-1641   -   KA afb. 20b nr. 11

1 nov(embris) Gritgen filia Martini Borsch Annæ Wierz

patrini Peter Keitlers [J]an Schmitz Mechtildis Hilkens