GenBronnen

digitalisering

maas

Kessel (D) overlijdens 1683 en 1688


[PT afb. 5:]

 

r(everen)dus d(omi)nus pastor

Mattheus Hubenius obiit

1683. et 1688. 29. nov(embris). obiit

pastor Jo(ann)es Jansen, cui

successit Jgnatius Dijtgens

et baptizavit sequentes

 

[vertaling:]

 

eerwaarde heer pastoor Mattheus Hubenius is gestorven in 1683.

en 1688 op 29 november is gestorven pastoor Joannes Jansen,

die werd opgevolgd door Ignatius Dijtgens en als volgende doopte.