GenBronnen

digitalisering

maas

Kessel (D) RK dopen 1740-1744


1740.

Kessel D1740-001   -   03-01-1740   -   PT afb. 19 nr. 24

3. jan(uarii).

Jan Brouwers et Marg. van Well.

Willem.

Jan van Well et Anna Hunnekens

 

Kessel D1740-002   -   20-01-1740   -   PT afb. 19 nr. 25

20.

Arnold ter Vooren et Joa(nn)a Coenen.

Pet.

Gerrit ter Vooren et Derris Brienen

 

Kessel D1740-003   -   01-02-1740   -   PT afb. 19 nr. 26

1. feb(ruarii).

Henr. Artz et Gertruid Roosen.

Derrick.

Jan Artz et Christin Roosen

 

Kessel D1740-004   -   27-03-1740   -   PT afb. 19 nr. 27

27. mar(tii).

Derrick Scherders et Nel Maes.

Maria

Jan Geurts et Jo(ann)a Thijssen

 

Kessel D1740-005   -   04-04-1740   -   PT afb. 19 nr. 28

4. apr(ilis).

Jan Jansen et Meuske Coenen.

Helena.

Willem Coenen et Maria Lenders

 

Kessel D1740-006   -   07-04-1740   -   PT afb. 19 nr. 29

7.

Steven Weeren et Nel Jansen

Catrin.

Arndt Weeren et Catrin Jansen

 

Kessel D1740-007   -   10-04-1740   -   PT afb. 19 nr. 30

10.

Jan van Lin et Nil Nelissen

Jan.

Jan Geurts et Elisabeth Kersten

 

Kessel D1740-008   -   15-04-1740   -   PT afb. 19 nr. 31

15.

Willem Vissers et Maria Coenen

Jo[ann]a

Jan Frolicks et Leen van Lin

 

Kessel D1740-009   -   08-06-1740   -   PT afb. 19 nr. 32

8. junii

Teus Donders et Mechel Jansen.

Agnes.

Henr. et Jo(ann)a Franck obstetrix [= vroedvrouw]

 

Kessel D1740-010   -   22-07-1740   -   PT afb. 19 nr. 33

22. julii

Jac. Coenen et Jo(ann)a Meisters

Peternel.

Jacob Lenders et Meuske Coenen

 

Kessel D1740-011   -   31-07-1740   -   PT afb. 19 nr. 34

31.

Pet. Jansen et N. Michels.

Jan.

Arian Michels et Elisabeth Leuw

 

Kessel D1740-012   -   02-10-1740   -   PT afb. 19 nr. 35

2. oct(o)b(ris).

Henr. Coenen et Nel Kocken

Peternel.

Willem et Maria Coenen

 

Kessel D1740-013   -   06-10-1740   -   PT afb. 19 nr. 36

6.

Jacob Lenders et Gerritje Coenen

Leonard.

Jan Frolicks et Catrin Lenders

 

1740.

Kessel D1740-014   -   12-10-1740   -   PT afb. 20 nr. 1

12. oct(o)b(ris).

Engel Jansen et Catrin Essers.

Jacomin.

Herm. Jansen et Maria Essers

 

Kessel D1740-015   -   28-10-1740   -   PT afb. 20 nr. 2

28.

Jan Pellens et Barbara Eeren

Frans.

Ant. Roelofs et Catrin Roosen

 

1741.

Kessel D1741-001   -   03-01-1741   -   PT afb. 20 nr. 3

3. jan(uarii).

Henr. Roelofs et Mari Heijlen

Everarda.

Henr. Coenen et Maria Ebben

 

Kessel D1741-002   -   16-02-1741   -   PT afb. 20 nr. 4

16. feb(ruarii).

Herm. Hulsmans et Mari van Dijck

Jan.

Ant. Roelofs et Hendrin Jansen

 

Kessel D1741-003   -   05-03-1741   -   PT afb. 20 nr. 5

5 mar(tii).

Bastian Bastians et Cath. v. Acken

Jo[ann]a.

Derrick Jngenbleeck et Mari Heeck

 

Kessel D1741-004   -   10-05-1741   -   PT afb. 20 nr. 6

10. maji maji [sic]

Willem Fleuren et Mari Bastians.

Derrick.

.N N. [de namen van de doopgetuigen zijn de schrijver onbekend]

 

Kessel D1741-005   -   27-06-1741   -   PT afb. 20 nr. 7

27. junii

Pet. Brouwers et Nel Ross.

Derris.

Krist Plenckers et Maria Brouwers

 

Kessel D1741-006   -   07-07-1741   -   PT afb. 20 nr. 8

7. julii

Gerrit Ross et Jo(ann)a Fleuren

Pet.

Krist Plenckers et Anna Heijstermans

 

Kessel D1741-007   -   13-07-1741   -   PT afb. 20 nr. 9

13.

Thijs Metzelaers et Jo(ann)a van Well

Liesbeth.

Gisb. Meusen et Maria Metzelaers

 

Kessel D1741-008   -   23-08-1741   -   PT afb. 20 nr. 10

23. aug(usti)

Edmund Abels et A. Mari. Deckers

Abel

Henr. Abels et Jo(ann)a van den Heuvel

 

Kessel D1741-009   -   04-10-1741   -   PT afb. 20 nr. 11

4. oct(o)b(ris).

Jo(ann)es Jansen et Pertel Jansen

Jo(ann)es.

Jan van Lin et Jo(ann)a Jansen

 

Kessel D1741-010   -   12-10-1741   -   PT afb. 20 nr. 12

12.

Faes van Dijck et Gerarda Geurts.

Gerritje.

Pet. Jansen et N. Geurts

 

Kessel D1741-011   -   19-10-1741   -   PT afb. 20 nr. 13

19.

Willem Vissers et Maria Coenen.

Christ.

Jo(ann)es Coenen et Christina Roosen

 

Kessel D1741-012   -   22-10-1741   -   PT afb. 20 nr. 14

22.

Jan Brouwers et Marg. van Well

Peternel.

Gerrit van Well et Catrin Reintjens

 

Kessel D1741-013   -   31-10-1741   -   PT afb. 20 nr. 15

31.

Hubert Huberts et Jo[ann]a Bugemans

Derris.

Kerst Hendrix et Peternel van de Loe

 

Kessel D1741-014   -   10-11-1741   -   PT afb. 20 nr. 16

10. nov(embris).

Jan Frolicks et Maria Heijlen

Herm.

Thom. Metzelaers et Hendrin Michels

 

Kessel D1741-015   -   14-11-1741   -   PT afb. 20 nr. 17

14.

Arnold ter Vooren et Jo(ann)a Coenen

Conrad.

Mechel K[…]sjens et Reinerus Michels

 

Kessel D1741-016   -   21-11-1741   -   PT afb. 20 nr. 18

21.

Derrick Scherder et Peternel Maes

Maria.

Henr. et Catharina Maes

 

Kessel D1741-017   -   09-12-1741   -   PT afb. 20 nr. 19

9. xbr(is).

Gerrit Drissen et Liesbeth Janssen

Jo(ann)es

Jan Jansen et Jo(ann)a Geurts

 

1742

Kessel D1742-001   -   05-02-1742   -   PT afb. 20 nr. 20

5. feb(ruarii).

Jan Artz. et Derris Gruijters.

Jo[ann]a.

Reinerus Gruijters et Gertruid Roosen

 

Kessel D1742-002   -   09-03-1742   -   PT afb. 20 nr. 21

9. mar(tii).

Gisbert Föllings et Derris Ostendorp

J. Willem.

Gerrit Tunnisen et Mintje Föllings

 

Kessel D1742-003   -   17-03-1742   -   PT afb. 20 nr. 22

17.

Jan Jansen et Meuske Koenen

Jo[ann]a.

Jo(ann)es Lenders et Mechel Gossens

 

Kessel D1742-004   -   05-05-1742   -   PT afb. 20 nr. 23

5. maji

Ant[.] Heesen et A. Mari Bulders

Jo(ann)a.

Jan Brouwers et Aeltje Krechtens

 

Kessel D1742-005   -   20-05-1742   -   PT afb. 20 nr. 24

20.

David Maes et Jo[ann]a Thijssen

Jo(ann)es.

Jan Essers et Liesbeth Derrix

 

Kessel D1742-006   -   13-06-1742   -   PT afb. 20 nr. 25

13. junii

Gerard Tunnisen et Hermin Wessels

Ant.

Otto Tervooren et Liesbeth Tunnisen

 

Kessel D1742-007   -   22-06-1742   -   PT afb. 20 nr. 26

22.

Herm. Roelofs et Maria Heijlen

Liesbeth. et Gerritje

J. Henr. Eeren et Maria Heijlen

Arnold Roelofs et Jo(ann)a Verrijsen

 

Kessel D1742-008   -   02-08-1742   -   PT afb. 20 nr. 27

2. aug(usti).

Herm. Hulsman et Maria van Dijck.

Jacob.

Henr. Pellens et Jo(ann)a Roelofs

 

Kessel D1742-009   -   27-08-1742   -   PT afb. 20 nr. 28

27.

Abel Abels et A. Maria Deckers

Agnes.

Jan Dennisen et Anna Hunnekens

 

Kessel D1742-010   -   21-09-1742   -   PT afb. 20 nr. 29

21. 7br(is).

Engel Jansen et Catrin Essers

Jo(ann)a.

Henr. et Maria Essers

 

Kessel D1742-011   -   01-12-1742   -   PT afb. 20 nr. 30

1ma xbr[is].

Arian Stevens et Catrin Gossens.

Willem.

Engel Gossens et Gertruid van de Loe

 

Kessel D1742-012   -   27-12-1742   -   PT afb. 20 nr. 31

27.

Henr. Coenen et Peternel Kocken.

Derris.

Herm. Roelofs et Jo(ann)a Coenen.

 

1743.

Kessel D1743-001   -   30-01-1743   -   PT afb. 21 nr. 1

30. jan(uarii).

Engel van de Loe et Mechel Gossens.

Jo(ann)a

Ant. Saet et Catharina Gossens

 

Kessel D1743-002   -   22-02-1743   -   PT afb. 21 nr. 2

22. feb(ruarii).

Derrik Jngenbleeck et Aeltje van Acken

Marg.

Hermen van Bael et Maria Haack

 

Kessel D1743-003   -   20-03-1743   -   PT afb. 21 nr. 3

20. mar(tii).

Henr. Derriksen et Mintje v. Druten.

Derrick.

Jan Frolicks et Maria Bastians

 

Kessel D1743-004   -   19-05-1743   -   PT afb. 21 nr. 4

19. maji.

Derck Scherder en Nel Maes.

Conrad.

Diebels sacellanus [= kapelaan] et Anna Hunnekens

 

Kessel D1743-005   -   07-09-1743   -   PT afb. 21 nr. 5

7. 7br[is].

Jan Artz et Derris Gruijters.

A. Liesbeth.

N. Artz et Jo(ann)a Franck.

 

Kessel D1743-006   -   23-09-1743   -   PT afb. 21 nr. 6

23.

Jan Lenders et Jo(ann)a Meisters

Anna.

Henr. Meisters et Aeltje Peters.

 

Kessel D1743-007   -   17-10-1743   -   PT afb. 21 nr. 7

17. oct(o)b(ris).

Arnold ter Vooren et Jo[ann]a Coenen.

Ant.

Conrad. Coenen et Maria Wessels

 

Kessel D1743-008   -   24-10-1743   -   PT afb. 21 nr. 8

24.

Pet Fleuren et Anna Heistermans.

Henr.

Jan Heistermans et Anna Groothuijsen

 

1744.

Kessel D1744-001   -   12-01-1744   -   PT afb. 21 nr. 9

12. jan(uarii)

Gerrit Tunnissen et Hermin Wessels.

Mathis.

Jan Frolicks et Liesbeth ter Straeten.

 

Kessel D1744-002   -   20-01-1744   -   PT afb. 21 nr. 10

20.

Engel Jansen et Trin Essers.

Aeltje.

Willem et Jo(ann)a Jansen

 

Kessel D1744-003   -   03-02-1744   -   PT afb. 21 nr. 11

3. feb(ruarii).

Geurt Geurts et Maria Holtermans

Laur.

Pet. Holtermans et Hendrin Gerrits

 

Kessel D1744-004   -   11-02-1744   -   PT afb. 21 nr. 12

11.

Abel Abels et A. Maria Deckers.

Jan.

Jan Schurkens et Jo(ann)a van den Heuvel

 

Kessel D1744-005   -   16-02-1744   -   PT afb. 21 nr. 13

16.

Faes van Dijck et Truij Geurts.

Pet.

Derrick Holtermans et Hendrin Deckers

 

Kessel D1744-006   -   17-03-1744   -   PT afb. 21 nr. 14

17. mar(tii).

Jan Pellens et Barb. Eeren.

Sijbilla

Jan van Lin et Gertruid Eeren

 

Kessel D1744-007   -   09-04-1744   -   PT afb. 21 nr. 15

9. apr(ilis).

Steven Weeren et Nel Jansen.

Petrus.

Jan Frolicks et Gritje Nienhofs.

 

Kessel D1744-008   -   06-07-1744   -   PT afb. 21 nr. 16

6. julii

Jacob Meisters et Mari Coenen

A. Maria.

Henr. Meisters et Gritje Coenen

 

Kessel D1744-009   -   19-08-1744   -   PT afb. 21 nr. 17

19. aug(usti).

Jan Jansen et Meuske Coenen.

Jacomin.

Pet. Coenen et Jo(ann)a Meisters

 

Kessel D1744-010   -   00-10-1744   -   PT afb. 21 nr. 18

die oct(o)b(ris).

Jan van Dijck et N. Paulsen.

Aeltje

Henr. et Gertruid Krechtens

 

Kessel D1744-011   -   04-10-1744   -   PT afb. 21 nr. 19

4. oct(o)b(ris).

Jan Froliks et Mari Metzelaers.

Petrus.

J. Henr. Metzelaers et Anna Hunnekens

 

Kessel D1744-012   -   08-10-1744   -   PT afb. 21 nr. 20

8.

Jan Jansen et Peternel Jansen

Petrus.

Gerrit Drissen et Hermin Jansen.

 

Kessel D1744-013   -   17-12-1744   -   PT afb. 21 nr. 21

17. xbr[is].

Gerrit Tunnissen et Hermin Wessels.

Mattheus.

Barthol. van de Loe et Gertruid ter Vooren.