GenBronnen

digitalisering

maas

Herongen (D) overlijdens 1700-1704


1700

Herongen O1700-001   -   22-04-1700   -   blz. 148 nr. 11

Mercken Naebers

22 ap(ri)lis

 

Herongen O1700-002   -   04-05-1700   -   blz. 148 nr. 12

Deriksgen Crijnen

4 maij

 

1701

Herongen O1701-001   -   04-03-1701   -   blz. 148 nr. 13

Jacob Vlouits

4 martij

 

Herongen O1701-002   -   01-05-1701   -   blz. 148 nr. 14

Ummel Haegen

1 maij

 

Herongen O1701-003   -   17-07-1701   -   blz. 148 nr. 15

Merken Althausen

17 julij

 

Herongen O1701-004   -   05-09-1701   -   blz. 149 nr. 1

Wolter Eikelpasch

5ta 7bris 1701

 

Herongen O1701-005   -   13-11-1701   -   blz. 149 nr. 2

Mariken Hoeken

13 9bris

 

1702

Herongen O1702-001   -   25-08-1702   -   blz. 149 nr. 3

Jan in den Hulspasch

25 aug. 1702

 

Herongen O1702-002   -   25-08-1702   -   blz. 149 nr. 4

Petrus Maesman

eodem

 

Herongen O1702-003   -   01-09-1702   -   blz. 149 nr. 5

Trincken Heijer

1 7bris

 

Herongen O1702-004   -   01-09-1702   -   blz. 149 nr. 6

Jan Jennen

 

Herongen O1702-005   -   10-09-1702   -   blz. 149 nr. 7

Thijsken Jennen

10 ejusdem

 

Herongen O1702-006   -   12-09-1702   -   blz. 149 nr. 8

Merken Jennen

12

 

Herongen O1702-007   -   14-09-1702   -   blz. 149 nr. 9

Mett Heijer

14

 

Herongen O1702-008   -   21-09-1702   -   blz. 149 nr. 10

Hennistgen Bergs

21

 

Herongen O1702-009   -   22-09-1702   -   blz. 149 nr. 11

Dam Jansmans

22

 

Herongen O1702-010   -   24-09-1702   -   blz. 149 nr. 12

Marrij Hersties

24

 

Herongen O1702-011   -   27-09-1702   -   blz. 149 nr. 13

Lisbet Bemers

27

 

Herongen O1702-012   -   01-10-1702   -   blz. 149 nr. 14

Jacob Peuten

1 8bris

 

Herongen O1702-013   -   28-10-1702   -   blz. 149 nr. 15

Marrij Janssen

28

 

Herongen O1702-014   -   01-11-1702   -   blz. 149 nr. 16

Gerard Lucker

1 9bris

 

Herongen O1702-015   -   26-12-1702   -   blz. 149 nr. 17

Wiltien Holtmans

26 xbris

 

1703

Herongen O1703-001   -   01-01-1703   -   blz. 149 nr. 18

Thijs Ruistermans

1 jan:

 

Herongen O1703-002   -   12-01-1703   -   blz. 149 nr. 19

Derick Clericks

12

 

Herongen O1703-003   -   15-03-1703   -   blz. 149 nr. 20

Jan Cremers

15 martij

 

Herongen O1703-004   -   19-03-1703   -   blz. 149 nr. 21

Marij Eikelpasch

19

 

Herongen O1703-005   -   01-04-1703   -   blz. 149 nr. 22

Jan Wijers

1 aprilis

 

Herongen O1703-006   -   16-04-1703   -   blz. 149 nr. 23

Jacob Jansman

16

 

Herongen O1703-007   -   19-04-1703   -   blz. 149 nr. 24

Mincken Haers

19

 

Herongen O1703-008   -   30-04-1703   -   blz. 150 nr. 1

Arian Hoever

ultima aprilis

 

Herongen O1703-009   -   30-08-1703   -   blz. 150 nr. 2

Sibilla Haegen

30 augusti

 

Herongen O1703-010   -   08-09-1703   -   blz. 150 nr. 3

Dreutgen aent Herssel

uxor Jacobi op den

Keijen

8 7bris

 

Herongen O1703-011   -   15-09-1703   -   blz. 150 nr. 4

Gert Becker

vidua Jo[ann]is Reker

15 7bris

 

1704

Herongen O1704-001   -   24-01-1704   -   blz. 150 nr. 5

Joannis Bloemenpasch

adolescens 26 ann:

24 jan:

 

Herongen O1704-002   -   24-01-1704   -   blz. 150 nr. 6

Marrij Dericks vidua

 

Herongen O1704-003   -   30-08-1704   -   blz. 150 nr. 7

Lincken Herssels conjugata

30 aug.

 

Herongen O1704-004   -   02-11-1704   -   blz. 150 nr. 8

Jan Dericks adolescens

2 9bris

 

Herongen O1704-005   -   14-12-1704   -   blz. 150 nr. 9

Claes op de Keij

conjugatus

14 xbris