GenBronnen

digitalisering

maas

Goch (D) gasthuisrekeningen 1623-1624


transcriptie door: Rien van den Brand

niet gekontroleerd

geplaatst met toestemming van Rien van den Brand anno okt. 2013

 

Bron: stadsarchief Goch

Schenkung Janssen/Sammlung Moeselagen

Foliant 1, Seite 419.1 e.v.

 

S. 419

 

[Umschlag]:

Gasthuis Reeckening van dat jaer 1623

op Lambertij tot anno 1624 op Lamberti uetgaend.

[2x Unterzeichnung] Servaes Gielkes/Zervas Gielkes

 

 

S. 419.1

 

Reeckeninge van Servaes Gielkens, gasthuis unt weesse meester der stadt Goch van allen inbeuren en uetgeven aengaende

 int jaer 1623, uetgaende 1624 op S. Lambert, den daller 30 stuver, den stuver 21 heller gereckent.

 

Inbeuren van Rogh  Malder  Schepel  Spint

 

Op des gasthuis lanten t’ Asperden is gewassen 54 malder, een schepel en 2 spint  LIIII I  II

Op den hof te Vorninck malder  XX

Op den hof toe Riderep malder  XXVII

Op den hof te Huddenroij  XXV I

Den hof te Steens J [½] quote X   II I

Den huisman op den hof toe Winekendonc is schuldich 3 malder gelevert III

Cristinna Keilers [?] uet haer huis in die Steenstraet 2 malder alde maet. Malder  I  III I

Derick van Guyrkeren uet sijnen bowhof VI wees gelegen   I

Rr Jan Braem wedmoewe 4 mergen lants, gelegen int Hervoiste velt, malder I

Peeter Bob uet een kaetstei toe Asperden gelegen, lyfgewin aent gasthuis, malder  I  III

Jacob van Wel uet 2 mergen lants toe Asperden lycgen  I  I  II

Herman van Haeps uet 4 mergen lants int Verneboekens velt  I

Jan den Brower kercmeester twelec in die Vicari S. Antonij gehoerich is, malder IIII II

Lyffert te Winckel uet Arnt van Beers kaetsteij, gehorich in die vicari S. Antoni ½ malder II

Lateris   I c LI  III

 

S. 419.2

Utgeven van Rogh

 

Tot onderhalt des gasthuisen praeven des huis armen syn verbacken 77 malder  LXXVII

Op des gasthins lant is gebout 7 malder    VII

Tot Vornick gesait, malder IIII

Tot Ridderep gesait,  malder IIII I

Tot Huddenrai gesait, malder IIII III

Tot Steens pro quota  malder III

Betael aen Adolefen, die weduwe van Sweer Genaerts [?] tot haer lyfpentioen

tot den hof te Steens J quota, malder VI

Bet[aelt] aen Vincent Smelingh soen altarist int gasthuis tot den bowhof

tot Ridderep,   malder VI

Bet[aelt] aen Deric van Huckelom, scheepen in plaets Robert Stael den

anderen altarist int gasthuis een malder noch aen Huckelom betaelt twelec

in de pastori toe Goch gehorich is tot des gasthuis lant int Dycke velt 3

spint noch ut die Vicari S. Antoni 2 spint is alles alde maet maect 4½ spint

nimaet maeten saemen  I  I  J

Bet[aelt] aen den Rentm[eeste]r tot Niewe Cloester tot een meergen lants

int Lemse velt ½ malder alde maeten I  III

Richter Abels  vanwege  onses Exc. Here uet het lant int Aspers velt gelegen IIII

Jan den Brower kercmeester uet die kaetstei aent Buecholtig Hendric

Rycken van wegen des Capittels tot Rees uet die voerscr. Vicarien lant

aent Boecholtien gelegen ½ schepel alde maet maect niemaet 1¾ spint 1¾

Vercocht soe hier naer berekent sal worden 39½ malder 3½ spint den

naervolgende gasthuismr. Michiell Lenaits up den solder gelaeten 5 scheepel  I  I

noch vercocht 1 malder roggen tot, malder I

Lateris  I c LI  - III

 

S. 419.3

 

Inbeuren van Weit

 

Op des Gasthuis lant is gewassen 4½ malder 2 spint, malder IIIIJ  - II

Tot Ridderep is gewassen I  I  III

van den hof tot Winekendonc  II

  Summa des ingebowten weits VIII  - I

 

Utgeven van weit

 

Op des gasthus lant is geseit een malder malder I

Tot Vorinck gesait   “  J

Tot Riderep geseit  IJ

Tot Steenen pro quota  IIJ

den naervolgende gasthuismeester op den solder gelaeten I  I

int huis verdaen “  VJ 0  III

Summa des uthgegevenen van te  VIII mud I spint

 

Inbeuren van garst

 

Op des gasthuis lant is gewassen 47½ malder  malder XLVIIJ  - -

Tot Vornick  “  XV  - I

Tot Ridderep  “  V - I

Tot Huddenrai “  XIIIJ  - -

Tot Steenen J quote  “  IIII I  -

Den huisman tot Winekendonc is schuldich 10 malder heft

niet meer geleevert als  VI I  III

noch van Winekendonc III   II I

  Summa der ingebeoerten garsten LXXXXV  m. III spint.

 

Utgeven van garst

 

Op des Gasthuis lant is gesait 4 malder Malder IIII - -

Tot Vornick gesait “  II

Tot Riderep gesait “  IIJ

Tot Huddenrai gesait  “  II

te vermelten gedaen  “  XXVI

voer die verkens verdaen “  XII  - III

Aen Adolef Sweer Gernaerts betaelt mez des jaer

pro quota 6 malder, maer doer datter niet meer was

heft die rest geschoncken oft des armen naer ge-

laeten haer gelevert “  IIII - I

Vercocht soe hier naer berekent sal worden 39¼ malder  XXXIX  I

Summa der utgegenemen garsten  LXXXXII malder III sp.

 

S. 419.4

Inbeuren van Boecweit

 

Op des gasthuis lant is gewassen 9½ malder  malder IXJ  - -

Tot Vornick  “  IIJ - II

Tot Didderp  “  III III I

Tot Huddenrai “  V - IJ

Tot Steens J quote I

den huisman tot Winekendonc is schuldich 3 malder, heft niet meer

geleevert als “  I

Noch van Winekendonck  “  II

  Summa des ingeboerten Boeckweitz XXV - I

 

Utgeven van Boecweit

 

Op des gasthuis lant is gesait den malder  malder I  - -

Tot Vornick  “  J  V II

Tot Didderep  “  - III -

Tot Huddenrai “  I  - -

Tot Steens J quote - I  -

Adolef en Sweer Gernaerts moeten hebben 3 malder maer doer het mis gewas

niet meer gelevert als den schepel  - I  -

voer die vercken verdaen en   17 1  ½

Int huis verbruict Malder XVII - -

Vercocht soo hier naer

berekent sal woerden  I  I  -

Michiel Liend op den solder gelaeten 2 schepel 2½ spint  - II IIJ

  Summa des uthgegevenen Boeckweitz XXIII - II

 

Op des gasthuis lant is gewassen 9½ malder  malder IXJ  - -

Tot Vornick  “  IIJ - II

Tot Didderp  “  III III I

Tot Huddenrai “  V - IJ

Tot Steens J quote I

 

Inbeuren van Haever

 

Den knecht heft geseit een mergen met haever twelec hi tot hecsel gesneeden heft

op den bowhof tot Vornic gewah XXJ  - II

Tot Ridderep 14 M. ½ sp.  XIIII  J  -

Tot Huddenrai 18½ malder Malder XVIIIJ - -

Tot Steenen J quota  “  VIII  - -

Van Winekendonck moet comen 11 malder, heft gelevert XI - -

Peter Poin en Ian in gen Dies tot 7 mergen lants tot

Keveler lyfgewin aent gsthuis  “  - III -

Telman Schroers weduwe tot 2½ mergen lants int Asperse

velt, lyfgewin int gasthuis “  I  - II

Herman Haeps tot 4 mergen lants int Verneboekentse velt  - - I

  Summa der ingeboerten haveren LXXIIII - III

 

S. 419.5

Utgeven van Haever.

 

Op des gasthuis lant is gesait 2 malder  malder II - -

Tot Vornick  2½  “  IIJ - -

Tot Didderep  2½  “  IIJ - -

Tot Huddenrai 2½  “  IIJ - -

Tot Steens J quote IJ - -

voer het peert verdaen  XVIIJ - -

Bet[aelt] aen Adolef en Sweer Gernaerts voer haer lyfpention J quote  IIIJ - -

Bet[aelt] aen Vincent Vermereing [?] soos altar int gasthuis ut den

hof tot Ridderep  “  VJ - -

Joncker Hartevelt ut den hof tot Hudenray voer het gasthuis deel bet[aelt]   IJ - I

Bet[aelt] aen Deric van Huckelom soe die pastorij heft ut 2 mergen

lants aen die Kalkerse straet 2 schepel noch tot 2 mergen int Dyes [Dycs?]

velt 3 spint ute die vicari S Antoni 2 spint is alde maet is niemaets - III -

Hendric Rycken van wegen des Capittels tot Rees tot des selven vicari

lant ant Boecholtien 1 schepel alde maeten  - - IIII½ verdel

Richter Abels van wegen onses Gen. Here uet het lant int Aspers velet gelegen  - IIIIJ  -

te vermelten gedaen  malder III III -

Vercocht soe hier naer bereckent sal worden “  XXVII  - II

Diec resterende haever te weeten 2 malder 2¾ spint is  II - 4 3/8

 voer die hoender verdaen en om gois [?] te make

  Summa der uthgegevenen haeveren LXXIIJ - III

 

s.   419.6

Inburen van tins

 

Lucas Janssen huis in die Koestraet 2½ scheling IIJ [schelling]

Deric int Rat aen syn huis in die Koestraat IIJ “

Jan Beck huis in die Hertogen straet  VI “

Deric Tranten huis in die Hertogestraet IIJ “

Deric Elberts huis in de Hertoenstraet  IIIJ “

Bruns Pleuc huis in die Hertogenstraet  - IIJ den [?]

Richter Abels van wegen onses Gen. H eertijts Pawes Peelen erdt III -

Jan Reintens huis in de Vosstraet I  -

Hendric Moermans huis in de Vosstraet XII  -

Gerking Peeters huis in de Vosstraet  VII  -

Rut de Monück ute sijn huis in de Vosstraet  II -

Jacob Bloem ut syn huis in de Vosstraet  XII  -

Gert van Kervendonc huis in de Roggestraet II VIII

Arnt Maes huis in de Mulle straet XII  -

Dat groete Convent VIIJ  -

Rut den Monick en dez jonge Jan Verling Jans soon

ute den hof op de Cleefse straet IJ -

Peeter Bruicker ut 1½ mergen lants int Vornijcker velt gelegenlyffewijn - III

Hermans Stevens eerfgename ute 1½ mergen lants int Vornicker velt lyfgewin  - III

Jongen Jan Giesen ute 1½ mergen int Aspers lyfgewin  - IIII

  Somma LXXVIIIJ schiling ad 3 ste XXI denarij, ider ein ort st maect

  VII daller XXI  en III ort  VII  XXI  III

 

s.   419.7

Noch inburen van Tins

 

Peeter Bob en Steeven ter Linden ut 1½ mergen lants int

Asperse Velt gelegen lyfgewin - III

Peeter Bob ut 1½ mergen lant int Asperse Velt gelegen lyfgewin - III -

Peeter Bob ut 2½ mergen lant int Asperse Velt gelegen lyfgewin I  I  -

Peeter Bob ut 3½ mergen lant int Asperse Velt gelegen lyfgewin  1¾ …  I  III -

Peeter Bob ut Hendric Huggers kae[t]stei  X st corent  X st. corent

Jacob van Wel enJan Haefs ut 1½ mergen int Asperse Velt 3 oort - III -

Claes van Ifferinck ut eenen mergen int Aspers Velt lyfgewin J  - -

Den Alden Jan Giesen ut 2 mergen int Asperse Velt lyfgewin I  - -

Hendric Bob ut eenen mergen int Vornix Velt lyfgewin 1 alt butgen  1 alt butgen

Wolter Schammans ut eenen pas voer die Mulepoert J torens groet J torens gr.

  Summa VI schiling III oert graus ider st, dat alt butgen voer 1 stuver, die X stuver corent voer 4 st. den torens groet 2 stuver.

Somma bedraecht 7½ st. I  XVIII -

 

S. 419.8

Inbeuren van Renten

Caspar